Česká republika
POTŘEBA

Kompozitní materiály

Separační prostředky pro průmyslové zpracování kompozitů

Separační prostředky a procesní chemikálie mohou poskytnout více než „pouze“ umožnit hladký výrobní proces. Jsou schopné povznést celý průmysl vláknových kompozitů na novou úroveň. Dodáváme zákazníkům řešení na míru pro každodenní aplikace až po nalezení komplexního nového složení. Naše separační prostředky jsou synonymem kontinuity, spolehlivosti a přidané hodnoty. Známe příslušné výrobní procesy různých odvětví od leteckého a kosmického průmyslu až po automobilový průmysl, stavebnictví, námořní plavbu, volnočasové a sportovní potřeby větrnou energii a mnoho dalších. Důležitými aspekty našeho jednání jsou bezpečnost a udržitelnost. Pojďme společně analyzovat vaši výrobu a pomoci vám nalézt možnosti zlepšení.

Informujte se podrobněji o našich výrobcích Chemlease®:

Chemlease 2754W Chemlease 5127 Chemlease 5128

Související
Událost

JEC World

Paříž, Francie
Společnost Chem-Trend vás uvítá na veletrhu JEC World v hale 5 u stánku M03 a představí vám systémová řešení separačních prostředků značek Chemlease® a Zyvax® pro automobilový průmysl, letecký a kosmický průmysl.

Semipermanentní separační prostředky

Každá část výrobního procesu je pro celkovou úspěšnost výroby rozhodující. Ve společnosti Chem-Trend neponecháváme nic náhodě. Naše semipermanentní tekuté separační prostředky mají takové složení, že se při absorpci vlhkosti a působením tepla zesíťují a chemicky se naváží na povrch formy. Tak vznikne semipermanentní vrstva polymeru, která je maximálně odolná vůči chemickému a mechanickému namáhání. Díky těmto typickým vlastnostem semipermanentních separačních prostředků lze provést více procesů separace po sobě, než je nutné nové nanesení prostředku. Semipermanentní separační prostředky se vyznačují zejména minimálním přenosem na výlisek.

Semipermanentní separační prostředky jsou mnohostranné a poskytují dobrou možnost odformování téměř pro všechny pryskyřice, které se používají při výrobě z kompozitních materiálů. Pokud má být zajištěn co nejlepší výkon, netvoří semipermanentní technologii jen separační prostředek. Zpravidla ji tvoří kombinace následujících komponent:

  • čisticí přípravky
  • základní nátěry
  • finální nátěry
  • separační prostředky

Naše separační prostředky vám poskytnou vše, co potřebujete pro snadnou realizaci vysoce komplexních výrobních procesů. Dodáváme rovněž semipermanentní separační prostředky Zyvax® pro aplikace v leteckém a kosmickém průmyslu.

Zyvax TakeOff Zyvax Departure Zyvax 1070WKONTAKTUJTE NÁS

Související
Video

Použití separačního prostředku Zyvax® 1070W

Toto informační video ukazuje, jak se správně používá náš separační prostředek Zyvax® 1070W pro letecký a kosmický průmysl.

Konvenční systémy separačních prostředků

Konvenční separační prostředky se používají tehdy, když je nutná vysoká kluznost a při odformování je hlavním úkolem mazání. Používají se většinou tam, kde se pracuje například se „ztracenými formami“. Tyto výrobky mají zcela záměrně takové složení, aby se přenášely na výlisek. Proto se takový separační prostředek zpravidla po každém cyklu tváření nanáší znovu, aby byl zajištěn identický výkon. Firma Chem-Trend dodává konvenční řešení na bázi rozpouštědel i na vodní bázi na výrobky s vysokým leskem a rovněž vzhledově nenáročné výrobky.

Aplikace konvenčních separačních prostředků je dnes výjimečná a využívá se jen při omezeném počtu případů. Nakonec ale záleží vždy na výsledku. Z toho důvodu dodáváme široký sortiment výrobků, kontrolujeme každý jednotlivý případ, testujeme a poté se rozhodujeme pro nebo proti. Od začátku do konce.

