Česká republika
POTŘEBA

Výroba pneumatik

Společnost Chem-Trend je přední dodavatel separačních prostředků (vnitřních i vnějších nástřiků pneumatik) pro světový pneumatikářský průmysl. Naše výrobky pomohly při výrobě poloviny všech pneumatik na našich silnicích. Proč? Protože máme jedinečné pochopení pro náročné požadavky tohoto průmyslového odvětví a respektujeme jeho zcela specifické potřeby. Jsme tu zcela a plně pro vás.

Disponujeme rozsáhlými zdroji pro výzkum a vývoj a spolupracujeme se zákazníky při nepřetržitém zlepšování finálního výrobku. Při tom vždy máme na zřeteli vyšší efektivitu, udržitelnost a bezpečnost výrobních procesů.

Náš tým má v oboru výroby pneumatik bohaté zkušenosti. Naše aktivní prodejní týmy pracují bok po boku s našimi globálními odběrateli a díky kompletním, specifickým zákaznickým řešením jim poskytují konkurenční výhody.

Společnost Chem-Trend dodává pneumatikářskému průmyslu největší sortiment separačních prostředků pro vyhřívané lisy na pneumatiky / vulkanizaci.

Související

Výrobky Chem-Trend®: Separační prostředky a nástřiky pro výrobu pneumatik

Se separačními prostředky Chem-Trend® pro výrobu pneumatik, vnitřními i vnějšími nástřiky na pneumatiky (Tyre Inside Paints, Tyre Outside Paints), nástřiky forem na pneumatiky, nástřiky vydouvacích membrán (Bladder Coatings) a výrobky pro protektorování pneumatik snížíte závady při vulkanizaci na minimum. Navíc se zlepší vzhled vyrobených pneumatik, prodlouží se životnost kritických výrobních komponent (jako jsou vydouvací membrány) a sníží se celkové výrobní náklady na výrobu pneumatik.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Vnitřní nástřiky pneumatik – separační prostředky pro vnitřek pneumatiky

Vnitřní nástřiky pneumatik od firmy Chem-Trend poskytují potřebnou kluznost pro vynikající uvolnění pneumatiky z vydouvací membrány bez problémů. To má pozitivní vliv na vzhled i výkon pneumatik. Z tohoto důvodu představuje toto řešení důležitý krok tohoto extrémně složitého výrobního procesu.

Společnost Chem-Trend dodává vnitřní nástřiky pneumatik v následujících čtyřech kategoriích:

  • Nástřiky vnitřku pneumatik s plnivy
  • Nová generace nástřiků vnitřku pneumatik s plnivy
  • Nástřiky vnitřku pneumatik bez plniv
  • Semipermanentní vnitřní nástřiky pneumatik

Všechny vnitřní nástřiky pneumatik vyráběné a dodávané společností Chem-Trend jsou na vodní bázi a vyhovují zdravotním, bezpečnostním a ekologickým standardům (HSE).

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Nástřiky vnitřku pneumatik s plnivy – separační prostředky s plnivy pro vnitřek pneumatiky

Pokročilé složení nástřiků vnitřku pneumatik s plnivy od firmy Chem-Trend poskytuje vysokou úroveň kluznosti a odvzdušnění během procesu vulkanizaceVysoká míra kluznosti je nutná pro vystředění pneumatiky na vydouvací membráně a tím pro dosažení stejnoměrnosti pneumatiky.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Speciální reaktivní nástřiky vnitřku pneumatik s plnivy

Společnost Chem-Trend představila řadu účinných nástřiků vnitřku pneumatik s plnivy na vodní bázi, které vynikají jedinečným složením. Pečlivě vyvážený poměr jednotlivých aditiv umožňuje uživatelům využít oproti konvenčním nástřikům vnitřku pneumatik s plnivy menší množství nástřiku, což zlepšuje vzhled vyrobené pneumatiky.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Nástřiky vnitřku pneumatik bez plniv – separační prostředky pro vnitřek pneumatiky bez plniv

Společnost Chem-Trend udává směr při vývoji nástřiků vnitřku pneumatik bez plniv. Ty se před procesem vulkanizace nanášejí na vnitřní stranu každé pneumatiky. Protože neobsahují plniva, přispívají k optimálnímu vzhledu vyrobené pneumatiky. Jejich vynikající kluznost zajišťuje vysokou míru stejnoměrnosti pneumatiky a usnadňuje uvolnění pneumatiky z vydouvací membrány na konci vulkanizačního cyklu. Protože neobsahují plniva, přispívají k optimálnímu vzhledu vyrobené pneumatiky bezchybným vzhledem vnitřních i vnějších ploch. Vnitřek vyrobené pneumatiky vypadá na regálech prodejců pneumatik bezchybně a velmi čistě, což je pro mnoho trhů velmi důležitý parametr.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Semipermanentní vnitřní nástřiky pneumatik – semipermanentní separační prostředky pro vnitřek pneumatik

