Česká republika
 

Čisticí granuláty

Vyžádání bezplatného vzorku

Čisticí granuláty pro vyšší efektivitu, produktivitu a kvalitu

Moderní zpracovatelé plastů jako vy vědí, že vhodný čisticí granulát je schopen zvýšit kvalitu výrobku, zkrátit prostoje a snížit zmetkovitost, čímž lze ušetřit čas, peníze i vynaložené úsilí. Ačkoli se čisticí granuláty často považují pouze za volitelnou možnost čištění strojů, poskytnou vám i vašim procesům pozoruhodné příležitosti.

Zvýšení kvality výrobků
Zvýšení kvality výrobků
Omezení prostojů
Omezení prostojů
Snížení zmetkovitosti
Snížení zmetkovitosti

Naše pokročilé čisticí granuláty byly vyvinuty tak, aby dokázaly víc než jen čistit. Dokážou nejen rychle reagovat, ale také zabránit neefektivitě výrobních procesů. Zpracovatelé plastů, kteří chtějí výrazně zlepšit své výrobní procesy, se rozhodují pro čisticí granuláty od firmy Chem-Trend, protože ty jsou při změnách barev nebo materiálů 20krát efektivnější než běžná řešení. Pro naše zákazníky to znamená zvýšení efektivity procesů při současném snížení provozních nákladů.

20x More Efficient
20násobné zvýšení efektivity
při změně barvy či materiálu oproti tradičním řešením

Ultra Purge™

pc_icon_ultra_purge

Čisticí granuláty značky Ultra Purge™ procházejí neustálým dalším vývojem, aby dokázaly zvládnout výzvy, kterým jako zpracovatelé plastů denně čelíte. Sortiment společnosti Chem-Trend pokrývá širokou paletu procesních aplikací, polymerů a provozních teplot a optimálně se přizpůsobí vaší specifické situaci.

Sortiment čisticích granulátů Ultra Purge™ poskytuje prvotřídní řešení při výzvách, jimž denně čelíte při práci s termoplasty. Může vám pomoci při následujících činnostech:

Novátorské čištění

pc_icon_purging_innovation

Společnost Chem-Trend uvedla na trh rozsáhlý sortiment čisticích granulátů pro mnoho různých aplikací, které zlepší vaše provozní procesy a přispějí k dalšímu rozvoji celého odvětví. Tento pokročilý sortiment čisticích granulátů, který se zaměřuje na inovace, udržitelnost a vaše speciální potřeby při zpracování plastů, zahrnuje výrobky, které vám poskytnou následující výhody:

  • certifikace NSF
  • neabrazivnost
  • vhodnost pro horké vtoky
  • snadné použití
  • přidaná hodnota

Seznamte se blíže s výhodami, které vám čisticí granuláty poskytnou. Navštivte naši tematickou stránku o čisticích granulátech nebo vyžádání bezplatného vzorku.

Zadejte poptávku

ZPRÁVY
BROŽURY

Čisticí granulát Chem-Trend Ultra Purge™ C6090

Roztok, který rozpouští polykarbonáty (PC) a zabraňuje jejich vytvrzení i při extrémních teplotních rozdílech. Primárně se používá v automobilovém průmyslu na světlomety a zadní světla. Výrobek, který umožní rychlý přechod z PC na polymethylmethakrylát (PMMA).

Nejčastější dotazy: Čisticí granuláty pro vstřikování a vytlačování při zpracování plastů

Které rozdílné typy čisticích granulátů jsou na trhu dostupné? Které příznivé účinky na výrobu mají specializované čisticí granuláty? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v našich často kladených dotazech.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Dodávají se čisticí granuláty, které lze používat při přechodu mezi materiály s rozdílnou teplotou zpracování?

Pro tyto aplikace byly vyvinuty specializované čisticí granuláty, které pokrývají široké rozpětí teplot zpracování. Při extrémních teplotních rozdíl je však za určitých okolností nutné individuální řešení. V tom případě se obraťte na technické specialisty příslušného výrobce a zjistěte, které řešení vám mohou nabídnout.

