Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

HERA™ – Jedinečné výhody díky průkopnickým inovacím.

Dosáhli jsme další úrovně.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Přední evropská slévárna na tlakové lití konstatovala při hledání dalších konkurenčních výhod, že se setkává se stále větším konkurenčním tlakem a tlakem na náklady. Podnik hledal efektivní a udržitelnou možnost, jak optimalizovat své výrobní procesy pro množství různých strojů na tlakové lití.

Společnosti Chem-Trend se podařilo poskytnout zde bezprostřední a účinnou podporu pomocí separačních prostředků HERA™ (HERA = High Efficiency Release Agent) na vodní bázi. Díky nim se podařilo během celého výrobního procesu dosáhnout mimo jiné následujícího zvýšení efektivity a úspor:

 • snížení spotřeby čerstvé vody o 99 %.
 • snížení množství odpadní vody o 100 %.
 • Byly eliminovány blistry a díky tomu se zmetkovitost snížila o 20 %.
 • Výrazně se prodloužila životnost licích forem díky tomu, že se již nevyskytují teplotní šoky.
 • zkrácení doby cyklu o 20 % díky zkrácení doby nástřiku a ofukování
 • výrazné snížení nákladů na energie
 • snížení emisí VOC, protože přípravky HERA™ neobsahují organická rozpouštědla

Na základě těchto mimořádně uspokojivých výsledků plánuje tato slévárna na tlakové lití, že během následujících tří let všechny její zahraniční pobočky přejdou na řešení firmy Chem-Trend.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Díky výzkumu a zkouškám jsme objevili různé možnosti zlepšení:

 • relativně dlouhé trvání cyklu v důsledku dlouhé doby nástřiku
 • vysoká spotřeba vody při aplikaci separátoru
 • Odvod tepla probíhal převážně prostřednictvím separátoru. Výsledkem vysokého objemu nástřiku byl velký objem odpadní vody.
 • zbytečná spotřeba energie v důsledku požadavků na změnu teploty při opětovném zahřívání po nadměrném zchlazení separačním prostředkem.
NAŠE ŘEŠENÍ.

Díky použití našich výrobků HERA™ se nám podařilo vyřešit všechny problémy. Po nanesení tenké vrstvy separačního prostředku, která se jednoduše nastříká, se teplota licích forem nesnižuje. V důsledku toho se výrazně omezí teplotní šoky a prodlouží se tak životnost licích forem. Současně se dosáhne výrazného zkrácení doby cyklu a snížení spotřeby energie, což má pozitivní vliv na výnosnost.

Instalace našeho systému DTC (Die Thermal Control) umožňuje vizualizaci hospodaření licí formy s teplem v reálném čase. Tím je dosaženo nepřetržitého monitorování a optimalizace výrobního procesu.

Výsledky překonaly veškerá očekávání zákazníka. V důsledku toho přešly na nové výrobky a související technologie i další stroje v pobočce.

100 % SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍ VODY
100 %
SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍ VODY
20 % ZKRÁCENÍ TRVÁNÍ CYKLŮ
20 %
ZKRÁCENÍ TRVÁNÍ CYKLŮ
20 % SNÍŽENÍ ZMETKOVITOSTI
20 %
SNÍŽENÍ ZMETKOVITOSTI

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

 • Snížení množství separačního prostředku, což umožní úspory energie při řízení teploty, zkrácení doby výrobních cyklů a omezení spotřeby stlačeného vzduchu.
 • Eliminace spotřeby čerstvé vody na ředění separačních prostředků a tedy i eliminace výsledné produkce odpadní vody.
 • Enormní snížení nákladů na dopravu.
 • Nižší spotřeba obalového materiálu.
 • Materials
 • Waste
 • Energy
 • Water
KE STAŽENÍ
BROŽURA HERA™ (PDF, 1 MB)
PDFBROŽURA HERA™ Light (PDF, 781 KB)
PDF
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.