Česká republika
POTŘEBA

Tlakové lití

Separační prostředky, maziva na písty a pomocné přípravky pro tlakové lití

Řešení pro slévárenství patří ke značce Chem-Trend již od prvního dne. Požadavky na technologii tlakového lití týkající se teploty, tlaku, velikosti a složitosti odlitků se zvyšují. Obdobně roste potřeba separačních prostředků, které zvyšují efektivitu procesů, aniž by negativně ovlivnily výkonové parametry vyráběného dílu. Tomuto úkolu se firma Chem-Trend věnuje již déle než 50 let a se svými zákazníky ze slévárenství spolupracuje bok po boku při zvyšování efektivity provozu, snižování provozních nákladů a objevování dalších možností ke zlepšení.

Úzce spolupracujeme se svými zákazníky a společně rozvíjíme podnikatelský potenciál. Jedinečné procesy a rozmanité kovy a slitiny vyžadují náročná řešení, která umožní zvyšování efektivity. Separátory pro formy a specializované procesní chemikálie pro slévárenský průmysl musí mít takové složení, aby poskytovaly vynikající služby za nejtěžších podmínek a pro nejrůznější materiály. Naše maziva na písty a separační prostředky byly vyvinuty, aby dostály těmto očekáváním, nebo je dokonce předčily.

Naše separační prostředky na vodní bázi jsou špičkové produkty. Obvykle se dodávají jako koncentrovaná emulze a před použitím v procesu slévání se ředí vodou. Náš inovativní sortiment je založen na rozsáhlé řadě polymerů, které jsme vyvinuli a syntetizovali, aby systematicky poskytovaly vynikající výkony při tlakovém lití. Tato nová řada polymerů výrazně omezuje usazeniny v prohlubních nástrojů a na rámech forem způsobené separačními prostředky. To výrazně zvyšuje celkovou efektivnost zařízení (OEE) slévárenských provozů a vytváří nové standardy ohledně poréznosti struktury a kvality povrchu vyrobených tlakových odlitků.

Naše separátory HERA™ (High Efficiency Release Agent) se nanáší jako mikrosprej, a tím jsou v oblasti separačních prostředků převratné, protože zákazníci potřebují výrazně méně separátoru. HERA™ snižuje náklady na díl při tlakovém lití díky úsporám při využívání energie i zdrojů, čímž zároveň zlepšuje i ekologickou bilanci. Tím byl vytvořen nový standard, pokud jde o výrobní potenciál slévárenského průmyslu.

Pusťte si video na adrese:
HERA™

Související
Brožura

Individuální řešení pro nejvyšší požadavky v tlakovém lití

Naši technici mají dlouholeté zkušenosti s tlakovým litím a svým Know-How Vám poskytnou podporu pro zvládnutí i těch nejnáročnějších procesů lití kovů. V našich laboratořích, které jsou specializované na požadavky tlakového lití, využíváme zkušenosti získané v praxi, na rozvíjení specifických řešení pro zákazníky, čímž se u nich dosahuje zvýšení účinnosti pracovních procesů.

Separační prostředky

Naše separační prostředky byly vyvinuty pro zlepšení vašich výrobních procesů a zvýšení efektivity výroby. Snadné vyjímání z forem bez tvorby usazenin, vynikající tok kovu a účinná ochrana pájených spojů jsou výkonové parametry, které jsou charakteristické pro separační prostředky značky Chem-Trend pro slévárenství. Vysoká účinnost našich separačních prostředků kromě toho zajišťuje efektivní externí kontrolu teploty a lepší tvorbu filmu u horkých nástrojů a tím i omezení nalepenin kovu. Slévárnám přináší užitek zkrácení cyklů a díky tomu jsou schopny zvyšovat ziskovost.

KONTAKTUJTE NÁS

Související
Video

Separační prostředky na formy HERA pro tlakové lití s mikrosprejovou aplikací umožňují zdokonalit procesy tlakového lití

Proč byste měli od běžného separačního prostředku přejít na vysoce efektivní separátor?

