Česká republika
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Subdodavatel automobilového průmyslu objevuje pro svou výrobu z pěnového PU zlomové řešení.

Případová studie Tvarování polyuretanu: Subdodavatel automobilového průmyslu objevuje pro svou výrobu z pěnového PU zlomové řešení.

Případová studie Tvarování polyuretanu:
Výrobce přechází na separační prostředek na vodní bázi.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Podpořili jsme předního světového subdodavatele automobilového průmyslu při přechodu na výrobek značky Chem-Trend na vodní bázi a dosáhli jsme při tom pozoruhodných změn. Byly sníženy emise VOC. Bylo vytvoření lepší a bezpečnější pracovní prostředí. A díky omezení spotřeby se podařilo snížit celkové náklady o 12 %. To vše bez jakéhokoli ovlivnění efektivity výroby.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Zákazník používal ve své výrobě separační prostředek na bázi rozpouštědel. Z více důvodů, kromě jiných i kvůli udržitelnosti a nové legislativě, byl nutný přechod na roztok na vodní bázi. Podnik se při tom však obával vyšších nákladů a snížení produktivity.

Společnost Chem-Trend přijala tuto výzvu:Vyvinuli jsme roztok na vodní bázi pro snížení emisí VOC a zlepšení pracovního prostředí – a to vše bez negativního vlivu na celkové náklady.

Při analýze aktuální situace pro stanovení vhodného řešení jsme narazili na aplikační problém: nepřetržitý nadměrný nástřik. Při praktických školeních na místě jsme podniku pomohli trvale snížit spotřebu separačního prostředku optimalizací způsobu nanášení.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Před zkušebním cyklem byli operátoři zákazníka proškoleni ve správném používání separačního prostředku. Navíc jsme s procesním inženýrem dohodli školení operátorů každé jednotlivé směny. Provedli jsme mírné úpravy nové výrobní linky, aby se využití separačního prostředku ještě dále zlepšilo. Nakonec se nám podařilo zlepšit procesy v podniku a dosáhnout všech stanovených cílů, aniž by byla narušena efektivita výroby.

Navíc se nám díky globální působnosti a lokálnímu zastoupení společnosti Chem-Trend poskytnout školení celému podniku a zajistit vyšší konzistenci a efektivitu dodavatelského řetězce.

Snížení nákladů o 12 % díky snížení spotřeby přípravku
Snížení nákladů o 12 %
díky snížení spotřeby přípravku
Snížení emisí VOC použitím přípravku na vodní bázi
Snížení emisí VOC použitím přípravku
na vodní bázi
INFORMACE O DATECH
Snížení nákladů o 12 % díky snížení spotřeby přípravku
Snížení emisí VOC použitím přípravku na vodní bázi

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

V této oblasti jsme dosáhli následujících úspěchů:

  • Byly sníženy emise VOC.
  • Byla snížena spotřeba separačního prostředku, díky čemuž se snížily i nároky na logistiku.
  • Byly dodrženy nebo překročeny všechny požadavky platné legislativy.
  • Materials
  • Waste
  • Emissions
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.