Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Chem-Trend® SL-6XXXX – Změna výrobku. Mimořádná zlepšení.

Vhodný separátor pro formy.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Jedna z největší sléváren na tlakové lití v USA se na nás obrátila, abychom jí pomohli zvýšit konkurenceschopnost, a tak jsme získali příležitost testovat naše separační prostředky a nabídnout zákazníkovi možnosti zlepšení jeho existujících procesů. Udělali jsme však víc než to. Během fáze zkoušek s naším separačním prostředkem se nám podařilo vyřešit mnoho problémů. Podíl zmetkovitosti mnoha dílů a prostoje strojů zákazníka byly nepřijatelné, kromě toho způsobil sériově vyráběný separační prostředek vznik silných usazenin v kavitách licího nástroje.

Díky naší podpoře při optimalizaci procesů se podniku podařilo snížit zmetkovitost o 1,4 % a zkrátit dobu čištění potřebnou předtím pro usazeniny v kavitách o 54 %. Omezení prostojů licích strojů navíc vedlo k výrazným úsporám nákladů. Odlitky měly poté vyšší lesk a stroje běžely pravidelněji.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Jeden z distribučních a technologických týmů společnosti Chem-Trend provedl na místě analýzu dílů a procesů a ta ukázala, že problémy zákazníka jsou způsobeny používáním málo účinného, pro vyráběné díly nevhodného separačního prostředku. Toto mazivo se dalo aplikovat pouze při nízkém zředění a nízkých teplotách licího nástroje, aby byla splněna jeho výkonová kritéria. To poté způsobilo vznik silných usazenin v rozvodech separačního prostředku a rovněž v kavitě licích nástrojů. Představenou separační technologií se rovněž podařilo kompenzovat vliv vody nevhodné pro ředění na kvalitu dílů.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Nahradili jsme dosud používaný sériově vyráběný separační prostředek vysoce účinným výrobkem z řady Chem-Trend® SL-6XXXX. Nový separační prostředek umožnil snížení množství usazenin v rozvodech a téměř úplné zabránění vzniku usazenin v kavitě forem licích nástrojů.

Tak se nám podařilo vyřešit hned několik problémů:

 • Odstranění usazenin způsobených separačním prostředkem při odvzdušnění formy omezilo zmetkovitost.
 • Dosažení konzistentnějších výsledků měření Rz díky menšímu množství usazenin a zlepšení separačních schopností.
 • Zkrácení doby čištění na odstraňování usazenin separačního prostředku v kavitě licího nástroje umožní vyšší produktivitu.
 • Zmenšení skladových zásob díky plynulé výrobě a kratším dodatečným úpravám.
 • Nový separační prostředek má vyšší ředění, což snižuje náklady na separační prostředky.
1,4 % Nižší zmetkovitost o 1,4%
1,4 %
Nižší zmetkovitost o 1,4%
54 % Zkrácení doby čištění o 54 %
54 %
Zkrácení doby čištění o 54 %

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

 • snížení zmetkovitosti díky zmenšení množství usazenin v licích nástrojích
 • úspory energie díky omezení prostojů
 • snížení množství odpadu díky menším nárokům na čištění a leštění
 • snížení spotřeby separačních prostředků a vody
 • Materials
 • Waste
 • Energy
 • Water
KE STAŽENÍ
BROŽURA Chem-Trend® SL-60XXX (PDF, 890 KB)
PDF
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.