Česká republika
POTŘEBA

Kompozitní materiály

Separační prostředky pro průmyslové zpracování kompozitů

Separační prostředky a procesní chemikálie mohou poskytnout více než „pouze“ umožnit hladký výrobní proces. Jsou schopné povznést celý průmysl vláknových kompozitů na novou úroveň. Dodáváme zákazníkům řešení na míru pro každodenní aplikace až po nalezení komplexního nového složení. Naše separační prostředky jsou synonymem kontinuity, spolehlivosti a přidané hodnoty. Známe příslušné výrobní procesy různých odvětví od leteckého a kosmického průmyslu až po automobilový průmysl, stavebnictví, námořní plavbu, volnočasové a sportovní potřeby větrnou energii a mnoho dalších. Důležitými aspekty našeho jednání jsou bezpečnost a udržitelnost. Pojďme společně analyzovat vaši výrobu a pomoci vám nalézt možnosti zlepšení.

Informujte se podrobněji o našich výrobcích Chemlease® a Zyvax®:

Chemlease 2754W Chemlease 5128 Zyvax 1070W Zyvax Departure Zyvax TakeOff

Související
Událost

JEC World

Paříž, Francie
Společnost Chem-Trend vás uvítá na veletrhu JEC World v hale 5 u stánku M03 a představí vám systémová řešení separačních prostředků značek Chemlease® a Zyvax® pro automobilový průmysl, letecký a kosmický průmysl.

Semipermanentní separační prostředky

Každá část výrobního procesu je pro celkovou úspěšnost výroby rozhodující. Ve společnosti Chem-Trend neponecháváme nic náhodě. Naše semipermanentní tekuté separační prostředky mají takové složení, že se při absorpci vlhkosti a působením tepla zesíťují a chemicky se naváží na povrch formy. Tak vznikne semipermanentní vrstva polymeru, která je maximálně odolná vůči chemickému a mechanickému namáhání. Díky těmto typickým vlastnostem semipermanentních separačních prostředků lze provést více procesů separace po sobě, než je nutné nové nanesení prostředku. Semipermanentní separační prostředky se vyznačují zejména minimálním přenosem na výlisek.

Semipermanentní separační prostředky jsou mnohostranné a poskytují dobrou možnost odformování téměř pro všechny pryskyřice, které se používají při výrobě z kompozitních materiálů. Pokud má být zajištěn co nejlepší výkon, netvoří semipermanentní technologii jen separační prostředek. Zpravidla ji tvoří kombinace následujících komponent:

  • čisticí přípravky
  • základní nátěry
  • finální nátěry
  • separační prostředky

Naše separační prostředky vám poskytnou vše, co potřebujete pro snadnou realizaci vysoce komplexních výrobních procesů. Dodáváme rovněž semipermanentní separační prostředky Zyvax® pro aplikace v leteckém a kosmickém průmyslu.

Zyvax TakeOff Zyvax Departure Zyvax 1070WKONTAKTUJTE NÁS

Související
Video

Použití separačního prostředku Zyvax® 1070W

Toto informační video ukazuje, jak se správně používá náš separační prostředek Zyvax® 1070W pro letecký a kosmický průmysl.

Konvenční systémy separačních prostředků

Konvenční separační prostředky se používají tehdy, když je nutná vysoká kluznost a při odformování je hlavním úkolem mazání. Používají se většinou tam, kde se pracuje například se „ztracenými formami“. Tyto výrobky mají zcela záměrně takové složení, aby se přenášely na výlisek. Proto se takový separační prostředek zpravidla po každém cyklu tváření nanáší znovu, aby byl zajištěn identický výkon. Firma Chem-Trend dodává konvenční řešení na bázi rozpouštědel i na vodní bázi na výrobky s vysokým leskem a rovněž vzhledově nenáročné výrobky.

