Česká republika
 

Separační prostředky

Světový lídr vývoje novátorských separačních prostředků

Separační prostředky (v průmyslu tlakového lití se jim říká rovněž separátory) jsou důležitou součástí mnoha výrobních postupů. Vysoce specializované separační prostředky mohou pomoci při zvyšování produktivity, prodloužení životnosti nářadí, licích a vstřikovacích forem, zkracování průběžné doby, zvyšování kvality výlisků a povrchů a snižování míry zmetkovitosti a chybovosti – abychom uvedli jen některé z mnoha jejich výhod.

Budeme úzce spolupracovat s vámi a vaším týmem při nalezení vhodných separačních prostředků pro zlepšení vašich procesů.

Konvenční separační prostředky (separátory)

Dodáváme široký sortiment konvenčních (tzn. použitelných v kterémkoli cyklu) separačních prostředků pro potřeby našich zákazníků. Naše konvenční separační prostředky poskytují následující výhody:

 • Dodávají se na vodní bázi nebo na bázi rozpouštědel.
 • Dodávají se v závislosti na použití jako připravené k okamžitému použití nebo koncentrované.
 • Jsou vhodné pro různé druhy nástřiku.
 • V závislosti na použití a požadované viskozitě je možná intenzita zředění na míru.
 • Jsou velmi vhodné pro výlisky s velmi složitou geometrií.
 • Usazeniny a nánosy ve formách jsou omezeny na minimum.

Semipermanentní separační prostředky (separátory)

Dnes používané vysoce pokročilé semipermanentní separační prostředky na vodní bázi nebo na bázi rozpouštědel vám poskytnou celou řadu potenciálních výhod.  Díky semipermanentním separačním prostředkům je v průmyslu k dispozici použitelná alternativa k tradičně používaným separačním prostředkům, které se v celé výrobě plošně používají jako sprej nebo se znovu nanášejí při každém cyklu, čímž vzrůstá jejich spotřeba. Výhody pro naše zákazníky:

 • Více vyjmutí z formy mezi aplikacemi než při použití běžných separačních prostředků
 • Více tvářecích cyklů za pracovní směnu
 • Menší množství výrobku na jednu aplikaci, což umožňuje čistotu pracovního prostředí a menší nároky na skladové prostory
 • Snížení zmetkovitosti
 • Výrazně delší životnost forem díky ochranným vlastnostem
 • Výroba složitých struktur výlisků a tvarů díky jednoduššímu a přesnějšímu nanášení separačního prostředku
 • Konstantně hodnotný vzhled výlisků

Separační prostředky (separátory) bez silikonu

Společnost Chem-Trend vyvinula mimořádně široký sortiment novátorských a ekologických separačních prostředků, které se zcela obejdou bez silikonu.  Separační prostředky bez silikonu poskytují celou řadu výhod:

 • Snižují množství zbytků oleje a umožňují snadnější lakování a nástřik po vyjmutí z formy.
 • Snižují riziko kontaminace a eliminují nákladné fáze výrobních procesů, což zvyšuje produktivitu a snižuje provozní náklady.

Proč byste měli zvolit separační prostředky firmy Chem-Trend?

Skutečný užitek

Chtěli bychom svým zákazníkům přinášet skutečný užitek.  Náš sortiment separačních prostředků, který v našem odvětví udává směr, zahrnuje výrobky na vodní bázi i na bázi rozpouštědel a rovněž výrobky na bázi silikonu i bez obsahu silikonu při semipermanentním nebo konvenčním složení.  U nás naleznete správný výrobek pro optimalizaci svých každodenních procesů.  Díky našim řešením můžete zvládnout nejen nákladné výrobní problémy, ale díky účinnosti našich separátorů rovněž zvýšit efektivitu procesů a kvalitu výrobků.

