Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Zavedení systému Chemlease® tvořeného finálním nátěrem a separačním prostředkem výrazně zvyšuje efektivitu výroby motorových člunů.

Případová studie kompozitů: Klidnější vody pro výrobce motorových člunů.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Přední výrobce v odvětví volnočasových plavidel se ocitl před výrazným výrobním problémem při výrobě forem na lodní trupy a paluby a malých součástek výchozích modelů. Bylo nutné investovat nesčetné hodiny práce do dodatečných úprav každé jednotlivé formy.

Společnosti Chem-Trend se podařilo nalézt kombinaci finálního nátěru a separačního prostředku, která nejen odstranila tyto problémy, ale rovněž zpochybnila nutnost užívání voskové pasty, které je v tomto odvětví běžné. Zavedením jedinečného hybridního separačního roztoku, který kombinuje výhody voskové pasty se skutečným semipermanentním tekutým přípravkem, se výrobci podařilo dosáhnout mimořádně uspokojivých výsledků, v důsledku čehož bylo toto řešení implementováno v celém podniku.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Firma Chem-Trend poskytla týmu zákazníka během celého procesu intenzivní podporu. V závodě jsme sledovali celý výrobní proces. Díky tomu se nám podařilo rychle nalézt problémové oblasti a rovněž možnosti zvýšení efektivity výroby.

Ve výrobním procesu jsme se zabývali dvěma extrémními situacemi:

  1. Ulpívání produktů na formě kvůli nadměrné drsnosti povrchu
  2. Předčasné oddělování kvůli nesprávnému řízení procesu

Naše výzkumné a vývojové týmy vypracovaly společně s distribučním oddělením a technickým servisem na místě nejlepší postup pro tohoto zákazníka a v laboratoři postupně otestovaly 40 různých kombinací výrobků. Tím se omezila šíře výběru a na místě u zákazníka se testovala pouze ta nejlepší řešení. Díky tomu zákazník téměř nemusel přerušovat výrobu a zbytečné zatížení se mu podařilo eliminovat interními zkouškami. Společně jsme nalezli řešení, které poskytlo veskrze lepší výsledky a eliminovalo nutnost dodatečných úprav.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Pro perfektní řešení jsme zkombinovali přípravky Chemlease® Sealer 2697 a Chemlease® 2185. Využití semipermanentního separačního prostředku namísto vosku obvyklého v tomto odvětví se příznivě projevilo na výrobním procesu.

Nanášení voskové pasty je velmi pracné a vytvoření povrchu třídy A leštěním stojí mnoho času a námahy. Zejména v teplém prostředí tato práce zaměstnance rychle unaví.

Nový systém byl zákazníkovi představen v rámci zkušebního výrobního cyklu a neprojevily se při něm žádné známky ulpívání nebo oddělování. Po zkušebním cyklu rychle následovaly zkoušky při výrobě malé skříňové konzoly a modelu pro palubu o délce 20 m. Výsledky byly v obou případech jednoznačné. Oddělování bylo u modelů prakticky eliminováno a díky tomu bylo testování výrobků rozšířeno do všech výrobních závodů.

> 1,5 mil. USD Dosažena výrazná úspora nákladů při každoroční výrobě forem
> 1,5 mil. USD
Dosažena výrazná úspora nákladů při každoroční výrobě forem
16 000 hodin Eliminovaný počet pracovních hodin za rok vynaložených na dodatečné úpravy
16 000 hodin
Eliminovaný počet pracovních hodin za rok vynaložených na dodatečné úpravy
40 % Zkrácení průměrné doby oddělování.
40 %
Zkrácení průměrné doby oddělování.

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Úspora energie díky zeštíhlení procesů
  • Nižší spotřeba přípravku
  • Materials
  • Energy
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.