Aplikace konvenčních separačních prostředků je dnes výjimečná a využívá se jen při omezeném počtu případů. Nakonec ale záleží vždy na výsledku. Z toho důvodu dodáváme široký sortiment výrobků, kontrolujeme každý jednotlivý případ, testujeme a poté se rozhodujeme pro nebo proti. Od začátku do konce.

Separační prostředky Zyvax® byly speciálně vyvinuty pro splnění potřeb tváření kompozitů pro letecký a kosmický průmysl. Pro nalezení optimálního separačního prostředku pro váš výrobní proces je k dispozici široký výběr výrobků, nebo společně vyvineme řešení, které je optimální pro vás.KONTAKTUJTE NÁS

Související

Interní separační prostředky

Společnost Chem-Trend ráda přijímá výzvy, které vyžadují nové přístupy. Interní separační prostředky mohou nalézt uplatnění i při tváření kompozitů. Interní separační prostředky zpravidla tvoří směr aditiv v pevném nebo kapalném skupenství, které se před výrobou dílu přimíchávají do pryskyřice. Během vytvrzování se aditiva integrují do pryskyřice. Fáze se oddělí, dostane se na povrch a vytvoří na rozhraní formy a substrátu vnější separační kluznou vrstvu. Pro průmysl zpracovávající kompozity jsme vyvinuli speciální interní separační prostředky, které poskytují podstatná zlepšení:

  • Zvyšují účinnost externích separačních prostředků, udržují povrch formy déle a spolehlivěji čistý a zbavený usazenin. To šetří čas i práci a zachovává neporušenost vašich výrobků.
  • Zajišťují lepší kluznost pryskyřice. Pro mnoho aplikací tak lze vytvořit zásadně lepší výrobní podmínky, které pak umožní lepší výrobky.

KONTAKTUJTE NÁS

Související
Brožura

FAQ – Časté dotazy: Interní separační prostředky pro pultruzi

Hledáte odpovědi na otázky týkající se použití vnitřních uvolňovačů pro kompozitní pultruzi? Přečtěte si více o často kladených otázkách a potřebných odpovědích.

Čisticí přípravky

Čisticí přípravky na formy Chemlease® a Zyvax® spolehlivě odstraňují všechny druhy vosků, leštidel, olejů, tuků a dalších látek znečišťujících povrch forem. Naše výrobky jsou optimální volbou při přípravě forem na kompozity pro naše finální nátěry a separační prostředky. A ve vybraných případech jsou dokonce ideální při přípravě výlisků na následnou úpravu, jako je polepení a/nebo lakování.

Čisticí přípravky na formy Zyvax® zajistí, aby formy a nástroje byly při výrobě v bezvadném stavu. Tak můžete optimalizovat efektivitu své výroby kvalitních dílů díky ochraně nákladných výrobních zařízení. Čisticí přípravky na formy Zyvax® byly vyvinuty pro náročné použití v letecké a kosmickém průmyslu.

Při přípravě na tváření je důležitým krokem důkladné čištění, protože to zajišťují optimální adhezi semipermanentních separačních prostředků. Společnost Chem-Trend intenzivně spolupracuje se zákazníky a usiluje o to, aby čištění bylo bráno stejně vážně jako odformování, protože je počátkem i koncem výrobního cyklu. Tak lze nepřetržitě dosahovat prvotřídních výsledků, snížit zmetkovitost a dosáhnout možnosti plánování kvality vyrobených dílů.KONTAKTUJTE NÁS

Základní nátěry

Základní nátěry snižují drsnost povrchu a vytvářejí stejnoměrný profil povrchu nástroje. Kromě toho vytváření chemickou separační vrstvu na výchozích modelech, modelových blocích a tvářecích nástrojích v kvalitě prototypu a ve výrobní kvalitě. Kvalitní základní nátěry dodávají starým i novým nástrojům lesk, vytvářejí integritu podtlaku a jsou preferovanou adhezní plochou pro finální nátěry a semipermanentní separační prostředky.
KONTAKTUJTE NÁS

Finální nátěry

Finální nátěry jsou určeny k tomu, aby ochránily a udržely vaše investice do forem a nástrojů tím, že uzavřou jejich mikropóry a neobrobené adhezní body, které se vyskytují téměř na všech substrátech včetně konstrukčních gelcoatů forem, sklovláknitých a uhlíkových kompozitů a rovněž kovů.

