Česká republika
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Separační prostředek od firmy Chem-Trend umožňuje mohutný krok vpřed při výrobě podešví.

Případová studie lisování pryže | tvarování polyuretanu: Separační prostředek od firmy Chem-Trend umožňuje mohutný krok vpřed při výrobě podešví.

Případová studie lisování pryže | tvarování polyuretanu: Mohutný krok vpřed

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Jeden z našich zákazníků hledal možnost zlepšení svého procesu vydělení z formy, aby se snížila zmetkovitost a zvýšila produktivita.

Jako pro beztak mimořádně úspěšného a náročného výrobci bylo pro zákazníka důležité, aby jakákoli možná výhoda byla ještě účinněji využita. Společně se zákazníkem jsme otestovali a zvolili optimální řešení pro jeho novou technologii rotačního vstřikového lití.

Nakonec jsme mu pomohli díky nápravě slepování, výrazným urychlením výroby a dosažením konstantní kvality výrobku dosáhnout míry zmetkovitosti nižší než 1,5 procenta. A to vše pomocí ekologického roztoku na vodní bázi, který vyhovuje zákonným předpisům a současně vyžaduje méně separačního prostředku.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

My ve společnosti Chem-Trend milujeme výzvy. Pod dojmem mimořádně vysokých cílů zákazníka se náš angažovaný tým pustil do práce.

Při ní jsme zjistili řadu problémů:

  • nedostatečné odformování podešve
  • zbytečná námaha při ručním odformování podešve kolíkem
  • vysoká zmetkovitost v důsledku zanesení forem, problémy se slepováním a nesprávným odformováním

Zahájili jsme řadu pokusů směřujících k odstranění těchto problémů.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Vyvinuli jsme nový výrobek s konzistentními separačními vlastnostmi, které minimalizovaly přenos nebo migraci, čímž se dosáhlo nižší zmetkovitosti.

To však nebylo zdaleka vše. Nový roztok společnosti Chem-Trend vydrží déle a oproti dosavadním 3 až 5 cyklům se musí nanášet pouze každý desátý cyklus. Tím se snížila jak spotřeba přípravku, tak časová náročnost jeho nanášení. Navíc přispělo zjednodušení vyjímání z formy k tomu, že se jeho časová náročnost v případě podešví snížila z 35–45 sekund na 10–12 sekund na dva páry. Celkovým výsledkem byla zásadní změna v oblasti efektivity, produktivity a konzistentní kvality výrobku.

Prodloužení životnosti o ≥ 100 procent Snížení četnosti aplikace separačního prostředku z každých 3–5 cyklů na každých 10 cyklů
Prodloužení životnosti o ≥ 100 procent
Snížení četnosti aplikace separačního prostředku z každých 3–5 cyklů na každých 10 cyklů
Zkrácení doby cyklu o ≥ 300 procent Zkrácení doby cyklu pro dva páry z 35–45 sekund na 10–12 Sekund
Zkrácení doby cyklu o ≥ 300 procent
Zkrácení doby cyklu pro dva páry z 35–45 sekund na 10–12 Sekund
Méně než 1,5 procenta Dosažena míra zmetkovitosti nižší než 1,5 procenta
Méně než 1,5 procenta
Dosažena míra zmetkovitosti nižší než 1,5 procenta
Snížení nákladů Díky efektivnějšímu a spolehlivějšímu výrobnímu procesu, který spotřebuje méně než polovinu separačního prostředku oproti dřívějšku
Snížení nákladů
Díky efektivnějšímu a spolehlivějšímu výrobnímu procesu, který spotřebuje méně než polovinu separačního prostředku oproti dřívějšku
INFORMACE O DATECH
Prodloužení životnosti o ≥ 100 procent Snížení četnosti aplikace separačního prostředku z každých 3–5 cyklů na každých 10 cyklů
Zkrácení doby cyklu o ≥ 300 procent Zkrácení doby cyklu pro dva páry z 35–45 sekund na 10–12 Sekund
Méně než 1,5 procenta Dosažena míra zmetkovitosti nižší než 1,5 procenta
Snížení nákladů Díky efektivnějšímu a spolehlivějšímu výrobnímu procesu, který spotřebuje méně než polovinu separačního prostředku oproti dřívějšku

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Zvýšení kvality výrobku, což vedlo ke snížení zmetkovitosti
  • Méně plýtvání energií díky menším nároků na logistiku v důsledku snížení spotřeby separačního prostředku
  • Vyšší celková efektivita díky zkrácení doby cyklů
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.