Existuje možnost regranulace a opětovného použití čisticích granulátů?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, protože na to má vliv mnoho faktorů. Tak například: Znečištění stroje, důvod čištění, použitý čisticí granulát, tvarovaný finální výrobek a požadavky/specifikace koncového zákazníka.

Existuje řešení Ultra Purge™, které umožňuje zvládnout výrazně rozdílné teploty zpracování při změně materiálů?

Čisticí granuláty typu Ultra Purge™ byly vyvinuty tak, aby pokrývaly široké rozmezí teplot zpracování. Při extrémních teplotních rozdílech bychom popř. navrhli kombinovaný systém pro čištění. Společnost Chem-Trend rovněž vyvinula speciální složení pro rychlou změnu polymerů z vysokoteplotních plastů PC na transparentní plasty PMMA.

Existují rozdíly mezi čisticími granuláty pro výrobní technologie vytlačování, resp. vstřikového lití?

Ano, čisticí granuláty pro technologii vytlačování mají zpravidla vyšší viskozitu ve srovnání s polymery pro technologii vstřikového lití. Čisticí granuláty používané pro technologii vstřikového lití jsou v zásadě vyvinuty pro čištění polymerů, které jsou tekutější. Nejlepších výsledků dosahují ty čisticí granuláty, jejichž složení je speciálně uzpůsobeno požadavkům příslušného výrobního procesu.

Fungují univerzální čisticí granuláty v kombinaci se všemi aplikacemi a polymery?

Zpracování termoplastů probíhá různými způsoby s množstvím různých polymerů a širokým spektrem teplot zpracování. Na trhu jsou dostupné rovněž univerzální čisticí granuláty, které mohou uživateli poskytnout výhody ve velmi úzce vymezené oblasti použití. Spíš se ale v takovém případě jedná o kompromisní řešení, která nejsou vhodná pro většinu oblastí použití. Tento typ čisticích granulátů je vhodný pouze u polymerů, které jsou kompatibilní svou polymerní matricí a indexem toku taveniny (Melt Flow Index). Jsou méně efektivní v případě nekompatibilních polymerů a/nebo v kombinaci s velmi rozdílnými matricemi. Při přechodu mezi dvěma nekompatibilními polymery, dvěma rozdílnými oblastmi MFI nebo dvěma rozdílnými matricemi je použití specializovaných čisticích granulátů vždy nejlepším řešením.

Jak často se musí čisticí granuláty používat?

Čisticí cykly závisí na komplexnosti materiálu a rovněž na počtu zpracovávaných barev, aditivech a parametrech zpracování. Kromě použití čisticích granulátů při změně barvy a materiálu může být rovněž účelné použít speciální čisticí granuláty tehdy, pokud se vyskytnou nečekané výsledky výroby. Typický příklad: Teplota zpracování teplotně citlivého polymeru byla nedopatřením nastavena nesprávně.

Preventivní údržba šneku, válce a systému horkých vtoků s použitím pravidelně plánovaných a konzistentních čisticích cyklů je zárukou toho, že lze tyto komponenty udržet v čistém stavu a zabránit tvorbě karbonových usazenin. Zde platí obecné pravidlo „jeden čisticí cyklus za týden“. Při vypínání strojů by se vždy měl provést jeden čisticí cyklus.

Jak důležité je používání specializovaných čisticích granulátů?

Používání specializovaných čisticích granulátů může být mimořádně užitečné, pokud je zapotřebí omezit množství času a materiálu vynaloženého na čištění stroje od znečištění barvou a polymery nebo při degradaci materiálu. Při přechodu mezi nekompatibilními polymery a polymery s velkými rozdíly v teplotě zpracování jsou specializované čisticí granuláty prostředkem první volby. Mohou odstranit rovněž problémy se znečištěním, pokud je polymer transparentní a má dojít ke změně barvy. To platí zejména tehdy, pokud se ve strojích na vstřikové lití používají horké vtoky. Specializované čisticí granuláty šetří čas i peníze.

Jak lze nejefektivněji používat čisticí granuláty?