Zaměřujeme veškeré úsilí na to, aby naše část celého výrobního procesu vždy fungovala naprosto spolehlivě a hladce. Základní i finální nátěry pro nás neznamenají jen nutný krok – znamenají příležitost. Příležitost ke spolehlivé výrobě. Příležitost k hladkému vyřizování vašich zakázek a tedy adekvátnímu zisku.
Ať už se jedná o základní nebo finální nátěry nebo celý systém, rádi si s vámi o všem pohovoříme.KONTAKTUJTE NÁS

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Jak mám odstranit polostálý separační prostředek pro formy používaný při tvarování kompozitních materiálů?

Odstranění polostálého separačního prostředku při tvarování kompozit může být obtížnější vzhledem k houževnatosti zesíťovaného povlaku. Doporučený postup je použít speciálně navržený čisticí prostředek nebo brusnou pastu, aby se zajistilo odstranění veškerého povlaku.

Při nanášení separačního prostředku na formu pro výrobu kompozitních dílů se mi tvoří šlíry. Co mám dělat?

Mnoho stejných faktorů, které způsobují zakalení, způsobuje i šlíry. Podle našich zkušeností jsou šlíry, které se objevují při aplikaci separátoru, nejčastěji důsledkem kontaminace, zachycené vlhkosti nebo nesprávné aplikační techniky. Za předpokladu, že forma byla řádně vyčištěna, může mít velký vliv způsob nanášení separačního prostředku. Těsnicí i separační prostředek by se měly nanášet rovnoměrně v lehké rovnoměrné vrstvě pomocí čistých hadříků ze 100% bavlny. Nepoužívejte syntetické utěrky, protože rozpouštědlo obsažené v separačním přípravku pro formy může tento typ utěrek rozpustit a způsobit šlíry. NEPOUŽÍVEJTE UTĚRKY OPAKOVANĚ.

Prostředí výrobní dílny a atmosférické podmínky mohou hrát významnou roli při zhoršování tvorby šlírů. K zakalení může dojít, když jsou formy chladnější než teplota vzduchu. To může vést k zachycení kondenzátu v povlaku separačního prostředku ve formě při jeho vytvrzování.

Pracuji v oboru tvarování kompozit a při nanášení separačního prostředku vidím na formě opar. Co jej způsobuje a mohu se jej zbavit?

Opar na formě po aplikaci separátoru (před tvarováním):

To může být způsobeno reakcí separátoru s nečistotami na povrchu formy; styren ve formě vystupuje na povrch a zachycuje se; zachycení vlhkosti ve vytvrzovaném separátoru (zejména ve velmi vlhkých podmínkách); znečištěné aplikační utěrky nebo ubrousky; kondenzace (zejména pokud jsou formy chladnější než teplota vzduchu).

Pracuji v oboru tvarování kompozit a při nanášení separačního prostředku vidím na formě opar. Co jej způsobuje a mohu se jej zbavit?

Opar, který se objevuje po tvarování:

Teplo jako katalyzátor může během procesu tvarování vytlačit vlhkost, nezreagovaný styren nebo jiné nezreagované materiály nahoru skrz matrici formy a zachytit je mezi povrchem formy a polostálým filmem. Během několika cyklů tvarování může styren také polymerizovat a zanechávat na povrchu formy houževnatý film. Zpravidla je nutné upravit celou formu, aby se tento nános odstranil.

Chci své formy pro výrobu kompozitních dílů převést na polostálý separační prostředek. Na co se musím zaměřit?

Pokud posuzujete jakýkoli separační prostředek pro formy, doporučujeme zcela očistit zkušební formu a připravit ji podle pokynů výrobce. Jedině tak můžete posoudit vlastnosti a pochopit konkrétní proces aplikace.

