Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Přípravek Ultra Purge™ pomohl výrobci obalů na kosmetiku omezit provozní odstávky způsobené potřebou čištění.

Případová studie termoplastů: Čisticí granulát pro změnu barvy při výrobě obalů na kosmetiku z polymeru SAN

Případová studie termoplastů:
Snadná, bezpečná a efektivní změna barvy polymeru SAN bez tvoření barevných šmouh a bez poškrábání formy.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Evropský výrobce obalů pro kosmetický průmysl se při svém výrobním procesu potýkal s dlouhými provozními odstávkami. Změna barvy při výrobě obalů na kosmetiku způsobovala dlouhé provozní odstávky během čištění a šmouhy zbytkové barvy navíc způsobovaly celkové provozní odstávky až 10 hodin měsíčně. Po použití přípravku řady Ultra Purge™ se složením přizpůsobeným na míru od firmy Chem-Trend dosáhl tento výrobce 95procentního zkrácení provozních odstávek při čištění a minimalizovala se míra zmetkovitosti.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Ve spolupráci s odběratelem provedli experti na termoplasty rozbor používaného pigmentu a zjistili přesnou míru zmetkovitosti, která se vyskytovala při změně barvy polymeru SAN. Přišli jsme na to, že používaný čisticí granulát od konkurenčního výrobce způsoboval zmetkovitost celkem více než dvě hodiny. Kromě toho jsme zjistili, že tento výrobek poškrábal leštěný povrch formy – jen tento problém si vynucoval odstávky v trvání až tří hodin, během kterých se musely obnovovat žádoucí parametry povrchu formy. Abychom zlepšili čištění šneku a válce, experimentovali jsme s nastavením polohy šneku, zpětným tlakem a rychlostí vstřikování, abychom nalezli optimální nastavení. Pro čištění horkého vtoku byly použity dvě různé směsi Ultra Purge™ se složením upraveným na míru a bylo provedeno jejich vzájemné porovnání. Obě byly schopny odstranit problematické barevné šmouhy.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Pomohli jsme změnit složitý dvoufázový proces odstranění lepivého červeného organického pigmentu na jednodušší jednofázovou metodu. Při původní metodě se nejdříve použil výrobní polymer SAN jen pro čištění šneku a stroje a následně byl znovu použit výrobní polymer SAN pro odstranění znečištění ze systému horkých vtoků. Použitím přípravku Ultra Purge™ při čištění stroje snížil výrobce celkové množství výrobního polymeru používaného při čištění, čímž dosáhl celkové úspory nákladů na materiál používaný při čištění ve výši cca 60 %. Kromě toho bylo při řešení na míru založeném na přípravku Ultra Purge™ možné použít koncentrovanou směs, což drasticky omezilo tvorbu šmouh.

Až o 95 %  méně provozních odstávek kvůli čištění
Až o 95 %
méně provozních odstávek kvůli čištění
Snížení zmetkovitosti > 3 %
Snížení zmetkovitosti > 3 %
~60% úspora nákladů na materiál používaný při čištění
~60%
úspora nákladů na materiál používaný při čištění

Do seznamu videí Zpracování plastů

POZITIVNÍ DOPADY (HANDPRINT)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Snížení nákladů na materiál díky snížení zmetkovitosti.
  • Zvýšení úspor energií díky zvýšení podílu výroby na provozní době a omezení použití zařízení na čištění nástrojů a leštiček.
  • Materials
  • Waste
  • Energy
KE STAŽENÍ
Čisticí granulát pro změnu barvy při výrobě obalů na kosmetiku z polymeru SAN (PDF, 194 KB)
PDF
Pokud máte zájem o osobní konzultaci, kontaktujte nás prosím pomocí formuláře
Kontaktujte nás
Značka koncernu Freudenberg.