Česká republika

Usazeniny ve formě

Popis:

Usazeniny způsobené separátory, zbytky materiálu nebo kalicími solemi z vody na ředění separačního prostředku mají negativní vliv na výkonnost tvářecích nástrojů, pokud jde o přenos tepla, přesnost rozměrů, vzhled a efektivitu procesů.

Příčiny:

Existují dvě hlavní příčiny vzniku usazenin:

  • Nadměrné množství separačního prostředku na forměTo může být výsledek použití separačního prostředku nevhodného pro specifickou aplikaci (např. nekompatibilního s procesní teplotou) nebo nadměrného používání separačního prostředku na formu.
  • Nedostatečná vrstvička separačního prostředku způsobuje vznik usazenin vedlejších produktů nebo zbytků tvářeného materiálu během procesu tváření. V takovém případě je možná separační prostředek pro dané procesní podmínky nevhodný (nevhodný pro procesní teplotu, nedostatečné tvoření filmu atd.). To může být způsobeno rovněž nesprávnou aplikací (nedostatečně vytvořená separační vrstvička na formě) nebo nedostatkem fyzikálního a/nebo chemického odporu separačního prostředků vůči tvářenému materiálu, který poté vrstvičkou separačního prostředku pronikne a fyzikálně nebo chemicky ulpí na formě.

Řešení:

Takové problémy činí výrobu neefektivní a znamenají vysoké náklady na nápravu, vysokou zmetkovitost a plýtvání zdroji. Společnost Chem-Trend disponuje znalostmi a zkušenostmi a naše výrobky přizpůsobené vašim procesům vám umožní tyto problémy vyřešit.

Pojďme to vyřešit společně
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.