Česká republika
Udržitelnost patří odedávna k našim základním cílům. Již od založení v roce 1960, kdy termín „udržitelnost“ prakticky ještě neměl žádný význam. V průběhu své historie jsme se vždy snažili o vývoj technologií, které našim zákazníkům splní přání vyšší efektivity a udržitelnější výroby. Při tom jsme se vždy zaměřovali na udržitelnost našich vlastních podnikatelských aktivit.

Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2022

Již od založení v roce 1960 jsme kladli důraz na snahu o udržitelný rozvoj. Na jedné straně jsme se zaměřovali na to, abychom omezili přímé působení na životní prostředí, tedy naši ekologickou stopu. Na druhé straně jsme všechny své odborné znalosti i náš inovační potenciál využívali k tomu, abychom k maximální udržitelnosti pomohli i svým zákazníkům. To je náš přínos. V naší zprávě o udržitelném rozvoji vás seznámíme s tím, jak naplňujeme cíle udržitelného rozvoje: pomocí pokročilých technologií, ekologicky zodpovědných výrobků a silného zaměření na efektivitu. Zde si lze v elektronické podobě přečíst zprávu o udržitelném rozvoji společnosti Chem-Trend za rok 2022.

„Od počátku byly naše základní hodnoty spojeny s praktickým úsilím o udržitelný rozvoj, což dříve stejně jako dnes považujeme za nezbytné. Jsme hrdí na to, že si své přesvědčení můžeme beze změn uchovat od počátků až do budoucnosti.“

Footprint & Handprint

MINIMALIZACE VLASTNÍ EKOLOGICKÉ STOPY

Naše ekologická stopa přímo souvisí s našimi celosvětovými aktivitami: našimi výrobními závody, kancelářemi, bezpečností našich zaměstnanců, surovinami, které používáme, vzniklým odpadem a logistickými procesy. Naše ekologická stopa je výsledkem působení naší práce na lidi a životní prostředí.

Ve společnosti Chem-Trend máme k minimalizaci vlastní ekologické stopy velmi proaktivní přístup. Naši specialisté hledají cesty, jak zlepšit naše vlastní výrobní procesy a tím dosáhnout pozitivního vlivu na životní prostředí.

MAXIMALIZACE NAŠEHO PŘÍNOSU

Zároveň s interními klíčovými ukazateli výkonnosti nebo zlepšováním ekologické stopy chceme u našich zákazníků aktivně zvyšovat udržitelnost – to je náš přínos. Aby to bylo možné, vytvořili jsme vlastní výsledkovou listinu „Sustainability Scorecard“, s jejíž pomocí můžeme zjistit, zda nově vyvinuté výrobky podporují cíle v oblasti udržitelnosti. Tato výsledková listina bere v potaz oba aspekty tohoto procesu:Hodnotí se jak výhody zvýšení účinnosti výrobku a bezpečnosti pro naše zákazníky, tak také potenciální účinky naší vlastní výroby na životní prostředí. Pokud jsou nové výrobky hodnoceny ohledně udržitelnosti kriticky, jejich vývoj dále nepokračuje. Společnost Chem-Trend přikládá velký význam podpoře svých zákazníků v oblasti udržitelnosti.

Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.