Maximální produktivita

Maximální produktivita Společnost Chem-Trend dodává mnoho různých separačních prostředků, které jsou přizpůsobeny speciálním potřebám a maximalizují vaše výsledky. Každý tvářecí proces je určitým způsobem jedinečný. Optimální vyjmutí z formy vyžaduje jedinečná řešení. Naše expertní týmy se orientují na potřeby praxe a společně s vámi přímo na místě zjistí potenciál pro zlepšení ve všech sférách. Náš výzkumný a vývojový tým poté pro váš závod vypracuje řešení na míru.

Prokazatelná udržitelnost

ra_icon_sustainability

Mnoho našich zákazníků se neúnavně snaží o vyšší udržitelnost svých provozních procesů.  Rozhodují se pro Chem-Trend, protože jsme se od počátku soustředili na minimalizaci zátěže životního prostředí našimi výrobky.  Již v 60.  letech jsme vyvinuli a uvedli na trh první separační prostředek na vodní bázi, který měl mimořádně příznivý vliv na zdravotní a bezpečnostní aspekty systémů pro tlakové lití, protože na rozdíl od tehdy běžných separačních prostředkům na formy se zcela obešel bez grafitu a rozpouštědel. Od té doby svou snahu zaměřujeme na mnoho druhů ekologických zátěží, kterým lze zabránit, jako je např.  používání těkavých organických látek (Volatile Organic Compounds, VOC) v separačních prostředcích na bázi rozpouštědel. Společnost Chem-Trend je dnes lídrem vývoje novátorských řešení.

ZPRÁVY
BROŽURY

Katalog produktů pro údržbu a separačních produktů Chem-Trend Lusin®

Kompletní řešení pro vyšší efektivitu

Naše řešení pro údržbu a separační prostředky vám pomohou zvýšit vaši efektivitu ve výrobním procesu a snížit vaše náklady. Naše produkty pro údržbu Lusin® se ideálně doplňují jako kompletní systém a přinášejí vám mnoho výhod. Pravidelné postupy údržby s našimi čisticími prostředky a odmašťovači na formy, ochrannými prostředky na formy a mazivy Lusin® zajišťují nejlepší možnou péči a údržbu vašeho náčiní.

Katalog LUSIN

HERA™ – Separační prostředky na formy pro aplikaci v mikrodávkách

Separační prostředky na formy HERA™ pro tlakové lití s mikrosprejovou aplikací umožňují zdokonalit procesy tlakového lití. Kontaktujte nás nyní!

Separační prostředky HERA™-Light jsou vhodné pro všechny metody aplikace při tlakovém lití

Separační prostředky HERA™-Light se vyznačují dobrou adhezí filmu tvořeného separátorem v širokém rozmezí teplot forem. Tepelné zatížení licího nástroje je velmi nízké a dochází k rychlému tvoření filmu.

Informujte se podrobněji v našem letáku.

Separační prostředky Chem-Trend™ SL-6XXXX pro tlakové lití podpoří i procesy zpracovatelského průmyslu

Tlakové odlitky vyrobené s pomocí separačních prostředků Chem-Trend™ SL-6XXXX jsou kompatibilní s procesem KTL a lze je spojovat svařováním.

Informujte se podrobněji v našem letáku.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Dodávají se čisticí granuláty, které lze používat při přechodu mezi materiály s rozdílnou teplotou zpracování?

Pro tyto aplikace byly vyvinuty specializované čisticí granuláty, které pokrývají široké rozpětí teplot zpracování. Při extrémních teplotních rozdíl je však za určitých okolností nutné individuální řešení. V tom případě se obraťte na technické specialisty příslušného výrobce a zjistěte, které řešení vám mohou nabídnout.

Existuje možnost regranulace a opětovného použití čisticích granulátů?

Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď, protože na to má vliv mnoho faktorů. Tak například: Znečištění stroje, důvod čištění, použitý čisticí granulát, tvarovaný finální výrobek a požadavky/specifikace koncového zákazníka.

Existuje řešení Ultra Purge™, které umožňuje zvládnout výrazně rozdílné teploty zpracování při změně materiálů?