Separační prostředky Zyvax® byly speciálně vyvinuty pro splnění potřeb tváření kompozitů pro letecký a kosmický průmysl. Pro nalezení optimálního separačního prostředku pro váš výrobní proces je k dispozici široký výběr výrobků, nebo společně vyvineme řešení, které je optimální pro vás.KONTAKTUJTE NÁS

Související

Interní separační prostředky

Společnost Chem-Trend ráda přijímá výzvy, které vyžadují nové přístupy. Interní separační prostředky mohou nalézt uplatnění i při tváření kompozitů. Interní separační prostředky zpravidla tvoří směr aditiv v pevném nebo kapalném skupenství, které se před výrobou dílu přimíchávají do pryskyřice. Během vytvrzování se aditiva integrují do pryskyřice. Fáze se oddělí, dostane se na povrch a vytvoří na rozhraní formy a substrátu vnější separační kluznou vrstvu. Pro průmysl zpracovávající kompozity jsme vyvinuli speciální interní separační prostředky, které poskytují podstatná zlepšení:

  • Zvyšují účinnost externích separačních prostředků, udržují povrch formy déle a spolehlivěji čistý a zbavený usazenin. To šetří čas i práci a zachovává neporušenost vašich výrobků.
  • Zajišťují lepší kluznost pryskyřice. Pro mnoho aplikací tak lze vytvořit zásadně lepší výrobní podmínky, které pak umožní lepší výrobky.

KONTAKTUJTE NÁS

Související
Brožura

FAQ – Časté dotazy: Interní separační prostředky pro pultruzi

Hledáte odpovědi na otázky týkající se použití vnitřních uvolňovačů pro kompozitní pultruzi? Přečtěte si více o často kladených otázkách a potřebných odpovědích.

Čisticí přípravky

Čisticí přípravky na formy Chemlease® a Zyvax® spolehlivě odstraňují všechny druhy vosků, leštidel, olejů, tuků a dalších látek znečišťujících povrch forem. Naše výrobky jsou optimální volbou při přípravě forem na kompozity pro naše finální nátěry a separační prostředky. A ve vybraných případech jsou dokonce ideální při přípravě výlisků na následnou úpravu, jako je polepení a/nebo lakování.

Čisticí přípravky na formy Zyvax® zajistí, aby formy a nástroje byly při výrobě v bezvadném stavu. Tak můžete optimalizovat efektivitu své výroby kvalitních dílů díky ochraně nákladných výrobních zařízení. Čisticí přípravky na formy Zyvax® byly vyvinuty pro náročné použití v letecké a kosmickém průmyslu.

Při přípravě na tváření je důležitým krokem důkladné čištění, protože to zajišťují optimální adhezi semipermanentních separačních prostředků. Společnost Chem-Trend intenzivně spolupracuje se zákazníky a usiluje o to, aby čištění bylo bráno stejně vážně jako odformování, protože je počátkem i koncem výrobního cyklu. Tak lze nepřetržitě dosahovat prvotřídních výsledků, snížit zmetkovitost a dosáhnout možnosti plánování kvality vyrobených dílů.KONTAKTUJTE NÁS

Základní nátěry

Základní nátěry snižují drsnost povrchu a vytvářejí stejnoměrný profil povrchu nástroje. Kromě toho vytváření chemickou separační vrstvu na výchozích modelech, modelových blocích a tvářecích nástrojích v kvalitě prototypu a ve výrobní kvalitě. Kvalitní základní nátěry dodávají starým i novým nástrojům lesk, vytvářejí integritu podtlaku a jsou preferovanou adhezní plochou pro finální nátěry a semipermanentní separační prostředky.
KONTAKTUJTE NÁS

Finální nátěry

Finální nátěry jsou určeny k tomu, aby ochránily a udržely vaše investice do forem a nástrojů tím, že uzavřou jejich mikropóry a neobrobené adhezní body, které se vyskytují téměř na všech substrátech včetně konstrukčních gelcoatů forem, sklovláknitých a uhlíkových kompozitů a rovněž kovů.

Zaměřujeme veškeré úsilí na to, aby naše část celého výrobního procesu vždy fungovala naprosto spolehlivě a hladce. Základní i finální nátěry pro nás neznamenají jen nutný krok – znamenají příležitost. Příležitost ke spolehlivé výrobě. Příležitost k hladkému vyřizování vašich zakázek a tedy adekvátnímu zisku.
Ať už se jedná o základní nebo finální nátěry nebo celý systém, rádi si s vámi o všem pohovoříme.KONTAKTUJTE NÁS

Značka koncernu Freudenberg.