Česká republika
 
7 listopadu, 2022

Účinnost čištění při výrobě tenkostěnných obalů

Výroba tenkostěnných obalů je mimořádně atraktivním trhem. Technický proces se však vyznačuje četnými výzvami. Patří mezi ně velmi složité formy s mnoha kavitami, extrémně nízká hmotnost dílů, vysoký objem výroby a potřeba vícenásobných, někdy radikálních změn barev.  Obtížný je zejména proces čištění. Jak se s těmito problémy vypořádávají plastikářské společnosti?

Tenkostěnné obaly jsou pro průmysl termoplastů stále důležitějším trhem. Stačí si vzpomenout na sáčky na zeleninu, obaly na kosmetiku jako jsou dávkovače očních kapek nebo na rostoucí počet zdravotnických výrobků. Podle informací od společnosti Mordor Intelligence, která se zabývá průzkumem trhu, měl trh s tenkostěnnými obaly v roce 2020 hodnotu 38,58 miliard USD a očekává se, že do roku 2026 dosáhne 55,92 miliard USD. Výroba se však vyznačuje velmi složitými formami s extrémně nízkými hmotnostmi dílů, vysokými objemy výroby a potřebou změny barvy.

Jednou z výzev při čištění vstřikovacích strojů pro výrobu tenkostěnných dílů je účinnost, mimo jiné z důvodu nízké viskozity: Výrobci hledají okamžitá řešení, která zabrání prostojům. Dalšími cíli jsou jednoduchý a rychlý způsob a snížení množství zmetků. Obzvláště obtížné je čištění horkých kanálů: Jejich efektivní čištění je možné pouze při lisování dílů.

Ultra Purge™ 1001 pro rychlé čištění za provozu Čištění vstřikovacích strojů s horkými kanály

Inovativním řešením pro proces čištění při výrobě tenkostěnných obalů je Ultra Purge™ 1001 od společnosti Chem-Trend – čisticí granulát připravený k použití, který byl vyvinut pro čištění polyolefinů s vysokou viskozitou a je vhodný pro použití ve vstřikovacích strojích. Umožňuje dokonce čištění během provozu s horkými kanály. Společnost Chem-Trend pomáhá výrobcům snížit dobu prostoje a zmetkovitost o 50 % díky používání tohoto produktu.

Ultra Purge™ 1001 se skládá z vysoce kvalitních termoplastických polymerů a vysoce účinných čisticích přísad. Všechny složky receptury splňují požadavky nařízení EU č. 10/2011 a legislativy USA (21 CFR) pro materiály přicházející do styku s potravinami. Shrnutí výhod:

  • Doporučeno pro tenkostěnné obalové materiály z polyolefinů.
  • Rychlý čisticí účinek
  • Snadné použití

Případová studie: Použití Ultra Purge ™ 1001

Vyžádejte si další informace o čisticích granulátech Chem-Trend pro potravinářské a zdravotnické aplikace.

Naši CHEMPIONS Vám rádi poradí.

 

Čištění výrobou dílů? Podívejte se na naše video o aplikaci.

Čištění výrobou dílů.

Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.