Česká republika

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Společnost Chem-Trend přeje veselé Vánoce
Veselé Vánoce 2021

Vážení zákazníci, partneři a přátelé,

Ve vánočním období roku 2021 se na chvilku zastavíme a ohlédneme se za napínavým uplynulým rokem, v němž jsme se spolu s Vámi vydali mnoha novými cestami. Společně s Vámi jsme realizovali mnoho inovací a při tom jsme vždy nacházeli nová řešení, která jsou šetrná při využívání zdrojů. Za to Vám děkujeme a těšíme se na to, že v příštím roce uskutečníme společně s Vámi ještě mnoho dalších inovativních projektů.

Zvláště Vám děkujeme za věrnost i v těchto časech a přejeme Vám i Vašim rodinám úspěšné vykročení do nového roku!

Zůstaňte zdraví!
Chem-Trend

Značka koncernu Freudenberg.