Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Čisticí směsi Ultra Purge™ od firmy Chem-Trend pomáhají při procesu změny barvy výrobků.

Případová studie – termoplasty: rychlá změna barvy s technologií čištění za běhu

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Neefektivní metody změny barvy u vstřikovacích strojů mohou mít za následek plýtvání časem i materiálem. Velká společnost zabývající se vstřikováním plastů se nedávno na firmu Chem-Trend obrátila s problémem kontaminace u výrobků z polypropylenu (PP) při změnách barvy z červené na bílou. Stali jsme se partnery společnosti, abychom společně našli kvalitní čisticí směs a postupy, díky nimž bychom snížili prostoje o 50 %.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Před uzavřením partnerství s firmou Chem-Trend používala společnost k čištění stroje čistý vyrobní materiál. Vlivem nedostatečného čištění pak vznikaly nadměrné prostoje a velké množství odpadu. Změna barvy obvykle trvala tři hodiny.

Stroj byl tedy horkým kandidátem na využití našich prvotřídních čisticích směsí Ultra Purge™, které byly navrženy pro řešení těch nejnáročnějších změn. Account manager řady Ultra Purge™ navštívil zákazníka, aby důkladně porozuměl jeho postupům a potřebám a mohl tak pro něj najít to nejlepší řešení. Zástupce řady Ultra Purge™ zvolil společně se zákazníkem k testování přípravek Ultra Purge™ PO.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Během testování přípravku Ultra Purge™ PO, doporučil zástupce řady Ultra Purge™ čistit stroj „za běhu“, aby se zkrátil čas, který je ke změně barvy zapotřebí. Technici tak mohou na konci cyklu rychle naplnit stroj čisticí směsí a poté ihned obnovit výrobu s minimálními prostoji a bez vzniku odpadu z pryskyřice. Zákazník se nikdy nesetkal s čisticí směsí, která by byla 100% tvárná a dokázala zároveň čistit šnek / plastifikační jednotku a horké vtoky.

Před nasazením přípravku Ultra Purge™ společnost používala výrobní materiál, neboť by dle jejího názoru k čištění strojů bylo zapotřebí příliš mnoho komerčního mechanické čisticího směsi (až trojnásobek objemu plastifikační jednotky). Se směsí Ultra Purge™ bylo použito množství přípravku odpovídající zhruba objemu jedné plastifikační jednotky.

Výsledkem testu bylo snížení prostojů z 3 hodin na 1,5 hodiny. Týden po testu provedla firma Chem-Trend ve společnosti bezplatné školení, aby všichni procesní technici používali správné postupy a správná množství.

50% snížení prostojů
50%
snížení prostojů

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • díky zefektivnění výroby snížit množství použitého materiálu,
  • snížit objem odpadu, neboť má náš výrobek mnohem širší využití a není tudíž třeba tolik recyklovat.
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.