Česká republika
POTŘEBA

Polyuretan (PU pěna)

Separační a čisticí prostředky pro výrobu PU dílů

Výroba PU dílů je zdrojem mnoha výzev i příležitostí. Vyvíjíme separační prostředky a pomocné materiály pro výrobu dílů z polyuretanu. Avšak děláme více než jen to: společně s vámi ve společnosti Chem-Trend nepřetržitě vyvíjíme nová řešení, která využijí veškerý váš potenciál a dále zlepší vaše výrobní procesy.

Historie naší působnosti v průmyslu zpracování polyuretanu začala téměř před 60 lety, když náš zakladatel výraznou měrou přispěl k vývoji výroby automobilových sedadel z polyuretanu. Od té doby zaujímáme díky svým rozsáhlým zdrojům pro výzkum a vývoj po celém světě vedoucí pozici v oblasti inovací. Jsme odhodláni vyvíjet řešení šitá na míru našim zákazníkům a připravovat jim cestu do budoucna.

Se zaměřením na kvalitu produktu se soustředíme na maximalizaci produktivity, efektivity a bezpečnosti a současně na snížení míry zmetkovosti a závad. Ovšem na prvním místě je pro nás udržitelnost, jak při minimalizaci naší ekologické stopy (našeho přímého působení na udržitelnost), tak při zvyšování našeho přínosu (našeho nepřímého působení na udržitelnost ve výrobě našich zákazníků). Jsme více než jen výrobci –každému zákazníkovi poskytujeme každý den přidanou hodnotu.

Sortiment výrobků Chem-Trend® vytváří komplexní řešení pro průmysl zpracovávající polyuretan.

Související
Video

Použití čističů forem Chem-Trend® při výrobě polyuretanových tvarovaných dílů

Výukové video číslo 1: Návod pro aplikaci u polyuretanu

Video ukazuje, jak správně vyčistit formu pomocí několika nástrojů a vysoce účinného čističe forem Chem-Trend.

Video

Použití těsnících prostředků a voskových past Chem-Trend® při výrobě polyuretanových tvarovaných dílů

Výukové video číslo 2: Návod pro aplikaci u polyuretanu

Video ukazuje různé způsoby přípravy formy před zahájením výroby pomocí voskové pasty nebo těsnícího prostředku.

Video

Stříkací pistole & testování při výrobě polyuretanových tvarovaných dílů

Výukové video číslo 3: Návod pro aplikaci u polyuretanu

Video vysvětluje, jaký typ stříkacího zařízení je k dispozici pro aplikaci separačních prostředků při tvarování polyuretanové pěny. Ukazuje, co je třeba vzít v úvahu při seřizování a používání stříkacích zařízení, aby byly zajištěny nejlepší aplikační postupy.

Video

Nesprávné rozstřikování separačních prostředků Chem-Trend® ve výrobě polyuretanových-tvarovaných dílů

Výukové video číslo 4: Návod pro aplikaci u polyuretanu

Video ukazuje chyby, kterých se lze dopustit při nanášení separačního prostředku na formu před zahájením procesu lití polyuretanu.

Video

Správné rozstřikování separačních prostředků Chem-Trend® ve výrobě polyuretanových-tvarovaných dílů

Výukové video číslo 5: Návod pro aplikaci u polyuretanu

Video ukazuje, jak správně nanést separační prostředek na formu před zahájením procesu tvarování polyuretanu.

Separační prostředky

Naše separační prostředky pro výrobu PU dílů přinášejí velkým i malým výrobcům konkurenční výhodu. Dodáváme separační prostředky na vodní bázi a bázi rozpouštědel, ale také koncentráty, které mohou zvýšit produktivitu našich zákazníků. A při tom samozřejmě splňují přísné specifikace a obstojí v náročných provozních podmínkách u mnoha našich zákazníků. Bok po boku spolupracujeme s mnoha výrobci dílů z pěnového PU na aplikacích, k nimž patří i následující:

 • integrální pěna
 • PU stříkaná kůže (PU Spray-Skin)
 • vysoce elastická pěna na sedadla, zvukovou izolaci a koberce
 • izolační pěna
 • výrobky z viskoelastického polyuretanu
 • neelastické pěny
 • podešve s jednotnou i s dvojí hustotou
 • výrobky s isokyanátovými pojivy
 • tekuté elastomery
 • mikrobuněčné aplikace uretanu, např. pružné prvky

KONTAKTUJTE NÁS

Související

Pomocné přípravky

Čisticí prostředky pro výrobu dílů z PU pěny

Čisticí prostředky Chem-Trend® jsou vyvíjeny speciálně pro požadavky různých výrobních procesů s použitím polyuretanu. Tyto výkonné čističe účinně, ale bezpečně odstraňují pryskyřičné usazeniny jako vosky, silikon, kontaminace, polyuretan a polymočovinu. V závislosti na procesu lze tyto tekuté nebo gelové čisticí prostředky používat jak při přípravě forem před výrobním procesem, tak také při velkovýrobě. Za určitých okolností díky tomu nejsou nutné nákladné čisticí procedury jako otryskávání suchým ledem.

Primerya separační pasty pro výrobu dílů z polyuretanu

Primery a separační pasty firmy Chem-Trend tvoří trvalou bariéru, která zabraňuje mechanickému a chemickému spojení během procesu tvarování. Jsou ideální k počátečnímu ošetření nových výrobních nástrojů a představují účinný základ pro snadné vyjímání z forem zejména v případě složitých výlisků.

Proplachovací roztoky nízkotlakých směšovacích hlav při výrobě polyuretanu

Proplachovací roztoky směšovacích hlav značky Chem-Trend se používají při určitých způsobech nízkotlakého zpracování pro účinné čištění komory směšovací hlavy. S proplachovacími roztoky Chem-Trend se snadno manipuluje a jsou to nejúčinnější odstraňovače pryskyřic, které se dodávají pro polyuretanové systémy. Dlouhé odstávky čištění mezi dvěma po sobě následujícími vstřiky tak díky těmto vysoce efektivním, rychle schnoucím roztokům nejsou nutné. Lze minimalizovat počet zmetků při změně barev.

Přípravky na ochranu proti vrzání/ snížení hlučnosti (NRT) pro díly z PU pěny

Naše přípravky na ochranu proti vrzání jsou na vodní bázi. Nanášejí se kvůli eliminaci nepříjemných zvuků vzniklých třením, např. vrzání.
KONTAKTUJTE NÁS

Systém SprayIQ™ podpoří IOT na digitalizaci nástřiku separátorů v Průmyslu 4.0.

Systém SprayIQ™ měří pro každý nástřikový cyklus dobu trvání a množství naneseného separátoru. Pomáhá výrobcům při projektech v oblasti Průmyslu 4.0, IOT a digitalizace.

SprayIQ™

Související

Checete-li se dozvědět více o našich novátorských výrobcích pro specifické použití při tvarování PU pěny (polyuretanu), kontaktujte nás ještě dnes.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Jsou na trhu k dostání separační prostředky s nízkým nebo nulovým obsahem VOC pro tvarování polyuretanů?

Existují separační prostředky pro zpracování betonu s nízkým nebo nulovým obsahem těkavých organických látek. To je třeba prozkoumat při diskusi o vlastnostech a atributech různých separačních prostředků s potenciálními dodavateli.

Jsou pro tvarování polyuretanů dostupné separační prostředky s nízkým obsahem/bez obsahu VOC a další pomocné materiály, které pomáhají splnit emisní předpisy?

Tato oblast je předmětem rostoucího zájmu a k dispozici jsou výrobky s nízkým obsahem těkavých organických látek nebo bez nich.

Vysoce účinné separační prostředky společnosti Chem-Trends obvykle neobsahují těkavé organické látky nebo mají snížený obsah těkavých organických látek. Před použitím těchto výrobků je třeba zjistit zákonné požadavky platné v místě použití a parametry aplikace (např. 5 tun VOC nebo TA-Luft 50 mg/m³).

Jak se nejlépe aplikují separační prostředky pro tvarování polyuretanu?

V závislosti na výrobním uspořádání lze využít širokou škálu způsobů aplikace. Dodavatel separačních prostředků by měl poskytnout pomoc s určením nejlepšího způsobu pro účinnou aplikaci separačních prostředků, od ručních pistolí HVLP až po automatické stříkací systémy.