Při testování jakéhokoli separátoru pro formy vždy doporučujeme vybrat zkušební formu, která je reprezentativní pro Vaši výrobu a která je postradatelná pro případ, že by testování nebylo úspěšné. Vždy proveďte zkoušku lepicími pásky na několika místech formy, abyste se ujistili, že je čistá (lepicí páska by měla dobře přilnout). Stejně tak vždy proveďte zkoušku lepicími pásky na několika místech formy po nanesení tmelu a separátoru (lepicí páska by se měla uvolnit snadněji než na čistém povrchu).

Zkušební forma předem upravená voskem

Patří sem všechny druhy tekutých vosků, pastovitých vosků a tmelů na bázi vosku. Pomocí kvalitního čisticího prostředku na formy a bavlněného hadříku odstraňte z povrchu formy všechny cizí látky. Nedoporučujeme nanášet polostálý přípravek přímo na vosky, protože by se tím narušila vazba polostálého separačního přípravku na povrch formy.

Zkušební forma předem upravená polostálým separačním prostředkem

Všechny polostálé separační prostředky pro formy nejsou stejné. Mnohé z nich jsou však vzájemně kompatibilní, což znamená, že jeden z nich lze nanášet přímo na vytvrzený film druhého, aniž by bylo nutné formu odrhnout nebo nákladně čistit. Otestujte malou plochu kvalitním čističem forem. Poté naneste vrstvu nového polostálého separačního přípravku. Pokud se první vrstva špatně nanáší (špatně smáčí), dělá šmouhy nebo se chová neobvykle, ZASTAVTE a formu odrhněte. Pokud se vše jeví jako obvykle, postupujte podle tohoto návodu na celé formě.

Moje kompozitní díly se uvolňují předčasně. Co mám dělat?

Dalším problémem, na kterém se podílí mnoho faktorů, je předčasné uvolnění. Konstrukce formy, rozvržení laminátu, receptura pryskyřice, receptura gelového povlaku, nesprávně kalibrované stříkací zařízení, doba vytvrzování gelového povlaku, nedostatečná nebo nadměrná katalyzace, teplota ve výrobní dílně, vlhkost a vnější zdroje tepla – to vše může vést k předčasnému uvolnění. Většina polostálých separátorů forem má nižší koeficient povrchového tření než běžné pastovité vosky, a proto se častěji podílí na předčasném uvolňování. Pokud byly vyřešeny všechny ostatní faktory kromě separace formy, můžete snížit výskyt předčasného uvolňování lehkým otřením míst, na kterých se forma předčasně uvolňuje, kvalitním čisticím prostředkem na formy, aby se mírně změnilo povrchové napětí.

Co mám dělat, když se mi na některé části formy používané pro kompozitní díly tyto díly přilepí?

Nejprve proveďte posouzení oblasti, která se lepí. Proveďte test lepicí páskou na různých místech formy, abyste zjistili, zda problém souvisí s aplikací. Je to trvalý problém v jedné oblasti nebo v jedné formě? Lepení může souviset s abrazí, ostrými hranami nebo šikmými úhly odformování. Je místo, na které se výrobek lepí, při nanášení separátoru formy špatně přístupné? Může se také jednat o oblast, která jednoduše vyžaduje častější obnovení separace, jako jsou ostré hrany nebo jiné oblasti vystavené působení abraze.

Proč se mi v nehladkých oblastech formy pro kompozitní díly tvoří nánosy a díly se lepí?

