Česká republika
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Menší znečištění forem při výrobě silikonových těsnění.

Omezení znečištění formy při výrobě silikonových těsnění

Případová studie lisování pryže:
Nižší náročnost čištění pro lepší vytížení a vyšší efektivitu.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Velký výrobce těsnění vyráběných vstřikovým litím z HCR silikonu (VMQ) pro různé průmyslové aplikace používal na různých výrobních linkách více různých separačních prostředků. Během rutinního servisního zásahu u tohoto zákazníka si specialista firmy Chem-Trend povšiml viditelného znečištění forem na výrobní lince na silikonová těsnění, na které se nepoužíval výrobek značky Chem-Trend. Ukázalo se, že usazeniny v této formě jsou již dlouho přetrvávajícím a neřešeným problémem. Náš expert na separační prostředky pro formy na silikonový kaučuk byl přesvědčen, že tento problém lze vyřešit pomocí techniky od firmy Chem-Trend a ihned navrhl postup zkušební výroby. Zákazník souhlasil a během několika málo týdnů byly zahájeny pokusy se separačními prostředky Mono-Coat®, jejichž složení bylo speciálně upraveno pro tváření silikonových dílů. Při těchto pokusech se vyráběly díly ze dvou různých silikonových hmot. 

Přípravek Mono-Coat® byl zvolen jako nejlepší alternativa pro zahájení dlouhodobé zkušební výroby v trvání asi dvou měsíců. Po této pokusné fázi bylo zřejmé, že skončila úspěšně: Znečištění forem se dramaticky snížilo a doba mezi čisticími cykly se prodloužila o 50 %.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Díky našemu vztahu, který se vyznačuje dobrou spoluprací a velkou důvěrou, se zákazník při snaze o zvýšení efektivity výroby zcela spolehl na našeho specialistu na silikon. Náš návrh, aby se při výrobě těsnění ze silikonového kaučuku vyzkoušelo v různých strojích na vstřikové lití více přípravků na vodní bázi, se setkal se souhlasem. Samotná forma měla mimořádně složitou geometrii a umožňovala proto pouze ruční nanášení separačního prostředku štětečkem. Pokusy prokázaly, že přípravek Mono-Coat® představuje nejvýkonnější alternativu pro omezení tvorby problematických usazenin ve formách a také pro současné zvýšení produktivity.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Separační prostředek Mono-Coat® na vodní bázi byl identifikován jako nejlepší řešení. Umožnil výrazné snížení přenosu na formu a lepší odformování než konkurenční výrobky. Jeho složení na vodní bázi zlepšilo pracovní prostředí, protože při jeho nanášení se neuvolňují žádné prchavé organické sloučeniny. Přípravek Mono-Coat® nejen výrazně omezil znečištění forem, ale rovněž přispěl k prodloužení intervalu mezi čisticími cykly o 50 %. Všechny zákazníkovy linky na vstřikové lití silikonu nyní pracují pouze se separačním prostředkem Mono-Coat® a efektivita výroby se zvýšila o 34 %. Separační prostředky Mono-Coat® od firmy Chem-Trend jsou vhodné pro všechny nástřikové systémy pro silikon a všechny geometrie forem.

50% Prodloužení doby mezi odstávkami kvůli čištění
50%
Prodloužení doby mezi odstávkami kvůli čištění
34% Zvýšení produktivity výroby
34%
Zvýšení produktivity výroby
O +35 hodin za rok prodloužení doby provozu
O +35
hodin za rok prodloužení doby provozu
INFORMACE O DATECH
50% Prodloužení doby mezi odstávkami kvůli čištění
34% Zvýšení produktivity výroby
O +35 hodin za rok prodloužení doby provozu

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Nižší spotřeba materiálu a energie díky méně časté nutnosti čištění forem
  • Nižší spotřeba energie díky menšímu počtu přerušení výroby
  • Technologie separačních prostředků na vodní bázi přispívá k vyšší čistotě pracovního prostředí, protože při jejich nanášení se neuvolňují žádné prchavé organické sloučeniny.
  • Waste
  • Energy
  • Emissions
Práce se systémem CHEMPIONS zajišťuje lepší využití stroje a vyšší efektivitu výroby.
Snadné vyjímání dílů z VMQ ze složitých forem! (PDF, 83 KB)
PDF
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.