Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Firma Chem-Trend vám pomocí účinných čisticích přípravků Ultra Purge™ pomáhá během procesu vyfukování.

Případová studie: rychlejší a efektivnější řešení pro změny barvy

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Pro mnoho zpracovatelů může být čištění vyfukovacích strojů velice nákladným a časově náročným procesem. Vzhledem k designu vyfukovacích strojů, zejména hlavy či akumulátoru, může být při přechodu z tmavší barvy ke světlejší obtížné zabránit tvorbě šmouh jiné barvy. Jeden výrobce vyfukovaných lahví se nedávno na firmu Chem-Trend obrátil s žádostí o pomoc s problémy při změnách barvy. Se zákazníkem jsme spolupracovali při testování a výběru nejvhodnější čisticí směsi – a výsledkem bylo snížení prostojů o 52 % a snížení nákladů na materiál o 35 %.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Při změnách barvy zákazník opakovaně zaznamenával problémy s výskytem tmavých šmouh po stranách lahví. Tyto potíže někdy přetrvávaly až 4 hodiny. V minulosti zákazník zkoušel používat mechanické čisticí směsi, nedařilo se mu ovšem najít cenově dostupný výrobek. Společnost tedy jako alternativní metodu čištění stroje při přechodu z tmavé barvy používala HDPE. Po pečlivém zhodnocení problémů, s nimiž se zákazník potýkal, doporučila společnost Chem-Trend přípravek Ultra Purge™ 5150. Ultra Purge™ 5150 je hybridní čisticí směs, která využívá výhody chemických i mechanických čisticích vlastností a zvyšuje tak efektivitu čištění šneku a akumulátorů/hlav. Přípravek Ultra Purge™ 5150 je prokazatelně lepší alternativou běžných čisticích směsí.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Za přítomnosti Account managera řady Ultra Purge™ jsme provedli zkoušku s použitím přípravku Ultra Purge™ 5150. Použitím přípravku Ultra Purge™ 5150 zákazník snížil prostoje o 52 % a náklady na materiál o 35 %. Celková úspora při změně barvy činila 243,90 dolarů. Dnes společnost používá při všech změnách barvy z tmavé na světlejší a při vypínání i spouštění strojů přípravky Ultra Purge™.

35% snížení nákladů na materiál
35%
snížení nákladů na materiál
52% snížení prostojů
52%
snížení prostojů

* Případová studie z amerického trhu.

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • díky zefektivnění výroby snížit spotřebu energie,
  • snížit objem odpadu, neboť má náš výrobek mnohem širší využití a není tudíž třeba tolik recyklovat.
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.