Česká republika
Udržitelnost patří odedávna k našim základním cílům. Již od založení v roce 1960, kdy termín „udržitelnost“ prakticky ještě neměl žádný význam. V průběhu své historie jsme se vždy snažili o vývoj technologií, které našim zákazníkům splní přání vyšší efektivity a udržitelnější výroby. Při tom jsme se vždy zaměřovali na udržitelnost našich vlastních podnikatelských aktivit.

Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2022

Již od založení v roce 1960 jsme kladli důraz na snahu o udržitelný rozvoj. Na jedné straně jsme se zaměřovali na to, abychom omezili přímé působení na životní prostředí, tedy naši ekologickou stopu. Na druhé straně jsme všechny své odborné znalosti i náš inovační potenciál využívali k tomu, abychom k maximální udržitelnosti pomohli i svým zákazníkům. To je náš přínos. V naší zprávě o udržitelném rozvoji vás seznámíme s tím, jak naplňujeme cíle udržitelného rozvoje: pomocí pokročilých technologií, ekologicky zodpovědných výrobků a silného zaměření na efektivitu. Zde si lze v elektronické podobě přečíst zprávu o udržitelném rozvoji společnosti Chem-Trend za rok 2022.

„Od počátku byly naše základní hodnoty spojeny s praktickým úsilím o udržitelný rozvoj, což dříve stejně jako dnes považujeme za nezbytné. Jsme hrdí na to, že si své přesvědčení můžeme beze změn uchovat od počátků až do budoucnosti. “

Naše práce a úsilí se zaměřují na maximální spolehlivost výrobních procesů a současně o zabránění zmetkovitosti. Novátorskými nápady a koncepcemi připravujeme cestu do budoucnosti následujícím odvětvím.

Materiály

Stále zkoumáme to, jak lze v našich provozních procesech využívat materiály šetrné vůči životnímu prostředí. Kromě toho odebíráme materiály od místních dodavatelů a vytváříme procesy, které umožňují výrobu tam, kde se naše výrobky budou poté používat. Zaměřujeme pozornost na vyšší efektivitu a zlepšení procesů našich zákazníků, např. zkrácením výrobních cyklů, snížením zmetkovitosti a zlepšením BOZP.

Odpad

Zabýváme se otázkou, jak lze vyrábět výrobky přesně v potřebném množství a čase a mít při tom minimum zmetků. Naše výrobky jsou zaměřeny na minimalizaci nebo úplnou eliminaci odpadu. Současně usilujeme o prodloužení intervalu mezi nutnými fázemi čištění.

Energie

Spotřeba energie v našich závodech je oproti jiným průmyslovým podnikům poměrně nízká. Přesto se aktivními opatřeními a modernizací snažíme o její další snížení. Vyšší efektivita našich výrobků umožňuje zákazníkům, aby snižovali svou vlastní spotřebu energie.

Emise

V našich vlastních výrobních linkách i v linkách našich zákazníků se emise snižují používáním technologií na vodní bázi, optimalizací produktivity i použitím energeticky efektivních zařízení a procesů. To se týká rovněž způsobu, jak získáváme suroviny a jak dodáváme své výrobky zákazníkům.

Voda

V našich vlastních výrobních závodech se soustřeďujeme na snížení spotřeby vody i snížení množství odpadní vody. Toho docilujeme pečlivou kontrolou procesů a správou budov. Naši zákazníci využívají výrobky, které umožňují efektivnější čisticí procesy a tím i další snížení spotřeby vody.

Footprint

MINIMALIZACE VLASTNÍ EKOLOGICKÉ STOPY

Naše ekologická stopa přímo souvisí s našimi celosvětovými aktivitami: našimi výrobními závody, kancelářemi, bezpečností našich zaměstnanců, surovinami, které používáme, vzniklým odpadem a logistickými procesy. Naše ekologická stopa je výsledkem působení naší práce na lidi a životní prostředí.

Ve společnosti Chem-Trend máme k minimalizaci vlastní ekologické stopy velmi proaktivní přístup. Naši specialisté hledají cesty, jak zlepšit naše vlastní výrobní procesy a tím dosáhnout pozitivního vlivu na životní prostředí.

Handprint

MAXIMALIZACE NAŠEHO PŘÍNOSU

Zároveň s interními klíčovými ukazateli výkonnosti nebo zlepšováním ekologické stopy chceme u našich zákazníků aktivně zvyšovat udržitelnost – to je náš přínos. Aby to bylo možné, vytvořili jsme vlastní výsledkovou listinu „Sustainability Scorecard“, s jejíž pomocí můžeme zjistit, zda nově vyvinuté výrobky podporují cíle v oblasti udržitelnosti. Tato výsledková listina bere v potaz oba aspekty tohoto procesu:Hodnotí se jak výhody zvýšení účinnosti výrobku a bezpečnosti pro naše zákazníky, tak také potenciální účinky naší vlastní výroby na životní prostředí. Pokud jsou nové výrobky hodnoceny ohledně udržitelnosti kriticky, jejich vývoj dále nepokračuje. Společnost Chem-Trend přikládá velký význam podpoře svých zákazníků v oblasti udržitelnosti.

Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.