Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Čisticí prostředek na formy Lusin® MC1718 účinně odstraňuje usazeniny ve formě při vstřikovém lití.

Pravidelná rutinní údržba čisticím přípravkem na formy snižuje náklady na údržbu a zmetkovitost.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Výrobci těžkých tlakových výlisků s citlivým povrchem se pouhým přechodem na jiné řešení čištění forem podařilo dosáhnout značných úspor nákladů. Silné usazeniny zbytků v dutinách forem si předtím vynutily pečlivou a intenzivní sanaci každé dva týdny a kvůli tomu se výroba na dva dny prakticky zastavila. Ve spolupráci s firmou Chem-Trend se nakonec podařilo otestovat pokročilý čisticí prostředek na formy. Díky této technologii se podařilo prodloužit interval čisticích cyklů na 6 týdnů. Výrazně snížená zmetkovitost a nižší náklady na údržbu přinesly úsporu asi 30 % nákladů.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Vstřikové lití těžkých a strukturovaných bílých výlisků s velkými, kritickými rozměry povrchu je často spojeno s vysokou mírou zmetkovitosti. Tak tomu bylo i v případě zmíněného výrobce. Regionální specialisté na zpracování plastů z firmy Chem-Trend navštívili výrobní linku a sledovali každou jednotlivou fázi procesu. Cílem bylo identifikovat okolnosti, které způsobovaly problémy. Výlisky se vyráběly ze skupin materiálů PC+ABS s ochranou proti hoření, které podporovaly postupné vytváření polymerových usazenin v dutinách forem. Jako přímý důsledek toho se povrch výlisků vypadal „flekatý“ a nerovně strukturovaný (srv. snímek před čištěním). Tyto nedostatky měly za následek nejen zvýšenou zmetkovitost, ale také nutnost rozsáhlých sanačních opatření.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Čisticí prostředek na formy Lusin® MC1718 byl doporučen a otestován na základě svých vynikajících čisticích účinků, protože tento přípravek prokazatelně výrazně omezuje tvorbu usazenin ve formě. Mezi cykly byl tento čisticí prostředek na formy aplikován přímo na dutinu formy. Po krátké době působení se polymerové usazeniny rozpustily a z formy byly odstraněny přímo probíhající výrobou výlisků. Bez nutnosti rozebírat formu nebo manipulovat s ní jako dříve umožnil tento postup rychlé a snadné čištění formy včetně důkladného čištění těžko přístupných částí. Nový přípravek byl úspěšně integrován do výrobních procesů jako součást nového, rutinního postupu údržby.

30% SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU
30%
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU
60-70% MÉNĚ SANAČNÍCH CYKLŮ ZA ROK
60-70%
MÉNĚ SANAČNÍCH CYKLŮ ZA ROK
11% MÉNĚ ZMETKOVÝCH DÍLŮ
11%
MÉNĚ ZMETKOVÝCH DÍLŮ

POZITIVNÍ DOPADY (HANDPRINT)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Méně zmetkového materiálu, díky tomu snížení celkového množství odpadu
  • Zlepšení energetické efektivity na vyrobený díl
  • Waste
  • Energy
KE STAŽENÍ
Lusin® MC1718 odstraňuje usazeniny při vstřikovém lití (PDF, 155 KB)
PDF
Další informace o čističi prostredek na formy Lusin® MC1718
Čisticí prostředek na formy Lusin® MC1718
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.