Česká republika
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Nový separační prostředek úspěšně omezuje ucpávání nástřikového systému.

Případová studie lisování pryže: Nový separační prostředek úspěšně omezuje ucpávání nástřikového systému.

Případová studie lisování pryže:
Vyřešení složitého problému jedním přípravkem

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Jízda autem není už z povahy věci bezproblémová a snadná. Je to technologická výzva, která vyžaduje pečlivou kalibraci složitého systému. A výroba každé součástky tohoto systému tak vyžaduje nejvyšší přesnost, aby bylo možné dosáhnout vynikajících výsledků. Když byl jeden světový koncern v odvětví odpružení a tlumení v automobilech konfrontován s problémem vysoké zmetkovitosti v důsledku ucpávání nástřikového systému separačního roztoku, ujali jsme se tohoto problému. Zjistili jsme, že koncern před nedávnem začal střídavě používat dva různé separační prostředky, aby vyřešil určité problémy, avšak výrobní procesy se tím jen zkomplikovaly a klesla jejich efektivita. Nalezli jsme ideální řešení: jediný výrobek, který vyřešil jak problém ucpaných nástřikových trysek, tak také snížil množství zmetků.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Podnikli jsme promyšlené kroky, abychom nalezli ideální výrobek pro procesy zákazníka. Společně s technologickou a vývojovou laboratoří jsme hledali náhradu dosavadních přípravků a provedli jsme zlepšení nástřikového systému separátorů. Po fázi testování jsme nalezli přípravek, který je bez výjimky vhodný pro všechny procesy. Dále jsme nahradili tlakový zásobník pneumatickým čerpadlem a tím jsme zlepšili proces nanášení separačního prostředku. Aby bylo možné co nejlépe realizovat zavedené změny, proškolili jsme zaměstnance zodpovědné za nanášení separačního prostředku a technologii ve správném způsobu aplikace a nabídli jsme jim technickou podporu.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Díky přechodu na jediný účinný přípravek lze vyloučit nebezpečí, že dojde ke smísení různých separačních roztoků nebo že se bude v nesprávnou dobu nanášet nesprávný separační roztok. Díky novému přípravku firmy Chem-Trend se podařilo úspěšně omezit ucpávání nástřikového systému separačního roztoku. Tím se omezily zbytečné prostoje a zvýšila se produktivita. Díky intenzivnímu testování, spolupráci se zákazníkem a školení zaměstnanců jsme nalezli řešení každodenních problémů závodu.

Omezení prostojů
Omezení prostojů
Méně plýtvání materiálem
Méně plýtvání materiálem
INFORMACE O DATECH
Omezení prostojů
Méně plýtvání materiálem

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Méně plýtvání přípravkem a nižší spotřeba energie díky snížení míry zmetkovitosti
  • Snížení spotřeby energie díky méně častému přerušování výroby kvůli čištění ucpaných nástřikových systémů
  • Omezení manipulace s přípravkem díky řešení jedním výrobkem
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.