Česká republika
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Výrobce hnacích řemenů se spoléhá na nový separační prostředek na vodní bázi.

Případová studie lisování pryže: Výrobce hnacích řemenů se spoléhá na nový separační prostředek na vodní bázi.

Případová studie lisování pryže:
Rychlejší a efektivnější řešení pro změny barvy

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Výzkumný a vývojový tým společnosti Chem-Trend vyvinul nový separační prostředek na vodní bázi pro velkého výrobce dopravníkových řemenů. Oproti běžným separačním prostředkům na vodní bázi prodlužuje tento nový přípravek interval čištění forem, zkracuje dobu vyjmutí z formy a výrazně zlepšuje vzhled vyrobených řemenů.

Omezením nutnosti čištění forem na jedno čištění za směnu se nám podařilo prodloužit interval čištění nejméně o 50 procent. Tím se podařilo zvýšit efektivitu a produktivitu různých výrobních linek ve třísměnném provozu. Navíc se nám podařilo zkrátit dobu vyjmutí z formy na méně než 15 sekund a tím dále zvýšit kapacitu a celkovou rychlost výroby.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Formy na dopravníkové řemeny jsou zpravidla velké, což činí jejich čištění extrémně časově náročným. Proto prodloužení intervalu mezi čištěním forem – a přerušeními výroby, která jsou s tím spojena – poskytuje velkou šanci na zlepšení.

Před vývojem našeho nového přípravku dali zákazníci najevo, že jiné separační prostředky na trhu způsobují rychlou tvorbu usazenin a že jejich separační účinek není optimální. Tento zákazník zjistil při reorganizaci výrobního procesu problémy při procesu separace. Konkurenční výrobek, který zákazník testoval ve snaze odstranit problémy, způsobil nové problémy – formy se rychle znečišťovaly a separace si vyžádala více času.

Navíc byl povrch dílu ošetřeného separačním prostředkem poměrně mastný a jeho textura byla narušena. V důsledku toho byla efektivita výroby a výnosnost výroby trvale neuspokojivá.

Tým firmy Chem-Trend vyvinul přípravek, s nímž se podařilo vyřešit nejen jeden, ale hned všechny tyto problémy.

NAŠE ŘEŠENÍ.

V úzké spolupráci s podnikem jsme si utvořili jasnou představu o potřebách a procesech zákazníka. Techničtí experti firmy Chem-Trend postupně vypracovali řešení, které splnilo nebo dokonce překonalo cíle, které jsme si stanovili ohledně snadné separace, hromadění usazenin ve formách a přenosu separačního prostředku z formy na výrobek.

Dokázali jsme dosáhnout vyšší rychlosti, větší spolehlivosti a předvídatelnosti kvality výrobku i zvýšení produktivity. Vyvinutím jedinečného nového složení přípravku se nám podařilo systematicky zlepšit všechny fáze celého procesu.

Omezení nutnosti čištění forem z 1–2krát na 1krát za směnu
Omezení nutnosti čištění forem
z 1–2krát na 1krát za směnu
Zkrácení doby oddělení z formy z 20–30 sekund na méně než 15 sekund
Zkrácení doby oddělení z formy
z 20–30 sekund na méně než 15 sekund
INFORMACE O DATECH
Omezení nutnosti čištění forem z 1–2krát na 1krát za směnu
Zkrácení doby oddělení z formy z 20–30 sekund na méně než 15 sekund

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • omezení potřeby čištění, což rovněž vedlo ke snížení množství odpadu
  • zvýšení kvality výrobku, což vedlo ke snížení zmetkovitosti a omezení dodatečných úprav
  • omezení plýtvání energií díky menšímu počtu prostojů a zkrácení výrobního cyklu dílů
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.