Česká republika
Technický článek

Minimalizace zablokování při procesu výroby PET lahví

Lusin® Lub O32F od firmy Chem-Trend je mazivo, které při výrobě PET lahví zajišťuje to, aby lahve mohly volně vůči sobě rotovat. Současně funguje jako separátor a snižuje nebezpečí poškození lahví nebo jejich ulpívání ve formě. Lusin® Lub O32F navíc chrání PET předlisky před poškrábáním a zaprášením. Tento výrobek neobsahuje rozpouštědla, silikon ani halogeny a lze jej snadno smývat vodou.

Tento technický článek byl publikován v magazínu PETplanet Insider, roč. 20, č. 01+02/19. Vydavatel nám udělil souhlas s tím, abychom na svém webu uveřejnili čeština překlad.


 

Disponibilita ve výrobě PET lahví zaměřené na udržitelnost

Minimalizace zablokování

Při výrobě PET lahví znamená prostoj pouhých několika minut totéž co výrobní ztrátu několika tisíc lahví. A v našem světě, který se stále více zaměřuje na ochranu životního prostředí, se mohou strategie zvýšení disponibility ocitnout v rozporu se stále přísnějšími kritérii udržitelnosti. Údaje ukazují, že mazivo nanesené na vnější straně předlisků nebo lahví zvyšuje kluznost na kontaktních plochách mezi vytvarovanými lahvemi a současně funguje jako separátor – a je při tom šetrné k životnímu prostředí.

L’application d’un film de glissement mince sur la surface des bouteilles leur permet de tourner librement les unes contre les autres. (© illustration by Steidle)

Nanesení tenké klouzavé vrstvičky na povrch lahví umožňuje volnou rotaci lahví vůči sobě. (obrázek z firmy Steidle)

Zablokování představuje u linek na tvarování PET lahví ve vyfukovací formě zvláštní výzvu. Působením tření mezi lahvemi dochází při přepravě vzduchovými dopravníky především po vytvarování k zablokování na přepravních kolejnicích. V důsledku koeficientu tření nejsou vytvarované lahve během přepravy dopravníkovými systémy stabilní a přichytí se k sobě. To vede k jejich vychýlení do vějíře na přepravních kolejnicích, což je zpravidla zpozorováno až při zastavení výroby.

Pomocné přípravky pro výrobní proces

Je důležité, aby lahve na přepravních kolejnicích mohly volně rotovat, protože jinak dojde k zablokování. Strategie prevence zablokování se musí použít především v zatáčkách a stoupáních dopravníkových systémů. Společnost Chem-Trend dodává výrobek, který zvýší efektivitu vzduchových dopravníků pro výrobky z materiálu PET.

Tento výrobek se nanáší jako mazivo na vnější stranu předlisků nebo lahví v uzlových bodech výrobní linky na výrobky z PET. Lze jej použít během výroby předlisků nebo po vyfukování ve formách.

Výrobek se na předlisky nebo lahve nanáší nástřikem pomocí libovolného nástřikového systému. Osvědčený a velmi efektivní systém je technologie PIC (Process Integrated Coating) firmy Steidle GmbH z Leverkusenu, Německo.

Jednatel tohoto podniku Rolf Lamers říká:„Díky vytvoření extrémně tenké kluzné vrstvičky na povrchu tvořené přípravkem Lusin® Lub O32F mohou PET lahve vůči sobě volně rotovat. Tím se minimalizuje zablokování a přeprava PET lahví je výrazně plynulejší. “

Optimalizace kluznosti na kontaktních plochách mezi lahvemi vytvarovanými ve formách zvyšuje produktivitu, protože se tak minimalizuje možnost zablokování na přepravních kolejnicích. Nástřik navíc tvoří ochrannou vrstvu kolem předlisků, která vydrží ještě i dlouho po vytvarování ve formě a přepravě.

Optimalizace procesu separace

Další výhodou tohoto maziva je jeho separační účinek, díky kterému se snižuje riziko poškození. Rovněž ulpívání lahví na formách se negativně projevuje na trvání výrobních cyklů, což zvyšuje náklady na lahev a zmetkovitost. Při vyhazování lahví z forem zajistí toto mazivo rychlé a čisté oddělení.

Mazivo nanášené přímo na předlisek se rovnoměrně rozprostře po povrchu vyfukovacích forem a zaručí tak hladké a rovnoměrné rozprostření na lahvích vyfouknutých ve formách. Protože mazivo zůstane tekuté, nehrozí nebezpečí vzniku ztvrdlých usazenin.

Pomocný přípravek pro výrobu PET lahví podporující udržitelnost, který omezuje poškození.

Někdy se předlisky před uskladněním v oktabínech vyprazdňují. I přes veškerou opatrnost při tom může dojít k poškrábání nebo jinému poškození.

Toto poškození má značné důsledky na absorpci tepla u předlisků z PET při vyfukování ve formě a na vzhled hotových výrobků.

Mazivo výrazně zlepšuje odolnost proti poškrábání plastových povrchů při přepravě a manipulaci. Mazací schopnosti výrobku navíc zabraňují znečištění, protože se vytvoří ochranná vrstva proti prachu a zvýší se lesk vytvarovaných lahví. Další výhodou přípravku Lusin® Lub O32F je optimalizace hromadného nakládání do kontejnerů, což výrazně snižuje náklady na přepravu.

Lusin® Lub O32F plní požadavky stanovené v normě 21 CFR §175. 300. Tento výrobek neobsahuje rozpouštědla, silikon ani halogeny a lze jej smývat vodou. Tím tvoří ekologicky šetrné řešení mnoha problémů, které vznikají při výrobě PET předlisků a při vyfukování ve formách.

KE STAŽENÍ
Tento technický článek (v angličtině) byl publikován v magazínu PETplanet Insider, roč. 20, č. 01+02/19. (PDF, 654 KB)
PDF
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.