Česká republika
POTŘEBA

Výroba pneumatik

Společnost Chem-Trend je přední dodavatel separačních prostředků (vnitřních i vnějších nástřiků pneumatik) pro světový pneumatikářský průmysl. Naše výrobky pomohly při výrobě poloviny všech pneumatik na našich silnicích. Proč? Protože máme jedinečné pochopení pro náročné požadavky tohoto průmyslového odvětví a respektujeme jeho zcela specifické potřeby. Jsme tu zcela a plně pro vás.

Disponujeme rozsáhlými zdroji pro výzkum a vývoj a spolupracujeme se zákazníky při nepřetržitém zlepšování finálního výrobku. Při tom vždy máme na zřeteli vyšší efektivitu, udržitelnost a bezpečnost výrobních procesů.

Náš tým má v oboru výroby pneumatik bohaté zkušenosti. Naše aktivní prodejní týmy pracují bok po boku s našimi globálními odběrateli a díky kompletním, specifickým zákaznickým řešením jim poskytují konkurenční výhody.

Společnost Chem-Trend dodává pneumatikářskému průmyslu největší sortiment separačních prostředků pro vyhřívané lisy na pneumatiky / vulkanizaci.

Související

Výrobky Chem-Trend®: Separační prostředky a nástřiky pro výrobu pneumatik

Se separačními prostředky Chem-Trend® pro výrobu pneumatik, vnitřními i vnějšími nástřiky na pneumatiky (Tyre Inside Paints, Tyre Outside Paints), nástřiky forem na pneumatiky, nástřiky vydouvacích membrán (Bladder Coatings) a výrobky pro protektorování pneumatik snížíte závady při vulkanizaci na minimum. Navíc se zlepší vzhled vyrobených pneumatik, prodlouží se životnost kritických výrobních komponent (jako jsou vydouvací membrány) a sníží se celkové výrobní náklady na výrobu pneumatik.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Vnitřní nástřiky pneumatik – separační prostředky pro vnitřek pneumatiky

Vnitřní nástřiky pneumatik od firmy Chem-Trend poskytují potřebnou kluznost pro vynikající uvolnění pneumatiky z vydouvací membrány bez problémů. To má pozitivní vliv na vzhled i výkon pneumatik. Z tohoto důvodu představuje toto řešení důležitý krok tohoto extrémně složitého výrobního procesu.

Společnost Chem-Trend dodává vnitřní nástřiky pneumatik v následujících čtyřech kategoriích:

  • Nástřiky vnitřku pneumatik s plnivy
  • Nová generace nástřiků vnitřku pneumatik s plnivy
  • Nástřiky vnitřku pneumatik bez plniv
  • Semipermanentní vnitřní nástřiky pneumatik

Všechny vnitřní nástřiky pneumatik vyráběné a dodávané společností Chem-Trend jsou na vodní bázi a vyhovují zdravotním, bezpečnostním a ekologickým standardům (HSE).

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Nástřiky vnitřku pneumatik s plnivy – separační prostředky s plnivy pro vnitřek pneumatiky

Pokročilé složení nástřiků vnitřku pneumatik s plnivy od firmy Chem-Trend poskytuje vysokou úroveň kluznosti a odvzdušnění během procesu vulkanizaceVysoká míra kluznosti je nutná pro vystředění pneumatiky na vydouvací membráně a tím pro dosažení stejnoměrnosti pneumatiky.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Speciální reaktivní nástřiky vnitřku pneumatik s plnivy

Společnost Chem-Trend představila řadu účinných nástřiků vnitřku pneumatik s plnivy na vodní bázi, které vynikají jedinečným složením. Pečlivě vyvážený poměr jednotlivých aditiv umožňuje uživatelům využít oproti konvenčním nástřikům vnitřku pneumatik s plnivy menší množství nástřiku, což zlepšuje vzhled vyrobené pneumatiky.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Nástřiky vnitřku pneumatik bez plniv – separační prostředky pro vnitřek pneumatiky bez plniv

Společnost Chem-Trend udává směr při vývoji nástřiků vnitřku pneumatik bez plniv. Ty se před procesem vulkanizace nanášejí na vnitřní stranu každé pneumatiky. Protože neobsahují plniva, přispívají k optimálnímu vzhledu vyrobené pneumatiky. Jejich vynikající kluznost zajišťuje vysokou míru stejnoměrnosti pneumatiky a usnadňuje uvolnění pneumatiky z vydouvací membrány na konci vulkanizačního cyklu. Protože neobsahují plniva, přispívají k optimálnímu vzhledu vyrobené pneumatiky bezchybným vzhledem vnitřních i vnějších ploch. Vnitřek vyrobené pneumatiky vypadá na regálech prodejců pneumatik bezchybně a velmi čistě, což je pro mnoho trhů velmi důležitý parametr.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Semipermanentní vnitřní nástřiky pneumatik – semipermanentní separační prostředky pro vnitřek pneumatik

Semipermanentní vnitřní nástřiky pneumatik se nanáší na vnitřní stranu nevulkanizované pneumatiky a odtud se nástřiková hmota přenáší na vydouvací membránu. Tato metoda umožňuje odformování více neošetřených pneumatik za sebou.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Vnější nástřiky pneumatik – separační prostředky pro vnějšek pneumatik

Vnější nástřiky pneumatik se před vulkanizací nanášejí na vnější stranu pneumatik, aby se zlepšilo odvzdušnění toku pryže.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Nástřiky forem na pneumatiky

Nástřiky forem na pneumatiky se nanáší na povrch formy na pneumatiky, aby se minimalizovalo znečištění formy, zlepšil tok pryže a usnadnilo se uvolnění pneumatiky z formy. Tím se zajišťuje optimální vzhled vyrobených pneumatik.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Nástřiky vydouvacích membrán pro vyhřívané lisy na pneumatiky

Nástřiky vydouvacích membrán od firmy Chem-Trend chrání povrch vydouvací membrány proti chemickým (např. vykvétání síry) a mechanickým (např. otěr v oblasti vyklenutí) vlivům během provozu. To omezuje typickou tendenci vydouvací membrány prasknout v oblasti odvzdušňovacích vývodů a prodlužuje to tak její životnost.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Separační prostředky pro technologii protektorování pneumatik

Chápeme jedinečnost procesů, které se používají v průmyslu protektorování pneumatik. Naše separační prostředky pro toto průmyslové odvětví zvyšují efektivitu procesů, zejména při vyjímání předvulkanizovaných běhounů pneumatik z formy a nástřiku vulkanizačních pouzder.

Nástřiky pro odformování předvulkanizovaných běhounů pneumatik

Společnost Chem-Trend vyvinula speciální semipermanentní nástřiky forem na vodní bázi pro omezení počtu cyklů ošetření forem.

Nástřik vulkanizačního pouzdra

Společnost Chem-Trend vyvinula vysoce inovativní nástřik vulkanizačních pouzder, který lze aplikovat při pokojové teplotě. Byl vyvinut s cílem zvýšit efektivitu procesu protektorování pneumatik.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Informujte se podrobněji o našich novátorských výrobcích pro specifické použití v pneumatikářském průmyslu a kontaktujte nás ještě dnes.

Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.