Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Mikrodávkovací technologie maziv na písty prodlužuje životnost hrotů i pouzder pístů.

Případová studie tlakového lití: Delší životnost nástrojů díky pokročilé technologii

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Velká slévárna na tlakové lití hledala dvě zlepšení pro svůj výrobní proces. Tento podnik si přál prodloužit životnost hrotů a pouzder svých licích pístů a současně snížit aplikované množství maziv na písty. V průběhu projektu jsme dosáhli právě těchto cílů:Aplikované množství se podařilo snížit o 76 procent, zatímco životnost hrotů a pouzder pístů se prodloužila o 50, respektive 33 procent. Díky snížení aplikovaného množství, které bylo umožněno našimi mazivy na písty s mikrodávkováním, bylo kromě toho navíc zjištěno výrazné zvýšení kvality ovzduší na pracovišti, protože při výrobě vzniká menší množství kouře a plamenů.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Ve spolupráci se slévárnou na tlakové lití jsme provedli řadu pokusů, při nichž se testovaly účinky různých aplikovaných množství našich pokročilých maziv na písty určených pro mikrodávkování. Bylo provedeno několik pokusů, abychom určili, kdy se dosáhlo nejlepších mazacích vlastností a odolnosti proti otěru současně s minimálním aplikovaným množstvím. Při prvních zkušebních cyklech jsme zpozorovali, že příliš mnoho maziva na písty může způsobit problémy s kvalitou, jako jsou skvrny na odlitcích a vměstky. Metodickým testováním se nám podařilo postupně snižovat aplikované množství pod hodnotu stanovenou zákazníkem a současně optimalizovat výrobní výkon. Povzbuzena našimi úspěchy projevila slévárna zájem rozšířit tento pokus na další stroje, což vedlo k podobným kladným výsledkům.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Představili jsme naši pokročilou mikrodávkovací technologii maziv na písty, která se vyznačuje mimořádnou mazací schopností při nízkém aplikovaném množství. Úspěchy během pokusu a úzká spolupráce se slévárnou nám umožnily další pokračování v tomto programu a ještě rozsáhlejší testování, dokud jsme nenalezli aplikované množství ideální pro vyšší výkon. Úspěšná zkouška však ještě neznamenala ukončení projektu, ale rozšíření na další stroje v úzké spolupráci se slévárnou na tlakové lití, abychom i u nich nalezli ideální aplikované množství pro nadprůměrný mazací výkon bez tvoření závad na odlitcích.

76 procentní snížení množství aplikovaného maziva na písty
76 procentní snížení
množství aplikovaného maziva na písty
50 procentní prodloužení životnosti hrotů pístů
50 procentní prodloužení
životnosti hrotů pístů
33 procentní prodloužení životnosti pouzder pístů
33 procentní prodloužení
životnosti pouzder pístů

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Méně plýtvání materiálem díky dramatickému prodloužení životnosti hrotů a pouzder pístů
  • Méně plýtvání mazivem díky snížení aplikovaného množství
  • Úspora energie v důsledku omezení dopravní náročnosti díky nižšímu potřebnému aplikovanému množství
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.