Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Separační prostředky pro odformování rotorových lopatek z kompozitů pro větrné elektrárny optimalizují celý výrobní proces.

Případová studie kompozitů: Odformování ve velkém stylu.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Potenciál větrné energie je značný, s příslušným výrobním procesem jsou však spojeny jisté výzvy. Při výrobě velkých dílů se používají drahé suroviny a složité, diferencované technologie tváření. Při spolupráci s velkým výrobcem rotorových lopatek vyráběných na míru pro větrné elektrárny jsme objevili svět plný možností. Nahradili jsme výrobek dosud používaný zákazníkem separačním roztokem firmy Chem-Trend, který umožnil nejen vyšší spolehlivost výrobku, ale v konečném důsledku také optimalizaci celého výrobního postupu. Přispěli k tomu mimo jiné i naše kolegyně a kolegové z oddělení výzkumu a vývoje (F&E), naši techničtí aplikační specialisté a rovněž naše logistika a poradenství pro zákazníky. Podařilo se zkrátit výrobní cykly, zvýšit bezpečnost na pracovišti a začal se používat ekologicky šetrnější separační prostředek.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Naše oddělení F&E dokázalo vytvořit přesně takové podmínky, které byly nutné k tomu, abychom mohli dospět k cílům, které si zákazník stanovil. Chtěli jsme nejen zopakovat dosavadní výsledky, ale hlavně optimalizovat výkonnost. Ve společnosti Chem-Trend se vždy zaměřuje pozornost na zvýšení produktivity a minimalizaci zmetkovitosti.

Společnost Chem-Trend nadto poskytla podporu výrobních procesů na místě a rovněž technickou podporu. Mimo jiné byli zaměstnanci jednotlivě proškoleni ohledně používání výrobků Chemlease®. Přechod na výrobu systému separačních prostředků v blízkosti zákazníka umožnil zvýšení efektivity a zjednodušenou správu zásob.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Během fáze testování jsme používali kombinaci separačního prostředku Chemlease®, finálního nátěru a speciálního čisticího přípravku na formy, abychom vytvořili účinný a komplexní separační systém. Společně se zákazníkem jsme vyvinuli postřikovací stírače, abychom zjednodušili aplikaci. Naši inženýři komplexně prozkoumali, nakolik použití procesních chemikálií působí v rozporu se specifickými potřebami zákazníka. Z toho vyplynulo množství námětů ke zlepšení. Díky optimalizaci logistiky se nám podařilo zaručit, že zákazník měl náš výrobek vždy k dispozici v potřebném množství a kvalitě. Tím se zabránilo prostojům v důsledku nedostupnosti separačních prostředků. Díky regionální blízkosti zákazníkovi se nám podařilo připravit potřebná řešení rychle a proaktivně.

12 % Díky školením a příslušnému vybavení se zákazníkovi podařilo snížit množství odpadu ze separačního prostředku o 12 %.
12 %
Díky školením a příslušnému vybavení se zákazníkovi podařilo snížit množství odpadu ze separačního prostředku o 12 %.
ze 45 dní na 5 dní Díky podpoře společnosti Chem-Trend se podařilo průběžnou dobu zkrátit ze 45 dnů na 5 dnů.
ze 45 dní na 5 dní
Díky podpoře společnosti Chem-Trend se podařilo průběžnou dobu zkrátit ze 45 dnů na 5 dnů.

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Snížení spotřeby energie díky omezení výpadků výroby.
  • Díky použití postřikovacích stíračů stačilo použití menšího množství separačního prostředku a vzniklo menší množství odpadu ze separačního prostředku.
  • Díky použití separačních prostředků vyráběných v blízkosti provozu zákazníka se omezila spotřeba energie potřebné pro zámořskou přepravu a emise, které tato doprava produkuje.
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.