Nejvyšší efektivitu má použití čisticích granulátů v rámci programu preventivní údržby. Čištění strojů v pravidelných intervalech, resp. jako minimum po každém vypnutí dlouhodobě přináší nejlepší výsledky. Pokud se postupuje takto, lze zabránit vzniku silných usazenin a nánosů na šneku, válci, horkém vtoku a lisovacích matricích. Důsledek: Méně přerušení výroby, odstávek strojů a plýtvání materiálem.

Jak lze ze zařízení odstranit materiál, který má tendenci k vytváření tepelných trhlin, zesíťování struktury a tvorbě tvrdých usazenin?

Některé polymery mají větší tendenci k vytváření tepelných trhlin, zesíťovaných struktur a tvorbě tvrdých usazenin než jiné. Odstranění takových materiálů ze stroje může být velmi obtížné. Pro tyto polymery byly vyvinuty speciální čisticí granuláty.

Jaké jsou výhody a nevýhody různých typů čisticích granulátů?

Abrazivní čisticí granuláty zajistí rychlé, nenákladné a účinné čištění, avšak mohou poškozovat šneky a válce. Jejich použití v systémech s horkými vtoky přes skupiny sít nebo s čerpadly taveniny je riskantní. Abrazivní čisticí granuláty se hůře vyčerpávají ze stroje. Vytváří se zde potenciál pro dlouhodobé poškození, znečištění během výrobního procesu a výrobu zmetků.

Chemické čisticí granuláty jsou bezpečnější pro veškeré výrobní vybavení a lze je zpracovávat i ve skupinách sít a čerpadlech taveniny. Jsou univerzálně použitelné v systémech s horkými vtoky a lze je vstřikovat do dutin, pokud je zvolen granulát s příslušným MFI. Protože jsou chemické čisticí granuláty – oproti výrobkům určeným čistě pro řešení problémů – celkově bezpečnější pro výrobní zařízení, jsou rovněž mnohem vhodnější i jako součást programů preventivní údržby. Nedávno byly vyvinuty hybridní čisticí granuláty, které kombinují efektivitu mechanických granulátů s důkladností chemického čištění.

Je běžné, že po prvním zkušebním cyklu s vysoce účinným speciálním čisticím granulátem vzroste míra zmetkovitosti?

Ano, to se zpravidla stává tehdy, pokud se specializovaným čisticím granulátem vyčistí silně znečištěný stroj. Týká se to zejména případů výskytu velkého množství karbonových usazenin. Speciální čisticí granuláty rozpouštějí barvy, které byly použity v předchozích výrobních cyklech, a také karbonové usazeniny, které ulpívají ve stroji. Časté použití těchto čisticích granulátů zajistí intenzivní vyčištění stroje a snížení míry zmetkovitosti. Výhody specializovaných čisticích granulátů se projeví velmi rychle po jejich použití.

Je použití panenských polymerů ve srovnání s čisticími granuláty cenově příznivější alternativou?

S ohledem na udržitelnost je čištění pomocí panenských polymerů tou nejhorší možností. Ve srovnání s čisticími granuláty je čisticí účinek čistých polymerů nedostatečný a zmetkovitost materiálu, časová náročnost a spotřeba energie jsou výrazně vyšší. Použití specializovaných čisticích granulátů při změně barvy a materiálu omezuje množství zmetkových dílů a plýtvání energií a umožňuje rychlejší spuštění výroby s dostatečnou kvalitou nových dílů. Pokud se specializovaný čisticí granulát použije na stroje, které se běžně čistí panenským polymerem, lze často odstranit mnoho dříve zpracovávaných barev. Důvod toho spočívá v omezeném čisticím účinku panenských polymerů.

Jsou čisticí granuláty Ultra Purge™ schopné odstraňovat rovněž hluboko usazené nečistoty?