Čisticí granuláty typu Ultra Purge™ byly vyvinuty tak, aby pokrývaly široké rozmezí teplot zpracování. Při extrémních teplotních rozdílech bychom popř. navrhli kombinovaný systém pro čištění. Společnost Chem-Trend rovněž vyvinula speciální složení pro rychlou změnu polymerů z vysokoteplotních plastů PC na transparentní plasty PMMA.

Existují rozdíly mezi čisticími granuláty pro výrobní technologie vytlačování, resp. vstřikového lití?

Ano, čisticí granuláty pro technologii vytlačování mají zpravidla vyšší viskozitu ve srovnání s polymery pro technologii vstřikového lití. Čisticí granuláty používané pro technologii vstřikového lití jsou v zásadě vyvinuty pro čištění polymerů, které jsou tekutější. Nejlepších výsledků dosahují ty čisticí granuláty, jejichž složení je speciálně uzpůsobeno požadavkům příslušného výrobního procesu.

Fungují univerzální čisticí granuláty v kombinaci se všemi aplikacemi a polymery?

Zpracování termoplastů probíhá různými způsoby s množstvím různých polymerů a širokým spektrem teplot zpracování. Na trhu jsou dostupné rovněž univerzální čisticí granuláty, které mohou uživateli poskytnout výhody ve velmi úzce vymezené oblasti použití. Spíš se ale v takovém případě jedná o kompromisní řešení, která nejsou vhodná pro většinu oblastí použití. Tento typ čisticích granulátů je vhodný pouze u polymerů, které jsou kompatibilní svou polymerní matricí a indexem toku taveniny (Melt Flow Index). Jsou méně efektivní v případě nekompatibilních polymerů a/nebo v kombinaci s velmi rozdílnými matricemi. Při přechodu mezi dvěma nekompatibilními polymery, dvěma rozdílnými oblastmi MFI nebo dvěma rozdílnými matricemi je použití specializovaných čisticích granulátů vždy nejlepším řešením.

Jak často se musí čisticí granuláty používat?

Čisticí cykly závisí na komplexnosti materiálu a rovněž na počtu zpracovávaných barev, aditivech a parametrech zpracování. Kromě použití čisticích granulátů při změně barvy a materiálu může být rovněž účelné použít speciální čisticí granuláty tehdy, pokud se vyskytnou nečekané výsledky výroby. Typický příklad: Teplota zpracování teplotně citlivého polymeru byla nedopatřením nastavena nesprávně.

Preventivní údržba šneku, válce a systému horkých vtoků s použitím pravidelně plánovaných a konzistentních čisticích cyklů je zárukou toho, že lze tyto komponenty udržet v čistém stavu a zabránit tvorbě karbonových usazenin. Zde platí obecné pravidlo „jeden čisticí cyklus za týden“. Při vypínání strojů by se vždy měl provést jeden čisticí cyklus.

Jak důležité je používání specializovaných čisticích granulátů?

Používání specializovaných čisticích granulátů může být mimořádně užitečné, pokud je zapotřebí omezit množství času a materiálu vynaloženého na čištění stroje od znečištění barvou a polymery nebo při degradaci materiálu. Při přechodu mezi nekompatibilními polymery a polymery s velkými rozdíly v teplotě zpracování jsou specializované čisticí granuláty prostředkem první volby. Mohou odstranit rovněž problémy se znečištěním, pokud je polymer transparentní a má dojít ke změně barvy. To platí zejména tehdy, pokud se ve strojích na vstřikové lití používají horké vtoky. Specializované čisticí granuláty šetří čas i peníze.

Jak lze nejefektivněji používat čisticí granuláty?

Nejvyšší efektivitu má použití čisticích granulátů v rámci programu preventivní údržby. Čištění strojů v pravidelných intervalech, resp. jako minimum po každém vypnutí dlouhodobě přináší nejlepší výsledky. Pokud se postupuje takto, lze zabránit vzniku silných usazenin a nánosů na šneku, válci, horkém vtoku a lisovacích matricích. Důsledek: Méně přerušení výroby, odstávek strojů a plýtvání materiálem.

