Česká republika
 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

Inovace ve složitém světě zpracování termoplastů.

Případová studie zpracování termoplastů: Ve světě závislém na polymerech se vydáváme novými cestami.

ČEHO JSME DOSÁHLI.

Globální dodavatel průmyslových lepidel je dodavatelem jedné z největších světových značek na výrobu obalů. Tento podnik se potýkal s problémy kvality. Zákazníci si stěžovali na nedostatečné skladovací parametry tavných lepidel, která se používají k lepení při balení potravin. Tím, že jsme vyvinuli výrobky s větším rozmezím skladovacích teplot, jsme byli schopni tento problém vyřešit. Podniku se bezprostředně na to podařilo posílit svou pozici na trhu a poskytnout zákazníkům přidanou hodnotu. To vše se podařilo při striktním dodržení standardu FDA.

JAK JSME TOHO DOCÍLILI.

Společnost Chem-Trend spolupracovala v různých regionech se zaměstnanci podniku, aby poznala, jak ze surovin vznikají tavná lepidla. Tak jsme se dozvěděli, že nejdůležitější požadavek spočívá ve snížení teploty tavení lepidla, aby se tímto způsobem dosáhlo úspor nákladů na energii. Tento trend napříč odvětvími však s sebou přináší i nesnadné výzvy, pokud jde o skladování. Granulovaná surovina se skladuje na nastohovaných paletách, takže materiál na nejnižší úrovni může působením hmotnosti a tlaku pytlů nastohovaných nad ním změknout a slepit se, až vzniknou hrudky. Tím se granulát na výrobu tavného lepidla znehodnotí, což způsobí vyšší podíl zmetků ve výrobě a nespokojenost koncových zákazníků, kterým hrozí mj. výpadky výroby, takže v důsledku toho vrací produkt výrobci.

NAŠE ŘEŠENÍ.

Z testovaných separačních prostředků se jako zdaleka nejlepší ukázal Lusin® Alro W 200 F od firmy Chem-Trend. Tím, že jako tenká vrstvička obklopí každou kuličku tavného lepidla, zabraňuje slepení a tvorbě hrudek. V úzké spolupráci se zaměstnanci podniku jsme byli schopni přesně stanovit bod v procesu zákazníka, kdy je separační prostředek nejúčinnější. Díky tomu vzniká konzistentní finální výrobek, podařilo se snížit náklady na energii a zákazníci jsou spokojenější. Přípravek Lusin® Alro W 200 F navíc neovlivňuje lepicí schopnost a představuje tak ideální řešení pro tato lepidla.

50% Snížení nákladů na energii
50%
Snížení nákladů na energii
Výrazný nárůst teplotních limitů pro skladování
Výrazný nárůst teplotních limitů
pro skladování

POZITIVNÍ DOPADY (Handprint)

Firma Chem-Trend se pyšní dlouhou historií, během níž usilovala o trvalou udržitelnost. Největší dopad má ale právě to, jak ovlivňujeme pracovní postupy svých zákazníků. Je to ještě něco více než naše ekologická stopa; jsou to naše mnohem širší pozitivní dopady.

V této oblasti jsme dokázali:

  • Méně zmetků ve výrobě
  • Menší spotřeba energie díky nižší teplotě tavení tavných lepidel bez negativního vlivu na jejich skladovatelnost
  • Materials
  • Waste
  • Energy
Značka koncernu Freudenberg.
Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom pomáhali. Pro zahájení stačí vyplnit tento formulář.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zpracování svých osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Chem-Trend.