Česká republika

Degradace polymerů / černé skvrny a černé tečky

Popis:

Materiálové znečištění a černé skvrny se mohou vyskytnout kdykoli, pokud ve stroji dochází k degradaci nezpracovaných polymerů nebo aditiv. Nehledě na zatížení životního prostředí jsou důsledkem tohoto druhu problémů zmetkové díly s nejrůznějšími závadami.Znečištění se může vyskytnout jak při rozběhu stroje, tak také během výroby.

Příčiny:

Při zpracování plastů mají termoplastické polymery, teplotně citlivé polymery a polymery s aditivy, jako jsou nehořlavé látky, tendenci degradovat při působení tepla, oxidace nebo chemického síťování. Tento problém se může vyskytnout i při nerovnoměrné teplotě zpracování. Takto degradované zbytky se projeví jako tvrdé usazeniny, skvrny, gely nebo také jako hrudkovatění materiálu. Nahromadění usazenin způsobí při zpracování s hlavním polymerem nežádoucí zmetkovitost. Materiálové znečištění může způsobit vážné problémy, přičemž černé skvrny mohou být problémem zejména při spuštění stroje.

Řešení:

Správná volba čisticího granulátu uchrání uživatele před hromaděním usazenin z degradace ve stroji. Při častém používání vhodných čisticích granulátů se příslušné usazeniny z degradace rozmáčí a tím se zabrání problémům s materiálovým znečištěním.

PŘÍBUZNÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE
Pojďme to vyřešit společně
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.