Semipermanentní vnitřní nástřiky pneumatik se nanáší na vnitřní stranu nevulkanizované pneumatiky a odtud se nástřiková hmota přenáší na vydouvací membránu. Tato metoda umožňuje odformování více neošetřených pneumatik za sebou.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Vnější nástřiky pneumatik – separační prostředky pro vnějšek pneumatik

Vnější nástřiky pneumatik se před vulkanizací nanášejí na vnější stranu pneumatik, aby se zlepšilo odvzdušnění toku pryže.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Nástřiky forem na pneumatiky

Nástřiky forem na pneumatiky se nanáší na povrch formy na pneumatiky, aby se minimalizovalo znečištění formy, zlepšil tok pryže a usnadnilo se uvolnění pneumatiky z formy. Tím se zajišťuje optimální vzhled vyrobených pneumatik.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Nástřiky vydouvacích membrán pro vyhřívané lisy na pneumatiky

Nástřiky vydouvacích membrán od firmy Chem-Trend chrání povrch vydouvací membrány proti chemickým (např. vykvétání síry) a mechanickým (např. otěr v oblasti vyklenutí) vlivům během provozu. To omezuje typickou tendenci vydouvací membrány prasknout v oblasti odvzdušňovacích vývodů a prodlužuje to tak její životnost.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Separační prostředky pro technologii protektorování pneumatik

Chápeme jedinečnost procesů, které se používají v průmyslu protektorování pneumatik. Naše separační prostředky pro toto průmyslové odvětví zvyšují efektivitu procesů, zejména při vyjímání předvulkanizovaných běhounů pneumatik z formy a nástřiku vulkanizačních pouzder.

Nástřiky pro odformování předvulkanizovaných běhounů pneumatik

Společnost Chem-Trend vyvinula speciální semipermanentní nástřiky forem na vodní bázi pro omezení počtu cyklů ošetření forem.

Nástřik vulkanizačního pouzdra

Společnost Chem-Trend vyvinula vysoce inovativní nástřik vulkanizačních pouzder, který lze aplikovat při pokojové teplotě. Byl vyvinut s cílem zvýšit efektivitu procesu protektorování pneumatik.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Informujte se podrobněji o našich novátorských výrobcích pro specifické použití v pneumatikářském průmyslu a kontaktujte nás ještě dnes.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Jak lze zvýšit životnost membrány ve výrobě pneumatik?

Životnost vulkanizační membrány pneumatik lze prodloužit ošetřením vulkanizační membrány, které pomáhá chránit membránu před chemickým a otěrovým působením po celou dobu její životnosti. Tento typ působení převládá na povrchu vulkanizačních lisů, které se dotýkají patek vytvrzovaných pneumatik. Povlaky mohou výrazně přispět k prodloužení průměrné životnosti membrány. Na životnost vulkanizačních membrán může mít pozitivní vliv i volba vnitřního nátěru pneumatiky.

Jak aplikovat produkt na surový plášť?

Většina produktů pro výrobu pneumatik je vyvinuta pro použití na surové pláště s využitím některého z následujících systémů:

  • stříkací pistole, buď automatické, např. jednotky Ilmberger nebo Plummer atd., nebo ruční stříkací pistole
  • štětec
  • hubka nebo tampon

Konkrétní technika (techniky) aplikace zvolená v daném závodě na výrobu pneumatik závisí především na dostupném vybavení a logistice konkrétního závodu. Zkušení dodavatelé separačních prostředků by měli být schopni poskytnout doporučení ke zlepšení a optimalizaci aplikačních technik, pokud je to žádoucí.

Většina vnitřní nátěrů pneumatik (plněných i neplněných) se stříká zcela automaticky. Polostálé produkty se často aplikují poloautomaticky nebo ručně pomocí hubky, protože tento proces vyžaduje postřik na menší části pneumatiky.

Jak zjistím, kolik separačního prostředku mám na pneumatiku nanést, a jak se to dá změřit?

Obecně lze říci, že optimální vnitřní nátěr je takový, který je rovnoměrně rozprostřen po vnitřní straně pneumatiky od patky k patce. V případě vnějšího povlaku by se měla nanášet tenká rovnoměrná vrstva na ty části pneumatiky, které mají z použití vnějšího povlaku největší užitek, obvykle se jedná o bočnice pláště pneumatiky a případně o oblast kolem vnějších ramen. Plocha běhounu často není opatřena vnějším nátěrem.

Jakmile je dosaženo optimálního pokrytí, lze podle výše uvedených vizuálních pokynů určit skutečnou hmotnost povlaku. Toho lze dosáhnout buď měřením hmotnosti vstřiku, nebo pomocí předem zvážených záplat nalepených na vnitřní nebo vnější straně pneumatiky, tzv. „patch-test“. Hmotnost vstřiků lze stanovit pomocí předem zvážených polyethylenových sáčků umístěných nad hlavami stříkací pistole, které zachycují množství vystupující z hlavy stříkací pistole při její aktivaci. „Patch-test“ zahrnuje aplikaci předem zvážených záplat na vnitřní nebo vnější stranu pneumatiky, podle toho, zda se měří objem naneseného vnitřního nebo vnějšího nátěru. V případě způsobu s plastovým sáčkem je obvykle nejlepší změřit průměr pěti až šesti aktivací stříkací pistole, aby se simuloval postřik pěti až šesti pneumatik, a poté vypočítat průměrné množství, aby se dosáhlo lepší přesnosti. V případě „patch-testu“ je lepší použít tři záplaty rozmístěné po vnitřní nebo vnější straně pneumatiky, které pomohou určit rozložení filmu okolo pneumatiky. V obou případech se naměřená hmotnost povlaku získá výpočtem rozdílů mezi předem zváženými prázdnými pytlíky nebo předem zváženými čistými záplatami a hmotností po nástřiku pneumatiky nebo po simulaci cyklů nástřiku, podle toho, který způsob se používá. Zkušený dodavatel separačních prostředků by měl být schopen poskytnout podporu v tomto procesu.

