Česká republika
 
12 prosince, 2022

Doba dovolených: Zvládnout hladký náběh výroby vstřikovacích lisů díky čistému odstavení zařízení z provozu

Během svátků podniky zpracovávající plasty často zcela vypínají svá zařízení – zejména s ohledem na vysoké náklady na energie. Jak společnost Chem-Trend již informovala, představuje opětovný náběh strojů pro zpracovatele termoplastů výzvu. Problémy lze vyřešit použitím vysoce kvalitních čisticích granulátů jako je Ultra Purge™ 3615.

Během svátků mnoho společností v oblasti zpracování umělých hmot přeruší provoz svých zařízení i na několik dní. To má smysl také s ohledem na zvýšené náklady na energie. Zastavování a restartování strojů je však spojeno s riziky: Hlavním problémem je přitom znečištění extrudru v důsledku oxidace a tepelné degradace polymeru, který zůstává ve válci. Čím lépe jsou šnek a válec vstřikovacího stroje nebo vytlačovacího lisu i forma vyčištěny, tím snadnější je obnovení výroby po odstávce.

„Je nesmírně důležité vypnout stroje na začátku dovolené správným postupem. Bez správného postupu a bez použití speciálně vyvinutého čisticího granulátu může dojít ke změně zabarvení a vzniku černých skvrn. To vede k dlouhému náběhu a vzniku nadměrného množství zmetků, kterému lze předejít,“ říká Graziano Pestarino, ředitel pro rozvoj obchodu ve společnosti Chem-Trend.

Dokonce ještě několik hodin po obnovení výroby je možné, že se karbonizace rozpustí a kontaminují konečné výrobky. V takovém případě se z důvodu zajištění kvality stává celá do té doby vyrobená šarže nepoužitelnou. Základní čištění vstřikovacího stroje a extrudru během uvádění zařízení mimo provoz může takovému scénáři zabránit. U složitých aplikací se často stává, že je nutné šnek zcela vyjmout ze stroje, aby bylo možné provést ruční čištění. To se v žádném případě netýká pouze plánovaného vypnutí: Naopak mnoho zpracovatelů termoplastů se s touto výzvou potýká při každé změně materiálu nebo barvy.

Rychlé čištění beze zbytků pomocí Ultra Purge™ 3615

Výrobci, kteří chtějí efektivně uvést stroje do provozu, mohou využít čisticí roztok, který zajistí snadné, rychlé a bezezbytkové čištění.

„Zvláště vhodným produktem z hlediska odstavení strojů z výroby je nová receptura od společnosti Chem-Trend: Ultra Purge™ 3615 je čisticí granulát připravený k použití, který se skládá z vysoce kvalitních termoplastických polymerů a vysoce účinných přísad,“ říká Pestarino.

Přípravek lze také použít k čištění šneku, válce a hlavy vyfukovacích strojů bez akumulátoru v rámci střídání barev. Otáčením šneku se systém prakticky sám „vyprázdní“. Protože se čisticí granulát nelepí na kov, je vyjímání šneku mnohem snazší. Při běžném používání při provádění údržby může dokonce zcela zabránit vzniku kontaminace. Ultra Purge™ 3615 lze použít i v případech mimo delší odstavení výroby, a to za účelem rychlé změny materiálu a barvy.

Kromě použití při uvádění strojů mimo provoz, při extruzním vyfukování tvarovaných dílů a vytlačování vyfukovaných fólií se tento produkt úspěšně používá také při výrobě směsí, kde jsou často stanoveny přesné specifikace procesu, které vyžadují pravidelné vyjímání šneku. Možný rozsah použití sahá až do teplot zpracování 300 °C. Dále lze čisticí granulát bez obav používat v potravinářském sektoru, protože je schválen v EU a USA pro nepřímý styk s potravinami.

Přehled vlastností Ultra Purge™ 3615:

  • Rychlý čisticí účinek a vysoká účinnost
  • Snadné používání
  • Bez zápachu
  • V souladu s americkými předpisy pro materiály přicházející do styku s potravinami (21 CFR) i s nařízením EU č. 10/2011.

 

Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.