Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Čisticí granulát Ultra Purge™ umožňuje rychlejší, čistší a efektivnější proces extruze fólie.

Případová studie zpracování plastů: Rychlejší, čistší a efektivnější proces.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Používání extrudovaných fólií je v zemědělství velmi rozšířeno, ať už jako střech skleníků, geomembrán, skladovacích pytlů nebo k pokrytí. Když se na nás obrátila nadnárodní zahradnická firma kvůli obtížím při výrobě extrudovaných fólií, intenzivně jsme se zabývali potenciálem produktivity jejích strojů. Nakonec jsme dosáhli snížení míry zmetkovitosti o 26 procent, zrychlení čištění a zvýšení efektivity o 50 procent a zvýšení kvality finálního výrobku.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Zákazník se na nás obrátil s řadou potřeb a přání. Jeho extruzní linky na výrobu průhledných i černých fólií byly silně znečištění. Znečištění se vyskytovalo jak v místě napojení trysky, tak na sítu, a to včetně nadměrné karbonizace. Podnik vyvinul vlastní recyklační zařízení, aby minimalizoval zmetkovitost, která je tím způsobena. To umožnilo recyklaci zmetkových výrobků vzniklých kvůli nedostatečnému čištění během změny barvy. V úzké spolupráci se zaměstnanci se nám podařilo urychlit proces čištění a tak zkrátit čas potřebný pro změnu barvy. Abychom dosáhli optimálního výkonu čištění, použili jsme extruzní linku na vyfukování fólie a provedli jsme testy, zpočátku v laboratoři a poté i pilotní testy v podniku. Na základě těchto testů se nám podařilo stanovit optimální kombinaci procesních parametrů a čisticího granulátu, která by řešila problémy stávajícího výrobního procesu.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Dosáhli jsme svých cílů použitím čisticího granulátu, který byl vyvinut speciálně pro tento druh výrobních linek a materiálů. Čištění poté probíhalo dvojnásobnou rychlostí a ukázalo se jako výrazně účinnější ve srovnání s dobou před zavedením technologie s čisticím granulátem. Navíc výrazně poklesla míra zmetkovitosti. Čisticí granulát Ultra Purge™ od firmy Chem-Trend navíc poskytl tu výhodu, že díky technologii jeho chemické reakce nemůže dojít k poškození výrobní linky. Díky čistotě výrobní linky výrazně vzrostla kvalita výrobku zákazníka. Navíc bylo minimalizací zmetkovitosti dosaženo výrazné úspory nákladů a zákazník zaznamenal rovněž zvýšení efektivity výroby.

50 % rychlejší a efektivnější čištění
50 %
rychlejší a efektivnější čištění
26 %  nižší zmetkovitost
26 %
nižší zmetkovitost

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • snížení spotřeby materiálu díky nižší míře zmetkovitosti a efektivnější výrobě
  • omezení výměn dílů díky snížení rizika poškození strojů
  • snížení spotřeby energie díky nárůstu efektivity výroby užitečných výrobků a snížení objemu recyklace
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.