Jak lze co nejefektivněji namíchat koncentrované separační prostředky pro tvarování polyuretanu?

Materiály lze ředit pomocí velmi spolehlivých nástěnných nebo podlahových dávkovačů. Tyto jednotky poskytují konzistentní poměr vody vůči koncentrátu, který umožňuje namíchat spolehlivou směs bez využití cenné pracovní síly.

Jak mohu ve výrobě tvarovaného polyuretanu zajistit, aby byl povrch formy adekvátně nastříkán?

Pomocí kousku kartonu lze vyzkoušet vzor stříkání. Nejprve se ujistěte, že tryska stříkacího zařízení a vzduchový uzávěr jsou čisté a bez omezení. Držte stříkací pistoli ve vzdálenosti od kartonu, která odpovídá normální vzdálenosti stříkací pistole od povrchu formy. Separační prostředek nastříkejte na karton pohybem do stran. Vzor by měl být nepřerušený, ale rychle schnout. Případné skvrny ukazují oblasti, které mohou být nedostatečně nebo nerovnoměrně nastříkané. Stékání kapaliny po povrchu znamená, že je kapalina nanášena v příliš silné vrstvě.

Podívejte se na naše instruktážní video, jak správně aplikovat separační přípravek pro formy ve výrobě tvarovaných polyuretanových dílů.

Jak zajistit reprodukovatelnou aplikaci separačního prostředku při výrobě tvarovaného polyuretanu v případě střídání se různých pracovníků obsluhy?

Při aplikaci separačního prostředku ručním postřikem je důležité stanovit základní průtok, aby byl zachován konzistentní postřik. Požadovaný průtok se liší v závislosti na nástroji, složitosti dílů a rychlosti linky. Po určení správného množství postřiku je třeba zaznamenat průtok v gramech nebo mililitrech za sekundu. To by se mělo kontrolovat každou směnu, aby se zajistila konzistence mezi pracovníky obsluhy. Tyto informace pomohou při školení nových pracovníků, aby správně aplikovali separační prostředek. Pro opakovatelnou aplikaci je také nezbytný stálý tlak kapaliny a rozprašovacího vzduchu.

Jak dlouho mám čekat mezi nanesením separačního prostředku a nalitím polyuretanové pěny?

Klíčové je, aby byl povrch formy před nalitím pěny suchý. Využívá se kapalný nosič k přenesení separačního prostředku na všechny povrchy nástroje. Tento nosič by se měl odpařit před nalitím nebo vstříknutím pěny do nástroje.

Jaké jsou klíčové faktory pro výběr správného separátoru formy pro výrobu tvarovaných polyuretanových dílů?

Klíčovými faktory výběru jsou:

 • typ vyráběné pěny (tvrdá, pro sedadla, RIM atd.)
 • teplotní rozsah vstřikování
 • materiál formy (hliník, ocel atd.)
 • doba mezi aplikací separátoru do formy a nalitím pěny
 • doba síťování
 • objemová hmotnost pěny
 • požadavky na následné operace po tvarování (lepení, lakování atd.)

Čím více informací o procesu je k dispozici, tím snazší je určit ideální separační prostředek.

Jaké jsou hlavní výhody separačního prostředku pro betonové tvarovky?

Důležitým důvodem pro použití separačního prostředku je samozřejmě snadné vyjmutí zesíťovaných dílů z různých tvarovaných materiálů. Mnozí však neberou v potaz to, že tytéž materiály mohou výrazně prodloužit životnost formy tím, že na jejím povrchu udržují kluzký film, který zabraňuje poškození kontaktní plochy vytvrzeného betonu. Tyto produkty mohou také napomáhat smáčení pigmentů a zlepšovat přenos barvy ze substrátu formy na kámen. To může pomoci minimalizovat zmetky způsobené střídáním barvy. Všechny tyto výhody vedou k efektivnějšímu provozu.

Co je hybridní separační prostředek?