Brožura

HERA™ – Separační prostředky na formy pro aplikaci v mikrodávkách

Separační prostředky na formy HERA™ pro tlakové lití s mikrosprejovou aplikací umožňují zdokonalit procesy tlakového lití. Kontaktujte nás nyní!

Brožura

Separační prostředky HERA™-Light jsou vhodné pro všechny metody aplikace při tlakovém lití

Separační prostředky HERA™-Light se vyznačují dobrou adhezí filmu tvořeného separátorem v širokém rozmezí teplot forem. Tepelné zatížení licího nástroje je velmi nízké a dochází k rychlému tvoření filmu.

Informujte se podrobněji v našem letáku.

Brožura

Separační prostředky Chem-Trend™ SL-6XXXX pro tlakové lití podpoří i procesy zpracovatelského průmyslu

Tlakové odlitky vyrobené s pomocí separačních prostředků Chem-Trend™ SL-6XXXX jsou kompatibilní s procesem KTL a lze je spojovat svařováním.

Informujte se podrobněji v našem letáku.

Maziva na písty

Maziva na písty se používají pro snadné vyplnění dutin, snížení spotřeby energie během vstřiku a prodloužení životnosti hrotu pístu a licí komory, čímž se omezují prostoje na výměny a opravy. Maziva na písty mají kromě toho funkci utěsnění hrotu pístu, aby se roztavenému kovu zabránilo proudit kolem hrotu a způsobovat mechanické problémy při pohybu pístu. Společnost Chem-Trend dodává rozmanitá maziva na písty na ochranu komponent pro ukončení fáze vstřiku, jejichž použití umožňuje výrobu kvalitních dílů a omezení negativních vlivů na životní prostředí.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Související

Pomocné přípravky

Tlakové lití je náročný proces, který se realizuje na složitých strojích v mnoha procesních fázích. Protože jednotlivé technologické fáze mají rozhodující vliv na kvalitu zhotovených odlitků a na celkovou produktivitu výrobního provozu, vyvinula společnost Chem-Trend rozsáhlý sortiment řešení, který je uzpůsoben specifickým požadavkům jednotlivých výrobních fází:

  • Pasty pro odstraňování nalepenin kovů
  • Tuky „hot spot“
  • Maziva na vyhazovací kolíky
  • Přípravky typu „quench“
  • Maziva pro ostřihovací lisy
  • Antikorozní přípravky
  • Přípravky na licí pánve
  • Montážní maziva
  • Čisticí přípravky
  • Maziva na klouby

Neustále vyvíjíme inovativní výrobky a řešení, abychom společně se zákazníky odhalili nový potenciál ve výrobě.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE NÁS

Informujte se podrobněji o našich novátorských výrobcích pro specifické použití ve slévárenství a kontaktujte nás ještě dnes.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Mohou separační prostředky pro tlakové lití přispívat k porozitě plynu?

Porozita plynu může vzniknout, když turbulence roztaveného kovu zachytí plyn uvnitř tvarovaného dílu. Přebytečné mazivo může v dutině vytvářet více plynů, které mohou přispívat ke vzniku porozity plynu. Vysoce účinná maziva pro vysokotlaké lití nepřispívají významně k porozitě plynu.

Mohou separační činidla přispívat ke vzniku kouře ve výrobě tlakového lití?

Hlavním zdrojem kouře je obvykle mazivo použité na pístu. Obvykle se jedná o organické sloučeniny a existuje tendence k jejich nadměrnému dávkování. Vysoce účinná a nízkokouřová maziva mohou minimalizovat tvorbu kouře. Maziva pro tlakové lití jsou obvykle na vodní bázi, a proto nejsou významným zdrojem kouře. Některá olejová maziva mohou produkovat kouř, ale obvykle se používají ve velmi nízkých dávkách, takže množství produkovaného kouře není významné.

Může silikon obsahující separační prostředky pro tlakové lití ovlivnit lakovatelnost tvarovaného dílu?

Možnost lakování tvarovaného dílu závisí spíše na účinnosti procesu čištění. K výrobě lakovatelných dílů lze použít silikonová maziva, která však musí být snadno čistitelná většinou čisticích postupů. Vzhledem k tomu, že typy čisticích postupů a použitých čisticích prostředků se značně liší, doporučujeme zákazníkům, aby si před konečným výběrem výrobku ověřili jeho účinnost.

