Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Zvýšení produktivity výrobce předvulkanizovaných běhounů pneumatik novým separačním prostředkem.

Případová studie pneumatik: Vysoce kvalitní pneumatiky.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Vysoký počet závad při odformování způsobuje vysokou míru zmetkovitosti a vysoké náklady výrobcům předvulkanizovaných běhounů pro protektorování pneumatik.

U předního výrobce běhounů pneumatik se přechodem ze silikonové emulze ředěné vodou na semipermanentní separační prostředek na formy podařilo omezit závady během odformování asi o 75 %. Navíc se spotřeba separačního prostředku snížila přibližně o polovinu. Navíc zákazník získal i čistější vzhled běhounů pneumatik.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Při vícestupňovém procesu jsme společně s výrobcem analyzovali situaci a identifikovali jsme více možností řešení. Podařilo se nám optimalizovat aplikaci spreje a ohledně optimální techniky nanášení jsme poté vyškolili zaměstnance, aby byla zaručena maximální efektivita.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Oproti ředěné silikonové emulze, kterou zákazník používal předtím, je náš roztok připraven k okamžitému použití a nevyžaduje ředění ani jinou přípravu. Oproti předchozímu výrobnímu procesu zákazníka, v jehož rámci se emulze musela nanášet při každém cyklu odformování, se použitím semipermanentního separačního prostředku podařilo frekvenci nástřiku snížit na několik cyklů za den. Navíc se podařilo výrazně snížit počet cyklů čištění forem. Na povrch běhounu se rovněž přenáší pouze minimální, neviditelné množství semipermanentního separačního prostředku.

Použití semipermanentního separačního prostředku mělo pozitivní vliv na více procesních fází během výroby předvulkanizovaných běhounů pneumatik. Spotřebuje se asi o 45 % méně separačního prostředku, snižuje se frekvence nástřiku, prodlouží se životnost forem a zlepší se vzhled běhounů.

O 75 % méně vadných výrobků
O 75 %
méně vadných výrobků
O 45 % nižší spotřeba separačního prostředku
O 45 %
nižší spotřeba separačního prostředku

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Méně odpadních produktů ze surovin v důsledku nižšího počtu vadných odformování.
  • Nižší spotřeba separačního prostředku, která snižuje i nároky na přepravu a balení, což se pozitivně projeví na životním prostředí.
  • Snížení četnosti čištění a použití potřebných čisticích přípravků.
  • Materials
  • Waste
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.