Co je nátěr na vnitřní straně pneumatiky (separační prostředek pro vnitřní část pneumatiky) a proč se používá?

Nátěry se na vnitřní stranu pneumatik nanášejí na vnitřní vložku nezvulkanizovaných pneumatik, aby se zajistil potřebný skluz, který je nutný k tomu, aby se vulkanizační membrána snadno umístila uvnitř nezvulkanizované pneumatiky během procesu tvarování vulkanizačního cyklu. Vysoký skluz v této fázi procesu napomáhá tomu, aby se membrána přizpůsobila tvaru vnitřní strany pneumatiky, a zajišťuje tak její dobré vycentrování. Tyto nátěry také pomáhají odstraňovat zachycený vzduch. Jejich použití je důležité pro zajištění minimálního množství vad při vulkanizaci a optimální rovnoměrnosti pneumatik. Na konci vulkanizačního cyklu poskytují nátěry uvnitř pneumatiky účinné uvolnění potřebné k vyjmutí pneumatiky z membrány.

Jaký je nejlepší separační prostředek pro vnitřní stranu pneumatiky pro můj výrobní proces/zařízení?

Na tuto otázku je obtížné dát jednoznačnou odpověď, protože závisí na typu vulkanizovaných pneumatik, zařízení, na kterém jsou vulkanizovány, a na dostupném aplikačním vybavení. Nejlepší produkt lze určit pouze na základě důkladného posouzení a nejlépe na něj odpoví konzultace se zkušeným dodavatelem separačních prostředků.

Jaký je rozdíl mezi plněným a neplněným vnitřním nátěrem pneumatiky?

Plněný vnitřní nátěr pneumatiky obsahuje speciálně vybraná plniva. Neplněný vnitřní nátěr pneumatiky neobsahuje žádná plniva.

Jaký je rozdíl mezi tradičními separačními prostředky pro jedno odformování a polostálými separačními prostředky pro vícenásobné odformování (trvanlivý nátěr)?

Na vnitřní stranu každé pneumatiky se před vulkanizací nanese jednorázový separační prostředek. Před vulkanizací se na vnitřní stranu jedné pneumatiky nanese trvanlivý nátěr; film je navržen tak, aby se během vulkanizačního cyklu přenesl z ošetřené pneumatiky na povrch vulkanizační membrány. Přenesený film vytvoří na membráně vrstvu, která má dostatečnou kluznost a uvolňuje se, aby bylo možné provést vulkanizaci několika pneumatik za sebou, než bude nutné film doplnit vulkanizováním další povrstvené pneumatiky.

Proč byste měli používat jednorázovou separaci nebo trvanlivou separaci (vícenásobné odformování), vnitřní nátěr?

Jednorázová separace vnitřním nátěrem pneumatiky je obzvláště užitečná při vulkanizaci pneumatik se složitými konturami, jako jsou například pneumatiky Ultra High Performance, u nichž nízký profil a hranatá ramena vytvářejí pravděpodobnost zachycení vzduchu. V těchto případech je nutné použít specializovaný plněný vnitřní nátěr, který se nanáší na každou pneumatiku. Trvanlivé vnitřní nátěry pneumatik se upřednostňují u pneumatik s méně složitými konturami a v oblastech, kde jsou vysoké náklady na pracovní sílu.

Proč byste měli používat neplněné nebo plněné prostředky pro separaci vnitřních pneumatik?

Plněný nátěr na vnitřní pneumatiky obsahuje speciálně vybraná plniva, jako je slída, která pomáhají vytvořit vzduchovou mezeru nezbytnou pro únik vzduchu, který se zachytí mezi pneumatikou a vulkanizační membránou. Neplněný vnitřní nátěr neobsahuje žádné plnivo a používá se k dosažení optimálního vzhledu pneumatiky, při použití neplněného vnitřního nátěru pneumatiky dochází k úniku vzduchu pouze díky odvzdušňovacímu vzoru na vulkanizační membráně.

Plněné nátěry uvnitř pneumatiky zabraňují vzniku vzduchových kapes u kritických pneumatik (např. nízkoprofilových pneumatik). Při použití neplněného vnitřního nátěru pneumatiky je dosaženo optimálního vzhledu vulkanizovaných pneumatik, protože nejsou viditelná žádná plniva.

Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.