Česká republika
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Méně odpadu. Zvýšení výkonu při výrobě obuvi.

Zlepšení adhezepodešve a mezipodešve pro zvýšení odolnosti obuvi.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Výrobce pracovní a ochranné obuvi se šesti moderními výrobními linkami, na nichž se za rok vyrobí více než milion párů obuvi, si naplánoval zásadní změnu: Kvůli zlepšení výroby z hlediska HSE (zdraví, bezpečnost, životní prostředí), aniž by byla negativně ovlivněna výrobní kapacita,  měl být separační prostředek na bázi rozpouštědel nahrazen řešením na vodní bázi a současně se měla snížit míra zmetkovitosti. Firma Chem-Trend zákazníkovi při této změně pomohla. Úspěchem bylo 20% snížení spotřeby oproti dosud používanému separačnímu prostředku, kratší doba čištění a rovněž výrazné snížení zmetkovitosti asi o 75 % oproti testovaným separačním prostředkům na vodní bázi od konkurenčních výrobců. Přechod na separační prostředky na vodní bázi od firmy Chem-Trend zlepšil jak vzhled finálního výrobku, tak  i adhezi podešve a mezipodešve o 33 %, což přispělo k celkové odolnosti obuvi.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Po konzultaci se zákazníkem a vysvětlení výrobních parametrů jsme společně provedli rozsáhlé pokusy přímo na lince u zákazníka. Byly připraveny a vyzkoušeny tři separační prostředky na vodní bázi, abychom společně nalezli tu  nejvýkonnější alternativu. Mezi kritérii úspěchu bylo zlepšení z hlediska HSE a rovněž lepší odformování s menším zanášním forem. Rovněž se mělo vyloučit to, aby separační prostředek ovlivňoval schopnost lepení podešve a způsobil delaminaci (požadovaná minimální pevnost podešve a mezipodešve činila 60 N/cm). Již brzy bylo zřejmé, že díky kombinaci separačních látek a aditiv lze dosáhnout snadnějšího a efektivnějšího odformování. V průběhu této zkušební fáze se nám podařilo optimalizovat obsah pevných částic ve finálních přípravcích a překonat požadavky stanovené pro jejich aplikaci. Výsledky byly ověřeny při výrobě více než 7000 párů obuvi.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Zvolené řešení na vodní bázi splnilo všechny požadavky na výkon včetně zlepšení rovnoměrnosti a hloubky matného vzhledu povrchu a rychlejšího čištění forem. S použitím separačního prostředku firmy Chem-Trend byla nejen překonána požadovaná minimální pevnost mezi vrstvami podešve hodnotou 80 N/cm, ale zákazníkovi se rovněž podařilo snížit spotřebu separačního prostředku během celého výrobního procesu. V konečném důsledku umožnilo řešení na vodní bázi zlepšení bezpečnosti práce pro všechny zaměstnance a vyšší udržitelnost výroby produktu pro odběratele.

Celkem o 20 %  nižší spotřeba separačního prostředku
Celkem o 20 %
nižší spotřeba separačního prostředku
Zlepšení adheze podešve a mezipodešve o 33 %  pro větší odolnost obuvi
Zlepšení adheze podešve a mezipodešve o 33 %
pro větší odolnost obuvi
O 75 %  nižší míra zmetkovitosti než při testu konkurenčních výrobků na vodní bázi
O 75 %
nižší míra zmetkovitosti než při testu konkurenčních výrobků na vodní bázi
INFORMACE O DATECH
Celkem o 20 % nižší spotřeba separačního prostředku
Zlepšení adheze podešve a mezipodešve o 33 % pro větší odolnost obuvi
O 75 % nižší míra zmetkovitosti než při testu konkurenčních výrobků na vodní bázi

POZITIVNÍ DOPADY (HANDPRINT)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Méně  VOC emisí během výroby
  • Nižší spotřeba separačního prostředku během celého výrobního procesu
  • Méně odpadu než u separačního prostředku na bázi rozpouštědel
  • Materials
  • Waste
  • Emissions
Potýkáte se s podobnými problémy? Naše společnost CHEMPIONS pro vás najde to správné řešení.
Méně odpadu. Zvýšení výkonu při výrobě obuvi. (PDF, 71 KB)
PDF
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.