Česká republika

Usazeniny abrazivního materiálu

Co to je

Usazeniny u tvarovaného materiálu se mohou negativně projevit na výkonu při procesu tváření ohledně přenosu žáru, přesnosti rozměrů výlisků, vzhledu a efektivity procesů.

Co to způsobuje

Při výrobě pohyblivých dílů (třecích komponent) vyvolává problémy s usazeninami zejména to, že chybí bariérová vrstva. Tvarovaný materiál se hromadí na povrchu nástroje nebo na vedlejších produktech a usazeninách vzniklých během procesu tváření. Jeden z důvodů pravděpodobně spočívá ve výběru separačního prostředku, který je nevhodný pro dané procesní podmínky (nekompatibilní s procesní teplotou, nedostatečná tvorba filmu atd.). Příčinou může být i aplikační chyba (nedostatečná vrstvička separačního prostředku na formě) nebo nedostatečná fyzikální a/nebo chemická odolnost použitého separačního prostředku s ohledem na tvarovaný materiál, který v takovém případě pronikne vrstvičkou separačního prostředku a fyzikálně nebo chemicky ulpívá na formě.

Řešení

Usazeniny mohou trvale narušit výrobní procesy a způsobit neúměrné náklady na opravy, zmetky a zmařené zdroje. Společnost Chem-trend disponuje potřebným know-how a zkušenostmi, aby mohla nalézt příčiny takových nesnází a vytvořit pro tento problém typický při výrobě třecích komponent řešení na míru.

Pojďme to vyřešit společně
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.