Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Mazivo pro nástřik preforem výrazně zvyšuje kvalitu a zlepšuje vzhled lahviček.

Případová studie termoplastů:
Maziva Lusin® poskytují mnoho výhod během celého výrobního řetězce od výroby preforem přes přepravu až po vyfukování hotových lahviček na kosmetiku.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Nadnárodní výrobce obalů, který vyrábí PET předlisky (preformy) a lahvičky pro výrobce prémiové kosmetiky, zaznamenal vysokou zmetkovitost kvůli nedostatečné kvalitě. Na jedné straně způsoboval oválný tvar lahviček časté odstávky dopravníkového pásu, na druhé straně nevyhovovala podstatná část vyfouknutých lahviček kvalitativním požadavkům, ale objevovaly se na nich škrábance, měly nedostatečný povrchový lesk a odlišné rozměry. Vzhledem k našim technickým schopnostem a našemu know-how při zpracování termoplastů se tento výrobce obrátil na oddělení péče o zákazníky firmy Chem-Trend se žádostí o vyřešení těchto problémů.

Bylo vyzkoušeno mazivo Lusin® Lub O 32 F a dosáhlo lepších výsledků než konkurenční výrobky. Výrobce a náš specialista na termoplasty společně stanovili vhodný způsob aplikace maziva Lusin®, aby se podařilo zvládnout problémy s kvalitou a zvýšit efektivitu výroby. Díky této změně se výrobci podařilo zvýšit kapacitu výroby o 5 % a současně snížit počet zmetků při výrobě lahviček způsobený poškrábáním o 5 %. Další přínos se projevil při přepravě, při níž se nyní do oktabínů vešlo o 15 % více předlisků.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Naši regionální experti na termoplasty se vypravili do výrobních závodů, aby mohli identifikovat parametry rozhodující pro nalezení řešení, a zkoumali každou jednotlivou technologickou fázi od výroby PET předlisků v jednom závodě až po etiketování a plnění vyfouknutých lahviček v jiném závodě vzdáleném 350 km.

Preformy, které nebyly souvisle pokryté mazivem, měly tendenci se vzájemně vzpříčit. Tak vznikly škrábance během manipulace a přepravy a snížil se lesk vyrobených lahviček. Ostré hrany PET lahviček rovněž ztěžovaly výrobní proces (např. při přiřazení lahvičky a uzávěru) a vyjímání lahviček z Big Bagů způsobovalo zdržení výroby.

Obrázek A: Geometrický správně tvarovaný tvar s ostrými hranami
Obrázek B: Nedostatečný tvarovaný geometrický tvar

 

Kvůli oválnému tvaru lahviček se často zablokovaly zatáčky dopravníku a statický náboj vzniklý třením ztěžoval etiketování kvůli deformacím lahviček nebo kvůli výskytu vzduchových bublin v plnicí stanici.

Pro zlepšení nanášení vyvinul výrobce zařízení, které nanáší čisté (neředěné) mazivo v nepatrném množství v řádu mikrogramů na vnější stranu jednotlivých předlisků. Při použití v tomto zařízení způsobilo mazivo Lusin® masivní omezení množení mikroorganismů, takže se podařilo zkrátit dobu čištění nástřikového systému oproti předchozímu přípravku na vodní bázi o 77 %.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Naším mazivem Lusin® Lub O 32 F jsme pomohli zjednodušit proces nástřiku milionů předlisků za rok a dosahovat při něm opakovaně dobrých výsledků. Tím, že se PET předlisky bezprostředně po vstřikovém lití ošetří nepatrným množstvím maziva, se podařilo zabránit vzpříčení, které je typické pro PET výlisky.

Ať již při plnění předlisků do oktabínů nebo při etiketování hotových lahviček ve vzdálenosti mnoha set kilometrů se ukázalo, že celý výrobní proces zlepšilo větší množství preforem v jedné dodávce, zlepšení vyfukování složitě tvarovaných preforem, rychlejší vyjímání hotových lahviček z Big Bagů, menší počet zablokování dopravníkových pásů, vyšší výrobní kapacita a snazší etiketování.
Lusin® Lub O 32 F nevyžaduje ředění deionizovanou vodou a je velmi odolný vůči růstu mikroorganismů, což bezprostředně přispělo ke zkrácení doby čištění nástřikového systému o 77 %.

15% Zvýšení efektivity přepravy
15%
Zvýšení efektivity přepravy
5% Vyšší výrobní kapacita
5%
Vyšší výrobní kapacita
77% Zkrácení doby čištění
77%
Zkrácení doby čištění

POZITIVNÍ DOPADY (HANDPRINT)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

 • Odstranění škrábanců na předliscích – nižší míra zmetkovitosti, zvýšený lesk lahviček, snadnější etiketování.
 • Snížení nákladů na přepravu a snížení emisí CO2 díky menšímu počtu přepravních jízd.
 • Snížení spotřeby vody – není třeba ředění maziva vodou – šetření zdrojů.
 • Méně mikrobiologického znečištění v důsledku ředění vodou.
 • Delší intervaly čištění nástřikového zařízení.
 • Méně zablokování dopravníkového systému, v důsledku toho vyšší výkon výroby.
 • Materials
 • Waste
 • Energy
 • Emissions
 • Water
KE STAŽENÍ
Konečně žádné poškrábání PET preforem! (PDF, 98 KB)
PDF
Mazivo Lusin® zlepšuje kvalitu a efektivitu procesu při plnění PET lahví vyfukováním. Chcete se dozvědět více? Pošlete nám žádost o bezplatnou konzultaci. Naši CHEMPIONS se těší na vaši podporu.
OBRAŤTE SE NA NAŠE CHEMPIONS
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.