Česká republika
 
INOVACE

Systém SprayIQ™ podpoří projekty IOT na digitalizaci nástřiku separátorů v Průmyslu 4.0.

Systém SprayIQ™ podpoří projekty IOT na digitalizaci nástřiku separátorů v Průmyslu 4.0.
Nová úroveň kontroly a přesnosti při nástřiku separačních prostředků.

Co to je.

Systém SprayIQ™ vyrobený na míru a snadno instalovatelný do vaší výrobní linky měří dobu trvání a množství naneseného separačního prostředku pro každý nástřikový cyklus. Systém SprayIQ™ byl jako účinné IT řešení vyvinut společně našimi techniky, kvalifikovanými obchodníky a IT specialisty za účelem přesného měření při nástřiku, poskytování přímé zpětné vazby obsluze a poskytování přehledu příslušných dat technologům a procesním inženýrům. Hardware a software systému jsou optimalizovány pro měření průtoku separačního prostředku v typických aplikacích.

K mnoha výkonnostním a funkčním parametrům systému SprayIQ™ patří:

 • různé parametry pro nastavení nástřikových cyklů
 • omezení kolísání technologických parametrů
 • informování obsluhy o skutečném a požadovaném průběhu nástřiku
 • shromažďování a zobrazování dat v zařízení a na zabezpečené webové stránce
 • kompletní ukládání dat s nástroji pro tvorbu grafů a analýzu dat včetně exportu
 • volitelně: přizpůsobitelné e-mailové notifikace
 • zobrazení dat na mobilních zařízeních

Využijte možnosti přehledného zobrazení naměřených údajů pro každý nástřikový cyklus:

 • objem nástřiku
 • doba nástřiku
 • požadovaný objem nástřiku
 • průtok
 • celkový objem nástřiku
 • celkový počet nástřikových cyklů
Release Agent Flow Metrics Screen for 4 Sprayguns

Konkrétní obrazovka s daty systému SprayIQ™

Co přináší.

Nástřik separačních prostředků se často provádí ručně bez měření skutečně spotřebovaného množství. Při tom je obtížné zajistit konstantní průběh nástřiku bez ohledu na obsluhu nebo směnu. Aby bylo možné kontrolovat a zlepšovat výrobní proces, musí výrobce vědět, kolik separačního prostředku se nanáší, zejména zda ho není příliš mnoho nebo příliš málo. Nástřik v nedostatečném množství může způsobit problémy při odformování a zhoršit kvalitu finálního výrobku. Nástřik nadbytečného množství separačního prostředku může vést ke stejnému výsledku; znamená však zbytečnou spotřebu a náklady.

Účinek.

Hlášení o dosažení prahové hodnoty může zabránit tomu, aby se ze zdánlivě zanedbatelného kolísání technologických parametrů staly velké problémy. SprayIQ™ nejenže poskytuje spolehlivé naměřené údaje pro každý nástřikový cyklus, ale také je současně odesílá na zabezpečenou webovou stránku, aby všichni, kdo se podílejí na výrobě, měli aktuální informace. Přístup k historii technologických parametrů, grafům a analýzám vám pomůže při vyhodnocování a neustálém zlepšování procesu nástřiku. Zákazníci, kteří používají systém SprayIQ™ ve svých výrobních závodech, se shodli na tom, že přinesl zlepšení:

 • Poprvé je možné přesně sledovat spotřebu a porovnávat spotřebu různých směn.
 • Snadný přístup k údajům o spotřebě a díky tomu možnost přesných prognóz spotřeby a objednávek.
 • Možnost analýzy příčin na základě korelace a porovnání údajů o spotřebě a nápravných opatření.
 • Snadnější odhad účinnosti určitého množství nástřiku při zavádění nových systémů separačních prostředků.
 • Okamžité zvýšení efektivity při používání separačních prostředků; prodloužení doby mezi čisticími cykly.
 • Poskytuje vašemu podniku takovou úroveň kontroly a přehledu o procesu nástřiku, která doposud byla nedosažitelná.

To je jen jedna z mnoha inovací společnosti Chem-Trend. Pokud máte zájem o systém SprayIQ™ nebo o jiné z mnoha našich inovativních řešení, kontaktujte nás ještě dnes.

KE STAŽENÍ
Systém SprayIQ™ (PDF, 100 KB)
PDFPřípadové studie: SprayIQ™ (PDF, 187 KB)
PDF
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.