Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

HERA™ – Jedinečné výhody díky průkopnickým inovacím.

Případová studie tlakového lití:
Dosáhli jsme další úrovně.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Přední evropská slévárna na tlakové lití konstatovala při hledání dalších konkurenčních výhod, že se setkává se stále větším konkurenčním tlakem a tlakem na náklady. Podnik hledal efektivní a udržitelnou možnost, jak optimalizovat své výrobní procesy pro množství různých strojů na tlakové lití.

Společnosti Chem-Trend se podařilo poskytnout zde bezprostřední a účinnou podporu pomocí separačních prostředků HERA™ (HERA = High Efficiency Release Agent) na vodní bázi. Díky nim se podařilo během celého výrobního procesu dosáhnout mimo jiné následujícího zvýšení efektivity a úspor:

 • snížení spotřeby čerstvé vody o 99 %.
 • snížení množství odpadní vody o 100 %.
 • Byly eliminovány blistry a díky tomu se zmetkovitost snížila o 20 %.
 • Výrazně se prodloužila životnost licích forem díky tomu, že se již nevyskytují teplotní šoky.
 • zkrácení doby cyklu o 20 % díky zkrácení doby nástřiku a ofukování
 • výrazné snížení nákladů na energie
 • snížení emisí VOC, protože přípravky HERA™ neobsahují organická rozpouštědla

Na základě těchto mimořádně uspokojivých výsledků plánuje tato slévárna na tlakové lití, že během následujících tří let všechny její zahraniční pobočky přejdou na řešení firmy Chem-Trend.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Díky výzkumu a zkouškám jsme objevili různé možnosti zlepšení:

 • relativně dlouhé trvání cyklu v důsledku dlouhé doby nástřiku
 • vysoká spotřeba vody při aplikaci separátoru
 • Odvod tepla probíhal převážně prostřednictvím separátoru. Výsledkem vysokého objemu nástřiku byl velký objem odpadní vody.
 • zbytečná spotřeba energie v důsledku požadavků na změnu teploty při opětovném zahřívání po nadměrném zchlazení separačním prostředkem.
NAŠE ŘEŠENÍ.

Díky použití našich výrobků HERA™ se nám podařilo vyřešit všechny problémy. Po nanesení tenké vrstvy separačního prostředku, která se jednoduše nastříká, se teplota licích forem nesnižuje. V důsledku toho se výrazně omezí teplotní šoky a prodlouží se tak životnost licích forem. Současně se dosáhne výrazného zkrácení doby cyklu a snížení spotřeby energie, což má pozitivní vliv na výnosnost.

Instalace našeho systému DTC (Die Thermal Control) umožňuje vizualizaci hospodaření licí formy s teplem v reálném čase. Tím je dosaženo nepřetržitého monitorování a optimalizace výrobního procesu.

Výsledky překonaly veškerá očekávání zákazníka. V důsledku toho přešly na nové výrobky a související technologie i další stroje v pobočce.

100 % SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍ VODY
100 %
SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍ VODY
20 % ZKRÁCENÍ TRVÁNÍ CYKLŮ
20 %
ZKRÁCENÍ TRVÁNÍ CYKLŮ
20 % SNÍŽENÍ ZMETKOVITOSTI
20 %
SNÍŽENÍ ZMETKOVITOSTI

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

 • Snížení množství separačního prostředku, což umožní úspory energie při řízení teploty, zkrácení doby výrobních cyklů a omezení spotřeby stlačeného vzduchu.
 • Eliminace spotřeby čerstvé vody na ředění separačních prostředků a tedy i eliminace výsledné produkce odpadní vody.
 • Enormní snížení nákladů na dopravu.
 • Nižší spotřeba obalového materiálu.
 • Materials
 • Waste
 • Energy
 • Water
KE STAŽENÍ
BROŽURA HERA™ (PDF, 1 MB)
PDFBROŽURA HERA™ Light (PDF, 781 KB)
PDF
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.