Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Rychlejší, bezpečnější, spolehlivější. Kde je pára, je rovněž potenciál ke zlepšení.

Případová studie dřevěných kompozitních materiálů: rychlejší, bezpečnější.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Přední světový výrobce dřevěných kompozitních materiálů se ocitl před problémem efektivity. Týmu společnosti Chem-Trend se podrobným a komplexním přístupem k řešení podařilo dosáhnout procesních zlepšení. Vývin páry typický pro průvodní výrobní proces a ztráta separačního prostředku v důsledku nadměrného rozptylu se podařilo odstranit a u všech tlouštěk desek a teplotních profilů se podařilo dosáhnout lepších výsledků. Náš tým navíc zákazníkovi zprostředkoval možnost zvýšit nanášení množství separačního prostředku tam, kde je třeba, aniž by to způsobil nekontrolovaný nárůst tlaku v lisu. Pomohli jsme zvýšit rychlost výroby o 5–7 % zvýšením nanášeného množství přípravku a současně zkrátit odstávku na změnu o 2 %. To výrobě přineslo rekordní měsíce.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Výrobce dřevěných kompozitních materiálů si přál vyvážený přístup, který by přinesl jak řešení problému nedostatečného nástřiku, tak nadměrného rozptylu. Nanesení příliš malého množství separačního prostředku v sobě skrývá riziko, že se velké části neoddělí tak, jak je to žádoucí, a personál je nucen snažit se odstranit vzniklé ulpělé zbytky z horkého lisu. Nanášení zvýšeného množství separačního prostředku předchází ulpívání zbytků a případně umožní i mírné zvýšení kapacity výroby. Metoda nadměrného nástřiku, která byla kvůli tomu preferována, však způsobila vznik usazenin separačního prostředku, příliš vysoké opotřebení filtru a zvýšený vývin páry. Díky kombinaci znalostí výrobního zařízení a výrobku se složením separačního prostředku vytvořeným na míru se nám společně s výrobce podařilo tyto nedostatky odstranit.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Náš výzkumný a vývojový tým provedl společně se zákazníkem několik pokusů ve výrobě a souběžně s tím vyškolil personál obsluhy. Toto úsilí vedlo k nalezení řešení bez vzniku kouře a současně k odstranění problémů vzniklých nadměrným nástřikem při současném zvýšení celkové produktivity.

O 5–7 % vyšší rychlost výroby
O 5–7 %
vyšší rychlost výroby
2 % Zkrácení odstávky na změnu o 2 %
2 %
Zkrácení odstávky na změnu o 2 %

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Méně odpadního výrobku díky omezení nadměrného nástřiku.
  • Méně plýtvání energií díky omezení odstávek výrobní linky.
  • Vyšší čistota a bezpečnost na pracovišti.

*Případová studie z amerického trhu

  • Materials
  • Waste
  • Health
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.