Při dodržení několika opatření můžete na těchto typech povrchů dosáhnout stejné produkce jako na leštěném hladkém povrchu. Nánosy v nehladkých oblastech jsou obvykle vidět ve stejné barvě jako nastříkaný gelový povlak. Příčinou vzniku nánosů v drážkách vzoru bývá buď:

1) separační prostředek se nedostal do hrotů prohloubení ve vzoru což způsobí, že při každém cyklu zůstane v hrotech malé množství gelového povlaku nebo pryskyřice a při každém cyklu se toto množství zvětšuje, nebo

2) nadměrné hromadění separačního prostředku v těchto oblastech v důsledku špatné techniky aplikace. Při nadměrném množství separátor nemá šanci důkladně vyschnout nebo zesíťovat, ani získat plnou chemickou odolnost. Separátor tvoří film na povrchu a může přitahovat volný styren z gelového povlaku nebo z pryskyřice. K tomu může dojít, protože styren obsažený v pryskyřici působí jako rozpouštědlo, proniká do obtížně separovatelných oblastí a tak urychluje tvorbu nánosů a přilnutí v těchto oblastech. Aby se snížilo riziko usazování a ulpívání, je třeba dbát na důkladné očistění kartáčem a vyleštění tak, aby se separátor odstranil ven z těchto hlubokých drážek, a to pokud možno úplně.

Tvarování kompozit: Jak mám připravit formu pro výrobu po rychlé opravě? Někdy musím formu vrátit do výroby v průběhu jedné hodiny.

Hodně záleží na materiálu, který k opravě formy používáte, na tom, jak důkladně materiál vytvrdne, a také na hloubce a celkové velikosti opravovaného místa. Rychle tuhnoucí tmely plněné mastkem, bez styrenu, vytvrzené BPO mají v těchto aplikacích výhody, i když je třeba je přestříkat gelovým povlakem pro lepší optický vzhled.

Po vytvrzení, očistění a vyleštění opravené plochy je třeba z povrchu odstranit všechny cizí látky pomocí kvalitního čističe forem. Následně použijte kvalitní tmel a separační prostředek podle pokynů výrobce.

Tvarování kompozit: Jaký přípravek bych měl použít po leštění, broušení nebo čistění formy kartáčem?

Broušení, silné leštění a čistění kartáčem může otevřít póry formy a umožnit, aby během výroby z formy vytékal nezreagovaný styren. K tomu může dojít i u již používaných forem. Po vyleštění, obroušení nebo vyčistění formy kartáčem a odstranění všech cizích látek vyčistěte formu kvalitním čisticím prostředkem na formy podle doporučeného postupu. Poté naneste kvalitní utěsňovací a separační prostředek podle pokynů výrobce.

Tvarování kompozit: Co mám dělat, když se na formu dostane surová (nekatalyzovaná) pryskyřice nebo nepřestříkaný gelový povlak?

Přestříkání gelovým povlakem:

Přestříkání gelovým povlakem musí být katalyzováno, i když se přestříkáním ve formě vytvoří jen tenký film, v každém případě ztvrdne. Dokud přestřik nezesíťuje, lze jej obvykle setřít hadříkem navlhčeným kvalitním čisticím prostředkem na formy a následně znovu aplikovat separační prostředek. Jakmile přestřik zesíťoval a forma je ošetřena separačním prostředkem, lze jej někdy setřít hadříkem navlhčeným kvalitním čisticím prostředkem na formy a následně znovu aplikovat separační prostředek. Nebo jednoduše nechejte gelový povlak úplně vytvrdnout a pak jej z povrchu formy odlepte. Pokud na povrchu formy není žádný separační prostředek a přestřik na tomto povrchu vytvrdne, musí se ve většině případů forma kompletně vyčistit.

Surová nebo nekatalyzovaná pryskyřice:

Navlhčete hadřík kvalitním čisticím prostředkem na formy a setřete surovou pryskyřici z povrchu formy. Používejte co nejmenší množství čisticího prostředku na formy a co nejmenší tlak při odstraňování, abyste z formy neodstranili nadměrné množství separátoru. Musíte však zajistit, abyste nekatalyzovanou pryskyřici z povrchu formy zcela odstranili; protože tenká nevytvrzená vrstva pryskyřice by mohla vést k problémům při dalším odformování. Po odstranění veškeré nevytvrzené pryskyřice z povrchu formy znovu naneste separátor a pokračujte ve zpracování.

Značka koncernu Freudenberg.