Přispívají separační prostředky pro tlakové lití ke vzniku CHSK?

CHSK je zkratka pro chemickou spotřebu kyslíku a všechny organické sloučeniny vytvářejí CHSK. V případě maziv pro lisování lze obvykle značné množství organických materiálů odstranit srážením nebo filtrací, jak je popsáno výše.

Jak mohou separační prostředky pro tlakové lití zvýšit moji produktivitu?

Maziva pro formy, která jsou navržena tak, aby rychle vychladla a přilnula k povrchu formy, vytvářejí ochranný film, který zabraňuje slepení s kovem a zajišťuje klouzavé uvolnění tvarovaného dílu. To může zkrátit dobu cyklu i prostoje a zvýšit produktivitu.

Jak mohou pracovníci provádějící tlakové lití kontrolovat poměr ředění maziv pro formy?

Poměr ředění maziv pro tlakové lití lze zkontrolovat pomocí LaMottova měřidla. Do přístroje se vloží vzorek zředěných maziv a odečet se porovná se standardní kalibrační křivkou. K dispozici jsou také automatické systémy pro automatickou kontrolu ředění.

Přečtěte si další informace o našem systému DilutionIQ.

Jak se musí nakládat s odpadní vodou znečistěnou separačním prostředkem?

Maziva na vodní bázi jsou obvykle emulze olejů a dalších aktivních látek ve vodě. Rozhodující je přitom velikost emulgovaných částic. Drobné částice lze odstranit v běžných srážecích systémech odpadních vod pomocí kamence a vápna nebo podobných činidel. Mohou být také odstraněny polostálými membránami, jako jsou UF a NF, ačkoli ty mohou mít tendenci se zanášet (v závislosti na typu použitých membrán). Účinnost odstraňování závisí na typu použitého procesu.

Je chlazení tlakových forem důležitou vlastností separačního prostředku v technologii tlakového lití?

Chlazení forem je sice přirozenou vlastností mnoha maziv pro formy, ale není to vlastnost nejdůležitější. U některých aplikací může být velké ochlazování nežádoucí, protože může nepříznivě ovlivnit zaplnění dutiny roztaveným kovem. Jiné aplikace mohou zahrnovat formy s malým nebo nedostatečným vnitřním chlazením. Pro tyto aplikace by bylo žádoucí použít maziva, která mohou velmi účinně ochlazovat.

Jaký je optimální poměr ředění pro separační prostředky používané při tlakovém lití?

Neexistuje žádný optimální poměr; to je třeba stanovit pro každý stroj a aplikaci. Ideální poměr ředění je takový, který zajistí správné množství mazacího filmu za co nejkratší dobu stříkání.

Jaká je doporučená kvalita ředicí vody, která se má používat se separačními prostředky v technologii tlakového lití?

Doporučujeme používat měkkou vodu pro ředění maziv na vodní bázi. Voda s celkovou tvrdostí až 100 ppm byla použita bez nepříznivých účinků. Velmi čistá voda (s tvrdostí nižší než 10 ppm) může vést k problémům s korozí na formě, zatímco voda s vysokou tvrdostí může vést k dalším problémům, jako je ucpávání stříkacích trysek a usazování v dutině. Použití kvalitní vody může zkrátit prostoje a zajistit lepší kvalitu tvarovaných dílů.

Jaký systém ředění se doporučuje?

V závodech se obvykle používá buď centralizovaný systém (který slouží pro více strojů), nebo jednotlivé ředicí nádrže, které jsou určeny pro jeden stroj na tlakové lití. Centralizované systémy zjednodušují přípravu ředění a mohou ušetřit náklady na vybavení. Nevýhodou je, že pokud mají různé stroje na tlakové lití odlišné provozní podmínky, je obtížné měnit poměr ředění nebo mazivo pro tlakové lití. Jednotlivé ředicí nádrže umožňují velmi přísnou kontrolu ředění a jsou upřednostňovány v případech, kdy je kvalita dílů velmi důležitá.

Přečtěte si další informace o našem systému DilutionIQ.

Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.