Jak lze ze zařízení odstranit materiál, který má tendenci k vytváření tepelných trhlin, zesíťování struktury a tvorbě tvrdých usazenin?

Některé polymery mají větší tendenci k vytváření tepelných trhlin, zesíťovaných struktur a tvorbě tvrdých usazenin než jiné. Odstranění takových materiálů ze stroje může být velmi obtížné. Pro tyto polymery byly vyvinuty speciální čisticí granuláty.

Jaké jsou výhody a nevýhody různých typů čisticích granulátů?

Abrazivní čisticí granuláty zajistí rychlé, nenákladné a účinné čištění, avšak mohou poškozovat šneky a válce. Jejich použití v systémech s horkými vtoky přes skupiny sít nebo s čerpadly taveniny je riskantní. Abrazivní čisticí granuláty se hůře vyčerpávají ze stroje. Vytváří se zde potenciál pro dlouhodobé poškození, znečištění během výrobního procesu a výrobu zmetků.

Chemické čisticí granuláty jsou bezpečnější pro veškeré výrobní vybavení a lze je zpracovávat i ve skupinách sít a čerpadlech taveniny. Jsou univerzálně použitelné v systémech s horkými vtoky a lze je vstřikovat do dutin, pokud je zvolen granulát s příslušným MFI. Protože jsou chemické čisticí granuláty – oproti výrobkům určeným čistě pro řešení problémů – celkově bezpečnější pro výrobní zařízení, jsou rovněž mnohem vhodnější i jako součást programů preventivní údržby. Nedávno byly vyvinuty hybridní čisticí granuláty, které kombinují efektivitu mechanických granulátů s důkladností chemického čištění.

Je běžné, že po prvním zkušebním cyklu s vysoce účinným speciálním čisticím granulátem vzroste míra zmetkovitosti?

Ano, to se zpravidla stává tehdy, pokud se specializovaným čisticím granulátem vyčistí silně znečištěný stroj. Týká se to zejména případů výskytu velkého množství karbonových usazenin. Speciální čisticí granuláty rozpouštějí barvy, které byly použity v předchozích výrobních cyklech, a také karbonové usazeniny, které ulpívají ve stroji. Časté použití těchto čisticích granulátů zajistí intenzivní vyčištění stroje a snížení míry zmetkovitosti. Výhody specializovaných čisticích granulátů se projeví velmi rychle po jejich použití.

Je použití panenských polymerů ve srovnání s čisticími granuláty cenově příznivější alternativou?

S ohledem na udržitelnost je čištění pomocí panenských polymerů tou nejhorší možností. Ve srovnání s čisticími granuláty je čisticí účinek čistých polymerů nedostatečný a zmetkovitost materiálu, časová náročnost a spotřeba energie jsou výrazně vyšší. Použití specializovaných čisticích granulátů při změně barvy a materiálu omezuje množství zmetkových dílů a plýtvání energií a umožňuje rychlejší spuštění výroby s dostatečnou kvalitou nových dílů. Pokud se specializovaný čisticí granulát použije na stroje, které se běžně čistí panenským polymerem, lze často odstranit mnoho dříve zpracovávaných barev. Důvod toho spočívá v omezeném čisticím účinku panenských polymerů.

Jsou čisticí granuláty Ultra Purge™ schopné odstraňovat rovněž hluboko usazené nečistoty?

Polymerové nečistoty, karbonové usazeniny, aditiva, tvrdé usazeniny, degradované materiály nebo zbytky barev lze ze „znečištěných“ zařízení odstraňovat pomocí našich vysoce specializovaných čisticích granulátů Ultra Purge™. Čím více nečistot a usazenin ve stroji je, tím déle trvá jejich odstraňování. Namnoze lze tyto usazeniny nečistot odstranit až po mnoha výrobních cyklech. Odstranění všech těchto nečistot ze stroje tedy vyžaduje určitý čas.