Polymerové nečistoty, karbonové usazeniny, aditiva, tvrdé usazeniny, degradované materiály nebo zbytky barev lze ze „znečištěných“ zařízení odstraňovat pomocí našich vysoce specializovaných čisticích granulátů Ultra Purge™. Čím více nečistot a usazenin ve stroji je, tím déle trvá jejich odstraňování. Namnoze lze tyto usazeniny nečistot odstranit až po mnoha výrobních cyklech. Odstranění všech těchto nečistot ze stroje tedy vyžaduje určitý čas.

Které příznivé účinky na výrobu mají specializované čisticí granuláty?

Pečlivě zvolený čisticí granulát, který je vhodný pro daný výrobní proces a polymer, může výrobě poskytnout výrazné výhody. Tak například úsporu času (kratší doba potřebná pro změnu barvy a materiálu), úsporu materiálu, nižší míru zmetkovitosti, vyšší produktivitu a kvalitu, příznivé dlouhodobé účinky na čistotu strojů, nižší opotřebení součástek strojů. Použití specializovaných čisticích granulátů poskytuje uživateli lepší využití času stroje a zajišťuje nižší zmetkovitost.

Které rozdílné typy čisticích granulátů jsou na trhu dostupné?

Na trhu jsou dvě velké skupiny čisticích granulátů. Jednak jsou to mechanické čili abrazivní čisticí granuláty. Proces čištění je u nich založen čistě na mechanickém pohybu tvrdých částeček jako např. skelných vláken. U druhé skupiny se jedná o čisticí granuláty působící chemicky. Zde čištění probíhá pomocí chemických přísad, které vyvolávají chemické reakce. Třetí skupina, která je na trhu dostupná v menší míře, tzv. hybridní třída, je založena na kombinaci mechanických a chemických vlastností. Čisticí granuláty se dodávají ve složení připraveném k okamžitému použití, přičemž lze přípravek aplikovat rovnou z balení. Čisticí granuláty lze dodávat rovněž jako koncentrát, který se poté ve výrobní lince před použitím kombinuje typicky s nějakým polymerem.

Lze čisticí granuláty používat i ve skupinách sít, čerpadlech taveniny a lisovacích matricích v systémech s horkými vtoky?

Ne všechny čisticí granuláty lze bezpečně používat i ve skupinách sít, čerpadlech taveniny a lisovacích matricích v systémech s horkými vtoky. Existují však čisticí granuláty, které byly pro takové použití přímo vyvinuty. Čisticí granulát „mechanického“ typu může poškodit jak systém s horkými vtoky, tak také další komponenty. Pokud chcete čistit jak horký vtok, tak také skupinu sít, čerpadlo taveniny a lisovací matrici, měli byste používat výhradně čisticí granuláty na chemické bázi.

Lze výsledek čištění pomocí čisticího granulátu nějak ovlivnit nastavením parametrů stroje?

Ano. Výsledek čištění mohou ovlivnit různé faktory jako teplota a doba aplikace. Tyto faktory je třeba vzít v úvahu při výběru i použití čisticího granulátu. Nejlepších výsledků dosahují ty čisticí granuláty, jejichž složení je speciálně uzpůsobeno příslušnému teplotnímu rozmezí.

Používají se čisticí granuláty snadno a lze je bez problémů odstranit z transparentních polymerů?

Pro čištění barev, odstraňování karbonových usazenin a vypínání strojů, které zpracovávají transparentní polymery jako PS, SAN, PMMA, PET a PC, byly speciálně vyvinuty dedikované typy čisticích granulátů. Tyto přípravky vykazují po dokončení čištění dobrý čisticí účinek a schopnost rychlého odstranění.

Proč jsou čisticích granuláty Ultra Purge™ přípravkem první volby, pokud jde o poměr nákladů a přínosů?

Čisticí granuláty Ultra Purge™ zvyšují efektivitu výrobních operací díky zkrácení doby konfigurace a rekonfigurace zařízení. Navíc zkracují dobu čištění a snižují spotřebu materiálu nutnou pro dokončení čisticího cyklu. Tím lze docílit značné úspory nákladů i zdrojů. Čisticí granuláty Ultra Purge™ od firmy Chem-Trend mají takové složení, které umožňuje vysoký výkon při nízkých nákladech na čištění.

Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.