Česká republika

Vypínací materiály

Popis:

Vypínací materiály se používají, když se stroj zastavuje kvůli vyprázdnění, když se plánuje úplné vypnutí nebo pokud je nutné stroj na určitou dobu zastavit v případě, že některý standardní polymer nepracuje správně. Standardní polymery však mohou zanechávat usazeniny z degradace a opětovné spuštění stroje může být spojeno se zvýšeným výskytem usazenin a závad.

Příčiny:

Zastavení stroje s použitím běžného polymeru jako zastavovacího materiálu si může vyžádat dlouhé čekací doby. Na polymer pak při zastavení intenzivněji působí faktory jako tepelné zatížení a dlouhá doba oxidace. Výsledek: Degradace polymeru. Tepelné zatížení a vypínací materiál jsou v přímém vztahu s velikostí stroje. Pokud se vypnou jednotky ohřevu u velkého stroje kvůli dosažení pokojové teploty, dojde v důsledku smrštění materiálu ke stažení všech usazenin z povrchu válce. To je jeden z hlavních důvodů vzniku velkých usazenin, které ztěžují opětovné spuštění stroje.

Řešení:

Vhodný čisticí granulát je schopen omezit problémy při vypínání. Tepelně stabilní čisticí granulát je navíc schopen spojit požadovaný čisticí efekt a zlepšenou ochranu proti degradaci polymerů a oxidaci.

Pojďme to vyřešit společně
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.