Česká republika
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Konec černých teček na PET preformách díky důslednému používání přípravku Ultra Purge™.

Zabránění vzniku černých teček při výrobě PET předlisků

Případová studie termoplastů:
Důkladné čištění extrudéru a vstřikovací jednotky brání degradaci materiálu a karbonování.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Výrobce potravinářských obalů měl ve své výrobě řadu vzájemně souvisejících problémů. Kvalitativní vady při procesu vstřikového lití způsobené karbonováním a změnou barev se před expedováním nepodařilo rozpoznat. Vzhledem k rychlým výrobním cyklům a vysokým počtům kusů neměl výrobce po ruce vhodné řešení pro rychlé rozpoznání a vytřídění vadných předlisků dříve, než se dostanou do další fáze výroby lahví. Důsledkem byly stížnosti zákazníků a odmítání výrobních šarží. V konečném důsledku tím utrpěla pověst výrobce jako spolehlivého dodavatele. V úzké spolupráci se zákazníkem se expertům na termoplasty z firmy Chem-Trend podařilo zcela zabránit výskytu černých teček a zvýšit efektivitu a spolehlivost výroby.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Hlavní překážkou zvládnutí kvalitativních problémů bylo plánování výroby v tomto podniku, protože šlo o nepřetržitý provoz s extrémně krátkými časy odstávek. Proto bylo těžké zavést preventivní opatření, která vedení podniku s odkazem na parametry výroby považovalo za nemožná. I přes tyto výzvy tým firmy Chem-Trend jako hlavní zdroje degradace materiálu, karbonování a tedy černých teček identifikoval extrudér a vstřikovací jednotku a pokusil se nalézt vhodný okamžik pro provedení údržby bez narušení výroby. Týmu se podařilo poskytnout zákazníkovi výslednou přidanou hodnotu, která spočívala ve zlepšení kvality a snížení míry zmetkovitosti a v důsledku toho v úspoře času i nákladů.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Náš tým techniků zjistil, že rutinní změny forem a materiálů poskytly vhodné časové okno pro preventivní čištění, což bylo krok k řešení tohoto rozšířeného, avšak závažného problémů ve výrobě PET předlisků. Díky vyčištění čisticím granulátem Ultra Purge™ během změny barvy a nástrojů zmizely všechny karbonové usazeniny a černé tečky z předlisků, což znamenalo dramatické zvýšení kvality finálního výrobku. Navíc čisticí granulát splnil jak americké, tak evropské standardy registrace pro potravinářské provozy, což pro vedení podniku znamenalo další přidanou hodnotu.
[infographic]

INFORMACE O DATECH
O 25% nižší míra zmetkovitosti při změně ze světlé barvy na tmavou
O 45% nižší míra zmetkovitosti při náročných změnách barev
O 100% méně odmítnutých finálních výrobků díky odstranění černých teček

POZITIVNÍ DOPADY (HANDPRINT)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Nižší spotřeba materiálu díky menší míře zmetkovitosti.
  • Nižší spotřeba energie díky menšímu počtu nepoužitelných dílů.
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Práce se systémem CHEMPIONS zajišťuje lepší využití stroje a vyšší efektivitu výroby.
Zabránění vzniku černých teček při výrobě PET předlisků (PDF, 143 KB)
PDF
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.