Které příznivé účinky na výrobu mají specializované čisticí granuláty?

Pečlivě zvolený čisticí granulát, který je vhodný pro daný výrobní proces a polymer, může výrobě poskytnout výrazné výhody. Tak například úsporu času (kratší doba potřebná pro změnu barvy a materiálu), úsporu materiálu, nižší míru zmetkovitosti, vyšší produktivitu a kvalitu, příznivé dlouhodobé účinky na čistotu strojů, nižší opotřebení součástek strojů. Použití specializovaných čisticích granulátů poskytuje uživateli lepší využití času stroje a zajišťuje nižší zmetkovitost.

Které rozdílné typy čisticích granulátů jsou na trhu dostupné?

Na trhu jsou dvě velké skupiny čisticích granulátů. Jednak jsou to mechanické čili abrazivní čisticí granuláty. Proces čištění je u nich založen čistě na mechanickém pohybu tvrdých částeček jako např. skelných vláken. U druhé skupiny se jedná o čisticí granuláty působící chemicky. Zde čištění probíhá pomocí chemických přísad, které vyvolávají chemické reakce. Třetí skupina, která je na trhu dostupná v menší míře, tzv. hybridní třída, je založena na kombinaci mechanických a chemických vlastností. Čisticí granuláty se dodávají ve složení připraveném k okamžitému použití, přičemž lze přípravek aplikovat rovnou z balení. Čisticí granuláty lze dodávat rovněž jako koncentrát, který se poté ve výrobní lince před použitím kombinuje typicky s nějakým polymerem.

Lze čisticí granuláty používat i ve skupinách sít, čerpadlech taveniny a lisovacích matricích v systémech s horkými vtoky?

Ne všechny čisticí granuláty lze bezpečně používat i ve skupinách sít, čerpadlech taveniny a lisovacích matricích v systémech s horkými vtoky. Existují však čisticí granuláty, které byly pro takové použití přímo vyvinuty. Čisticí granulát „mechanického“ typu může poškodit jak systém s horkými vtoky, tak také další komponenty. Pokud chcete čistit jak horký vtok, tak také skupinu sít, čerpadlo taveniny a lisovací matrici, měli byste používat výhradně čisticí granuláty na chemické bázi.

Lze výsledek čištění pomocí čisticího granulátu nějak ovlivnit nastavením parametrů stroje?

Ano. Výsledek čištění mohou ovlivnit různé faktory jako teplota a doba aplikace. Tyto faktory je třeba vzít v úvahu při výběru i použití čisticího granulátu. Nejlepších výsledků dosahují ty čisticí granuláty, jejichž složení je speciálně uzpůsobeno příslušnému teplotnímu rozmezí.

Používají se čisticí granuláty snadno a lze je bez problémů odstranit z transparentních polymerů?

Pro čištění barev, odstraňování karbonových usazenin a vypínání strojů, které zpracovávají transparentní polymery jako PS, SAN, PMMA, PET a PC, byly speciálně vyvinuty dedikované typy čisticích granulátů. Tyto přípravky vykazují po dokončení čištění dobrý čisticí účinek a schopnost rychlého odstranění.

Proč jsou čisticích granuláty Ultra Purge™ přípravkem první volby, pokud jde o poměr nákladů a přínosů?

Čisticí granuláty Ultra Purge™ zvyšují efektivitu výrobních operací díky zkrácení doby konfigurace a rekonfigurace zařízení. Navíc zkracují dobu čištění a snižují spotřebu materiálu nutnou pro dokončení čisticího cyklu. Tím lze docílit značné úspory nákladů i zdrojů. Čisticí granuláty Ultra Purge™ od firmy Chem-Trend mají takové složení, které umožňuje vysoký výkon při nízkých nákladech na čištění.

Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.