Česká republika
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Separační prostředky na vodní bázi vytvářejí ve formách méně usazenin a vyžadují méně cyklů čištění, zatímco náklady klesají a kvalita dílů vzrůstá.

Případová studie lisování pryže: Separační prostředky na vodní bázi vytvářejí ve formách méně usazenin a vyžadují méně cyklů čištění, zatímco náklady klesají a kvalita dílů vzrůstá.

Případová studie lisování pryže:
Čistší odformování a zvýšená produktivita.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Známý podnik specializovaný na těsnicí materiál pro automobilový a letecký průmysl chtěl dosáhnout určitých optimalizací ve výrobě. Kromě zvýšení produktivity a snížení nákladů se měl rovněž snížit počet separačních prostředků, které se doposud používaly při lisování a na výrobní lince. Díky řešení poskytnutému společností Chem-Trend lze používat méně přípravků, míra zmetkovitosti se snížila o 75 % a kvalita dílů se zlepšila. Navíc se četnost čisticích cyklů snížila o 40–80 %; rovněž již nejsou potřebné těkavé organické látky. Práce operátora stroje je snadnější, náklady se snížily a zvýšila se kvalita finálních výrobků.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

V partnerské spolupráci se zákazníkem analyzovali specialisté firmy Chem-Trend výrobní procesy, aby nalezli potenciální řešení. Nejdříve jsme se podrobně zaměřili na proces tváření a použité nástroje, protože zde se pro příslušného zákazníka skrývaly největší výzvy. Po zevrubných konzultacích s vedoucími směn, technickými inženýry a jinými osobami, které se na výrobním procesu podílejí, jsme byli schopni poskytnout vzorky a podporu pro otestování našeho výrobku přímo na místě. Testy byly prováděny v divizi automobilových dílů, ve které se vyrábí těsnicí materiál. Po nalezení přesvědčivého řešení jsme pro inženýry a operátory strojů zorganizovali potřebnou technickou podporu. Navíc jsme uspořádali workshopy o různých technikách použití přípravku, aby i po jeho implementaci vše běželo hladce.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Podpořili jsme tohoto zákazníka při přechodu z konvenční kombinace 3 přípravků na jediný separační prostředek Chem-Trend kompletně na vodní bázi pro lisování i výrobní linku. Přípravek snížil množství usazeniny ve formě, nedošlo k přenosu separačního prostředku na výlisky a prchavé organické sloučeniny se na procesu vůbec nepodílely.

Výsledek: Nižší zmetkovitost, menší znečištění forem, méně čisticích cyklů a kvalitnější finální výrobky a zdravější pracovní prostředí. Cíle stanovené podnikem jako menší spotřeba separačního prostředku, snížení nákladů a zvýšení produktivity byly vysoce překročeny.

75 % celkové snížení zmetkovitosti
75 %
celkové snížení zmetkovitosti
33 % menší spotřeba separačního prostředku
33 %
menší spotřeba separačního prostředku
60 % v průměru méně čisticích cyklů při čištění forem
60 %
v průměru méně čisticích cyklů při čištění forem
INFORMACE O DATECH
75 % celkové snížení zmetkovitosti
33 % menší spotřeba separačního prostředku
60 % v průměru méně čisticích cyklů při čištění forem

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Snížení množství odpadního materiálů (zmetků) a spotřeby energie díky prodloužení intervalu mezi nutnými čištěními forem
  • Snížení počtu separačních přípravků a spotřeby separačního přípravku
  • Snížení spotřeby energie, protože náklady na dopravu výrobku jsou výrazně nižší než před přechodem na nový přípravek
  • Díky přechodu na ekologicky šetrný separační prostředek na vodní bázi již nejsou zapotřebí prchavé organické sloučeniny.
  • Materials
  • Waste
  • Energy
  • Emissions
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.