Česká republika
POTŘEBA

Rotační tváření

SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ PRO OBJEDNÁVKU

Výroba výlisků pomocí rotačního tváření je mimořádná výzva. Problémy jako tvoření puchýřků, otěr povrchu a špatná kvalita povrchu jsou rozšířené – a často způsobují vysokou míru zmetkovitosti a rovněž zbytečné prostoje, což se může prodražit.

Efektivita procesů a kvalita vyrobených výlisků závisí na mnoha proměnných, mimo jiné na stavu formy, tekutosti termoplastu a schopnosti použitého separačního prostředku přizpůsobit se technologickým parametrům. Využijte dlouholeté zkušenosti firmy Chem-Trend, pokud chcete zlepšit své technologie rotačního tváření např. při výrobě dětských hraček nebo palivových nádrží.

Pomocí separačních prostředků a pomocných látek Mono-Coat® zlepšíte své procesy a vyřešíte problémy jako např. poruchy způsobené statickým nábojem a zvířením pigmentu, přičemž pomocí separačních prostředků a procesních chemikálií Mono-Coat® pro tváření současně omezíte předčasné odformování a optimalizujete tok materiálu. Přípravek Chem-Trend® Flow Promoter doplňuje naše výrobky a příznivě ovlivňuje finální vzhled výlisků vyrobených technologií rotačního tváření.

Procesní chemikálie pro rotační tváření

Rotační tváření mohou nepříznivě ovlivnit různé komplikace, například elektrostatický náboj. Vyrobené díly vyžadují mj. i kvůli finální kvalitě výlisku po vyjmutí z formy finální úpravu. Dalším problémem jsou zmetkové díly nebo snížení operativní efektivity.

Náš sortiment procesních chemikálií pro tváření zahrnuje:

  • antistatické nátěry
  • základní nátěry

Výhody pro rotační tváření:

Optimalizace povrchu:Nanesení antistatického nátěru Mono-Coat® před každým tvářecím procesem odstraní elektrický náboj a zabrání zvíření pigmentu.

Zvýšený lesk: Základní nátěr Mono-Coat® propůjčí výliskům vysoký lesk a eliminuje nutnost opalování.

Obraťte se na naše specialisty a využijte našeho poradenství.

Separační prostředky na formy Mono-Coat® pro rotační tváření

Otěr povrchu, zbarvení a nerovnoměrné vyjímání z formy jsou běžné problémy při rotačním tváření. Použití vhodného separačního prostředku na formy vám při tom může pomoci k hladšímu průběhu výrobních procesů. Se širokou paletou semipermanentních separačních prostředků na formy značky Chem-Trend na bázi rozpouštědel i na vodní bázi, které jsou koncipovány pro rotační tváření a mají pro ně uzpůsobené složení, dosáhnete spolehlivého odformování za jakýchkoli podmínek – i při vysokých teplotách.

Separační prostředky Mono-Coat® vám zaručí spolehlivé a snadno použitelné výrobky. Jsou vhodné pro různé druhy polymerů, které se pravděpodobně používají i při vaší technologii rotačního tváření, jako jsou PVC, HDPE, MDPE, LDPE a LLDPE.

Náš výrobní program pro rotační tváření zahrnuje:

  • separační prostředky na formy na bázi rozpouštědel
  • koncentrované separační prostředky na formy
  • semipermanentní separační prostředky na formy
  • konvenční separační prostředky na formy

Výhody pro rotační tváření:

Omezení předčasného odformování: Přípravky Mono-Coat® byly koncipovány tak, aby plastový materiál déle udržely v kontaktu s formou a minimalizovaly předčasné odformování. Tak si výlisky udrží požadovaný tvar.

Snadné odformování u přírub a odvzdušňovacích trubek: Separační prostředky Mono-Coat® mají tak uzpůsobené složení, aby skvěle udržely tvar speciálního plastu pro výrobu přírub a odvzdušňovacích trubek a poskytly tak vašim výrobkům finální úpravu s vysokým leskem. Integrace přípravku Chem-TrendFlow Promoterdo výrobních procesů navíc může zlepšit materiálový tok v choulostivých fázích výroby.

Dvoustěnné výlisky: Se separačními prostředky Mono-Coat® lze bez problémů vyjmout jádro formy.
Obraťte se na naše specialisty a využijte jejich poradenství.

Obraťte se na naše specialisty a využijte našeho poradenství.

Související

Flow Promoter a Surface Enhancer 360° pro rotační tváření

Již v raných fázích procesu rotačního tváření může vnější vzhled povrchu formy narušit tvorba puchýřků a jiné vady. Příčinou toho mohou být odrolené pryskyřice, které se nedostaly na stanovená místa a ulpí na povrchu formy.

Řešení tohoto problému nabízejí přípravky společnosti Chem-Trend® Flow Promoter nebo Surface Enhancer 360°, které byly speciálně vyvinuty tak, aby „vtáhly“ polymery právě do těchto problematických oblastí a zajistily tak rovnoměrný a bezchybný povrch Vašich výlisků. Přípravky Flow Promoter a Surface Enhancer 360° nenahrazují separační prostředek, ale jsou ideálním doplňkem pro výrobce dílů rotačním tvářením, kteří chtějí zlepšit vzhled a kvalitu svých hotových výrobků.

Výhody pro rotační tváření:

Nejúčinnější zlepšení povrchu: Lepší pokrytí bez viditelného znečištění nebo nánosů na formě.

Díly bez vad se sníženou tvorbou puchýřků: Podpora nanášení prášku na povrch forem i v problematických částech. Navíc spolehlivé tváření díky kratší době schnutí.

Vynikající replikace dílů: Konzistence díky lepšímu odformování závitů, zapouzdřených výplní, úplných rohů a lepší vytvarování znaků [nápisů].

Obraťte se na naše specialisty a poraďte se s nimi, jak se zbavit povrchových otvůrků.

Související
Značka koncernu Freudenberg.