Česká republika
 
13 září, 2023

Společnost Chem-Trend představuje novou řadu produktů zcela bez obsahu fluoru

Mnichov, 13. září – Společnost Chem-Trend, která je součástí skupiny Freudenberg Chemical Specialities Group a celosvětovým lídrem ve vývoji vysoce kvalitních separačních prostředků, čisticích směsí a dalších procesních chemikálií, představila novou produktovou řadu separačních prostředků. Nové portfolio zcela vylučuje použití fluorovaných látek. Separační prostředky přitom nadále nabízejí vysoce kvalitní účinnost. Tato iniciativa byla poprvé zmíněna v nové zprávě o trvalé udržitelnosti společnosti.

Od začátku července 2023 nabízí společnost Chem-Trend v Evropě pro průmyslovou výrobu lisované pryže separační prostředky zcela bez obsahu fluorovaných látek. Kromě toho, že Chem-Trend významně přispívá k trvalé udržitelnosti, nabízí i nadále vysoce kvalitní separační vlastnosti. Použité suroviny jsou navíc z velké části získávány z místních zdrojů, takže se významně zkracují dopravní trasy, což přispívá k dalšímu snížení emisí CO2 a k posílení stability dodavatelských řetězců.

„Používání PFAS je stále více omezováno předpisy. Již nyní však děláme rozhodující krok vpřed a do konce roku 2023 eliminujeme z našeho evropského portfolia produktů všechny fluorované látky – pro gumárenský sektor to platí okamžitě,“ říká Stephan Reimers, technický manažer pro kaučuk ve společnosti Chem-Trend. „Spojením ekologické kompatibility a vysoké účinnosti jednoznačně překračujeme současné průmyslové standardy.

V posledních letech společnost, která je součástí skupiny Freudenberg, investovala značné prostředky napříč odděleními do vývoje nových řešení, aby se její vize eliminace PFAS stala skutečností. Důraz byl kladen na spolupráci mezi funkčními oblastmi výzkumu a vývoje, výroby a prodeje. Výzkumné a vývojové činnosti se týkaly hledání a testování náhrad fluoropolymerů a zároveň zajišťovaly splnění nebo překonání budoucích požadavků zákazníků.

„Trvalá udržitelnost byla pro společnost Chem-Trend vždy základním cílem. Naši zákazníci nás také stále častěji žádají o ekologická řešení. Vývoj receptur, které nevyžadují chemické látky PFAS, byl proto pro nás vysokou prioritou. Skutečnost, že se nám v krátké době podařilo vyvinout produkty zcela bez obsahu fluoru, podtrhuje vysokou inovační schopnost naší společnosti,“ říká Jean-Philippe Bruyère, evropský obchodní manažer pro pryže.

Společnost Chem-Trend těší zejména trvale pozitivní ohlasy zákazníků z gumárenského průmyslu, kteří již inovativní řešení používají: Chválí nové produkty jak z hlediska trvalé udržitelnosti, tak z hlediska jejich separačních vlastností.

Tato rozsáhlá iniciativa byla představena v nedávno zveřejněné zprávě o trvalé udržitelnosti společnosti Chem-Trend. Zpráva informuje o pokroku společnosti Chem-Trend v plnění nejdůležitějších cílů trvalé udržitelnosti: Snížení emisí CO2, spotřeby vody a produkce odpadů a zvýšení recyklace materiálů. Ukazuje také, jaká opatření jsou přijímána k dosažení těchto cílů. Patří mezi ně snížení uhlíkové stopy prostřednictvím optimalizovaných dodavatelských řetězců. Zvláště důležité je získání stříbrného ratingu při hodnocení trvalé udržitelnosti od společnosti EcoVadis, jednoho z předních světových poskytovatelů hodnocení trvalé udržitelnosti.

Značka koncernu Freudenberg.