Česká republika
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Efektivní separační prostředek změní výrobu sedaček pro jednostopá vozidla z pěnového PU.

Případová studie Tvarování polyuretanu: Efektivní separační prostředek změní výrobu sedaček pro jednostopá vozidla z pěnového PU.

Případová studie Tvarování polyuretanu:
Méně usazenin v tvarovacím nástroji díky použití nového separačního prostředku

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Když se velký výrobce sedaček pro jednostopá vozidla z pěnové suroviny ocitl před problémem enormních usazenin, což vyžadovalo časté čištění, které zpomalovalo výrobu a urychlovalo opotřebení forem, byli jsme si jisti, že jsme schopni mu pomoci. Nahradili jsme technicky zastaralý separační prostředek, který zákazník používal, vysoce účinným přípravkem. Tak se podařilo snížit spotřebu separačního prostředku o 50 procent. Rovněž počet čištění se podařilo snížit o polovinu, což prodloužilo životnost forem a zvýšilo efektivitu výroby. Rovněž se tak podařilo snížit objem emisí VOC při výrobě a celkové náklady (důležité hledisko pro výrobce). Dalším rozhodujícím hlediskem bylo, že jsme novým přípravkem dosáhli výrazného zvýšení bezpečnosti na pracovišti.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Specializovanými analytickými metodami, jimiž je společnost Chem-Trend známá, jsme provedli několik zkoušek s výrobkem, jímž jsme usazeniny úspěšně odstranili u jiného zákazníka. Naše první testy byly při výrobě časově omezeny. Proto jsme se nejdříve zaměřili na získání přesnějších údajů. Během toho sbíral jeden z operátorů, který nebyl zvyklý používat separační prostředek s vyšší účinností a menším potřebným množstvím, více zkušeností s novým výrobkem. Abychom získali důvěru operátora ve vyšší účinnost přípravku, poskytli jsme mu praktické proškolení. Následoval delší a obsáhlejší test. Při analýze každodenních výrobních výkazů jsme brzy zjistili výrazné snížení spotřeby přípravku a zkrácení intervalů čištění forem.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Výsledky byly tak působivé, že zákazník pouhého půl roku po použití výrobků a postupů firmy Chem-Trend zavedl naše řešení i ve svých ostatních závodech. Omezení usazenin naším separačním prostředkem vyvolalo dominový efekt: Počet čištění byl snížen o polovinu, což opět zkrátilo prostoje a prodloužilo interval výměny forem. Díky těmto změnám bylo dosaženo výrazné úspory nákladů. Celkem se nám podařilo snížit výrobní náklady v zákazníkově výrobě pěnového PU o 35 procent. Navíc se zlepšily i zdravotní, bezpečnostní a ekologické ukazatele v závodě zákazníky díky nižším emisím VOC u našeho přípravku.

50% Snížení počtu čištění forem o 50 procent
50%
Snížení počtu čištění forem o 50 procent
35% Snížení nákladů o 35 procent
35%
Snížení nákladů o 35 procent
50% Snížení spotřeby separačního prostředku o 50 procent
50%
Snížení spotřeby separačního prostředku o 50 procent
INFORMACE O DATECH
50% Snížení počtu čištění forem o 50 procent
35% Snížení nákladů o 35 procent
50% Snížení spotřeby separačního prostředku o 50 procent

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Nižší spotřeba energie díky menším nárokům na logistiku v důsledku snížení spotřeby separačního prostředku
  • Nižší spotřeba čisticích prostředků díky méně častému čištění
  • Méně plýtvání energií v důsledku omezení prostojů
  • Prodloužení životnosti forem a dlouhodobé snížení spotřeby materiálu
  • Nižší emise VOC
  • Materials
  • Waste
  • Energy
  • Emissions
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.