Česká republika

Tiráž

 

Údaje podle § 5 TMG:
Chem-Trend (Deutschland) GmbH
Ganghoferstr. 47
82216 Maisach Gernlinden
Německo

Zastoupení:
Vedení společnosti
Peter Vilsmeier
Michael Woodcock

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 8142 417 0
Fax: +49 (0) 8142 417 15884
E-mail: maisach@chemtrend.de
Web: CHEMTREND.COM

Zápis v rejstříku
Zápis v obchodním rejstříku
Rejstříkový soud: obvodní soud v Mnichově
Číslo zápisu v obchodním rejstříku: HRB 157443

DIČ:
Daňové identifikační číslo podle § 27 a Zákona o dani z přidané hodnoty:
DE811158914

Osoba zodpovědná za obsah podle § 55, odst. 2 RStV:
Carola Teichmann
Marketingový ředitel pro Evropu
Chem-Trend (Deutschland) GmbH
Ganghoferstr. 47
82216 Maisach Gernlinden
Německo

Vyloučení odpovědnosti
Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb neseme podle § 7, odst. 1 TMG odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecné legislativy. Podle §§ 8 až 10 TMG však nemáme povinnost monitorovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které naznačují protiprávní obsah. Povinnost odstranění nebo zablokování využívání informací podle obecné legislativy tím zůstává nedotčena. Odpovědnost v tomto smyslu je však možná teprve od okamžiku získání povědomosti o konkrétním porušení zákona. Pokud získáme povědomost o příslušných porušeních zákona, tento obsah bude ihned odstraněn.

Odpovědnost za odkazy
Naše prezentace obsahuje odkazy na externí webové stránky cizích subjektů, na jejichž obsah nemám vliv. Proto tak nemůžeme za tento externí obsah převzít žádnou záruku. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly z hlediska možného porušení zákona zkontrolovány v okamžiku umístění odkazu na ně. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku umístění odkazu rozpoznatelný. Nepřetržitá kontrola obsahu odkazovaných stránek však bez konkrétních náznaků porušení zákona není proveditelná. Pokud získáme povědomost o porušení zákona, tyto odkazy ihned odstraníme.

Ochrana autorských práv
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořené provozovatelem stránek podléhají německým zákonům o ochraně autorských práv. Rozmnožování, úpravy, šíření a jakýkoli způsob využívání mimo meze autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora, resp. tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva cizích subjektů. Zejména je obsah vytvořený cizími subjekty takto označen. Pokud byste si přesto povšimli porušení autorských práv, žádáme o příslušné upozornění. Pokud získáme povědomost o porušení zákona, tento obsah ihned odstraníme.

Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.