Hybridní produkty poskytují výhody materiálů na bázi rozpouštědel, jako je otevřený povrch a rychlejší tvorba filmu a odpařování, ale k zajištění těchto výhod využívají nosič na vodní bázi s malým množstvím rozpouštědla. Tato technologie výrazně minimalizuje emise těkavých organických látek.

Jaké je doporučené postřikovací zařízení pro separační prostředky?

Různé separační prostředky lze použít s mnoha druhy stříkacích zařízení. Přestože nejběžnějším způsobem aplikace jsou systémy HVLP, lze použít mnoho dalších metod v závislosti na konfiguraci zařízení a provozovny.

Ovlivní separační prostředky barvu kamene?

Separační prostředky pro obklady/zdivo a další specifické betonové aplikace by měly být navrženy tak, aby umožňovaly smáčení pigmentů na povrchu a udržovaly formy čisté díky lepšímu přenosu barvy. Pro dosažení těchto cílů je důležité dodržet správné aplikované množství a/nebo ředění a účinnost separačního prostředku by měla být plně vyhodnocena na základě testu před zavedením do provozu v plném rozsahu.

Jak mohu zajistit, aby byl povrch formy používané pro tvarování polyuretanu dostatečně postříkán separačním prostředkem?

Pomocí kousku kartonu lze vyzkoušet vzor stříkání. Nejprve se ujistěte, že tryska stříkacího zařízení a vzduchový uzávěr jsou čisté a bez omezení. Držte stříkací pistoli ve vzdálenosti od kartonu, která odpovídá normální vzdálenosti stříkací pistole od povrchu formy. Separační prostředek nastříkejte na karton pohybem do stran. Vzor by měl být nepřerušený, ale rychle schnout. Případné skvrny ukazují oblasti, které mohou být nedostatečně nebo nerovnoměrně nastříkané. Stékání kapaliny po povrchu znamená, že je kapalina nanášena v příliš silné vrstvě.

Podívejte se na naše instruktážní video o aplikaci u polyuretanu, ve kterém se dozvíte, jak otestovat stříkací zařízení.

Jak zajistit konzistentní aplikaci v případě, že se ve výrobě střídají různí pracovníci při aplikaci separačních prostředků ve výrobě tvarovaného polyuretanu?

Při aplikaci separačního prostředku ručním postřikem je důležité stanovit základní průtok, aby byl zachován konzistentní postřik. Požadovaný průtok se liší v závislosti na nástroji, složitosti dílů a rychlosti linky. Po určení správného množství postřiku je třeba zaznamenat průtok v gramech nebo mililitrech za sekundu. To by se mělo kontrolovat každou směnu, aby se zajistila konzistence mezi pracovníky obsluhy. Tyto informace pomohou při školení nových pracovníků, aby správně aplikovali separační prostředek. Pro opakovatelnou aplikaci je také nezbytný stálý tlak kapaliny a rozprašovacího vzduchu.

Při ruční aplikaci je důležité stanovit vhodné parametry pomocí velikosti trysky, množství separačního prostředku a rozprašovacího vzduchu. Aby bylo dosaženo čistého nástřiku podle specifikací tvarovaného dílu, je třeba nejprve určit množství separačního prostředku pomocí trysky a tlaku materiálu. Pak je třeba nastavit rozprašování vzduchu tak, aby se forma rovnoměrně a rychle navlhčila.

Jaké produkty lze používat kromě separačních prostředků pro obtížné oblasti nebo poškozené nástroje při vstřikování polyuretanu?

Pastové vosky se osvědčily jako vynikající bariéra pro rozjetí výroby na čistých formách. Tyto materiály poskytují ochranu v místech poškrábání, chladu nebo vysokého tlaku a tvoří odolnou vrstvu, která pomáhá minimalizovat komplikace způsobené vadami na kovovém povrchu. Těsnicí prostředky pro formy zlepšují vlastnosti separačního prostředku tím, že vytvářejí optimální povrch, ze kterého se díly uvolňují. Těsnicí prostředky se aplikují pouze na čerstvě vyčištěné nástroje, ale jejich přínos přetrvává po celou dobu výrobního a čisticího cyklu.

Podívejte se, prosím, na naše instruktážní video k čištění a utěsnění polyuretanové formy.

Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.