Česká republika

Pórovitost

Popis:

Pórovitost je jeden z největších problémů při tlakovém lití. Malé póry v průřezu odlitku mohou mít mimořádně negativní vliv na pevnost v lomu. Dva nejdůležitější druhy pórovitosti jsou plynová pórovitost a dutinová pórovitost.

Příčiny:

Plynová pórovitost je důsledkem vysoké rychlosti vstřikování kovu do formy. Tento problém může zhoršit voda ve formě nebo rozklad organických sloučenin v tvarovacím nástroji a licí komoře. Výrobky firmy Chem-Trend lze přesně dávkovat a díky tomu mají pouze minimální množství produktů rozkladu. Díky tomu mají pouze zanedbatelný vliv na plynovou pórovitost odlitku.
Dutinová pórovitost vzniká tím, že většina litých kovů má v tekutém skupenství trochu nižší hustotu než ve skupenství pevném. V důsledku toho má kov po ztuhnutí menší objem. U odlitku s mnoha různými průřezy se mohou vyskytnout tzv. „hotspoty“. Tyto části odlitku zůstanou tekuté i po utuhnutí všech ostatních částí. I když i tato část nakonec utuhne, vzniknou póry zde způsobené smrštěním. Separační prostředky na formy od firmy Chem-Trend přispívají zlepšením parametrů chladnutí k zabránění vzniku „hotspotů“.

Řešení:

Plynovou pórovitost lze snížit i separačním prostředkem na formy, který zvyšuje účinnost odvzdušňovacích kanálků. Protože separační prostředky se obvykle vstřikují do kavity, nelze zabránit tomu, aby se určitá část spreje nedostala na místa mimo cílovou oblast, například do odvzdušňovacích zařízení. Tento efekt se označuje jako nadměrný rozptyl. Když se voda odpaří, mohou se v odvzdušňovacích kanálcích usazovat zbytky separátoru. Na rozdíl od vrstvičky v kavitě zůstanou tyto usazeniny zachovány i po vyjmutí odlitku z formy, což v průběhu času způsobí zanášení kanálků na unikající plyny. Firma Chem-Trend vyvinula řadu separačních prostředků, které minimalizují efekt nadměrného rozptylu a tím zvyšují kvalitu odlitků.
V případě dutinové pórovitosti přispívají separační prostředky na formy od firmy Chem-Trend zlepšením parametrů chladnutí k zabránění vzniku „hotspotů“.

Pojďme to vyřešit společně
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.